Wednesday, March 21, 2012

ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး မုန္းတီးမႈလမ္းေၾကာင္းဆီ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားသို႔

မိတ္ေဆြတို႔အတြက္ အမွာစကားေလး ေပးလိုက္ပါရေစ၊ ဘ၀အတြက္ အသံုး၀င္မယ္ ထင္လို႔ပါ။

ျမန္မာျပည္သား ပညာတတ္မ်ားအေနနဲ႔ လူသားအက်ိဳးမ်ားကို ဒီထက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစလိုတဲ့ ေစတနာလည္း ရွိလို႔ပါ။ အရိုးသားဆံုးေျပာရရင္ မိတ္ေဆြတို႔ေလာက္ ပညာတတ္ေတြ- ပိုမုိရိုးေျဖာင့္ေစခ်င္တယ္ဗ်ာ။ ျမန္မာျပည္အတြက္လည္း အင္မတန္မွကို လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုပါ။ အခု ျမန္မာျပည္ ႀကီး ဆင္းရဲ မြဲေတသြားရတာ- ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဥပမာဗ်ာ- မိတ္ေဆြမ်ား ဦးေဆာင္ေနတဲ့ အိမ္ေထာင္ တစ္ခုမွာ (မိတ္ေဆြမ်ားက အိမ္ေထာင္ဦးစီးေပါ့) အဲ့ဒီ အိမ္မွာ ၀င္ေငြလည္းရွိတယ္။ လုပ္ငန္းလည္းရွိတယ္- အဘက္ဘက္ က ရွိေနပါလွ်က္ အဲ့ဒီအိမ္ မြဲေန၊ ငတ္ေနတယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိသလဲ မိတ္ေဆြမ်ား ေတြးၾကည့္ေပါ့။-- ဒီလို ေတြးလိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ဆိုရင္ လူရွက္ၿပီး လဲ ေသသြားလိုက္မယ္။ အဓိက-က ဦးေဆာင္သူ လူမ်ားစုက ရိုးသားရမယ္- အေမွ်ာ္အျမင္ရွိရမယ္၊ သားသမီးခ်င္း ရန္ျဖစ္ေနရင္ ျဖန္ေျဖေပးရမယ္- ငါသာ မွန္တယ္ဆိုတဲ့ “အတၱ” ကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရ မယ္။ ျဖစ္လာတဲ့ ျပသနာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္၀င္မပါဘဲ (၀င္မခံစားဘဲ)- အေပၚကၾကည့္ၿပီး သင့္ေလွ်ာ္သလို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရပါ မယ္။ အထူးသျဖင့္ မရိုးသားမႈ၊ မေသခ်ာဘဲ စြပ္စြဲမႈေတြကို ဆင္ျခင္ရပါမယ္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အလုပ္အေကၽြးျပဳမယ့္ လူတစ္ဦးက ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေက်းဇူးသိတတ္ရပါမယ္။- အခု  မိတ္ေဆြ မ်ားျဖစ္ေစ- ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ေစ ဘြဲ႔ရလာခဲ့တာမွာ- ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းေနထိုင္တဲ့ ကုလား၊ တရုတ္ အားလံုး- ဟို ေတာထဲမွာ ေနတဲ့ မုဆိုးမ ကခ်င္အဘြားႀကီးရဲ႕ ေခၽြးနဲစာနဲ႔ မကင္းခဲ့ဘူးဆိုတာ နားလည္ရပါမယ္။ မုဆိုးမႀကီးကလည္း သူလုပ္တဲ့ လယ္ယာက စပါးတစ္တင္းျဖစ္ေစ- ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခြန္ေပးခဲ့ရပါတယ္။ တရုတ္ ကုလားကလည္း သူလုပ္ေနတဲ့ စီးပြားေရး ထဲက အခြန္ေပးေနရတယ္။ အဲ့ဒီ အခြန္ေငြေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ စစ္စရိတ္ ဘယ္ေလာက္သံုးသံုး အနည္းဆံုး ေက်ာင္း ေဆာင္ေတာ့ ေဆာက္ေပးတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီေက်ာင္းေတြမွာေနခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ အေပၚမွာ ေက်းဇူးဆိုတာ ရွိေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ Geo-politic အရ- အျခားႏိုင္ငံသားေတြ အ၀င္မခံႏိုင္တာ မွန္တယ္။ အဲ့ဒီ Geo- Politic လို႔ ေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕modern map ကို ဘယ္အခ်ိန္က သတ္မွတ္ခဲ့သလဲ။ အဲ့ဒီ မတုိင္မွီက ႏိုင္ငံေတာ္တြင္းမွာ ဘာေတြ ရွိခဲ့သလဲ။ map ဆိုတာ စည္း၀ိုင္းတစ္ခုလို ျဖစ္ေတာ့- စည္း၀ိုင္းထဲမွာ ထည့္သြင္း ၀ုိင္းရံခံလိုက္ရတဲ့ လူသားေတြကို ဘယ္လို စဥ္းစားမလဲ- က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားပါ။ စည္း၀ုိင္းထဲမွာ ထည့္၀ိုင္းပိတ္ဆို႔လိုက္ၿပီး တံခါးပိတ္ ေလွာင္ရိုက္မယ့္ အလုပ္မ်ိဳးကို မစဥ္း စားပါနဲ႔။ အခုေခတ္က မ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္လို႔ရတဲ့ ေခတ္မဟုတ္သလို- ရိုးသားတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြကလည္း အဲ့သလို အကုသိုလ္ကို က်ဴးလြန္မွာ မဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ လူဆိုတာ ျဖဴျဖဴမဲမဲ ကိုယ့္အမ်ိဳးကို ထိလာရင္ ခုခံကာကြယ္ၾကတာပဲ။ အခု ျမန္မာျပည္က မြတ္စလင္ဆိုသူေတြမွာ ကုလား အမ်ိဳးတစ္ေယာက္၊ ဗမာအမ်ိဳးတစ္ရာ ေတာ္စပ္ေနသူမ်ားပါတယ္။ သူ႔ မိသားစုထဲမွာသာ- ကုလားေလး၊ ကုလားႀကီး ေခၚခ်င္ေခၚမယ္- အျခားတစ္ဦးက ေစာ္ကားလာရင္ အထိမခံၾကဘူးဆိုတဲ့ လူသားရဲ႕ psycho ကုိလည္း နားလည္ထားဘို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စဥ္းစားေစလိုတယ္။

အယူအဆပိုင္း ဆိုင္ရာမွာလည္း ရန္လိုမႈနဲ႔ မသံုးသပ္ပါနဲ႔။ ကိုယ္မႏိုင္ရာကို ကိုယ္ လက္၀င္မႏႈိက္ပါနဲ႔-၊ လူႀကီး လူေကာင္း မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား အျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

ကၽြန္ေတာ္ဆိုရင္- ဥပမာ-ဗုဒၶဘာသာမ်ားကို အယူအဆေရးရာ ေ၀ဖန္ရင္ ရစရာမရွိေအာင္ ေ၀ဖန္လို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္တံုးကမွ ေစတနာယုတ္နဲ႔ အဲ့ဒီအလုပ္ကို မလုပ္ခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့အမ်ိဳးေတြ၊ ကၽြန္ေတာ့ကို ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ သူေတြ၊ ကၽြန္ေတာ့မိတ္ေဆြေတြ- ေနာက္ဆံုး ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ေျမက ျမန္မာျပည္သူအမ်ား သက္၀င္ေနတဲ့ အယူ- ဆိုတဲ့ ဆင္ျခင္မႈနဲ႔ အၿမဲေနခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ထိကပါး၊ ရိကပါး စကားလံုးမ်ိဳးကို ပညာတတ္မ်ားအေနနဲ႔ ေရွာင္ေစလိုတယ္။ (ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ လည္း ဆင္ျခင္ေနပါတယ္။) မိတ္ေဆြမ်ား ယံုၾကည္တဲ့ ဘာသာေကာင္းတယ္ဆိုတာကို လြတ္လပ္စြာ တင္ျပႏိုင္တယ္။ ဒါ ဟာ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးရဲ႔ အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္ပါပဲ။ ဥပမာ- ႀကံခိုင္ေရးပါတီ၀င္တစ္ဦးက သူ႔ပါတီေကာင္းေၾကာင္းေျပာတာ အျပစ္မရွိပါ။ ဒါေပမယ့္ NLD ကို မေစာ္ကားဘို႔ လိုပါတယ္။ အလားတူ NLD ကလည္း သူ႔ပါတီ ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာခြင့္ ရွိ ပါတယ္။ အျခားတစ္ဘက္ကို ထိကပါး ရိကပါး မေစာ္ကားနဲ႔ေပါ့။ ဒါမွ လူႀကီးလူေကာင္း ပီသလာမယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ လူ အမ်ားအတြက္ ဥပေဒနဲ႔ ေပၚလစီ ခ်မွတ္တဲ့အခါ- ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ သူ႔ေပၚလစီေကာင္းတယ္- ငါ့ေပၚလစီေကာင္းတယ္လို႔ အ က်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ရပါမယ္။ လိုအပ္ရင္ ျပည္သူကိုလည္း ေပၚလစီႏွစ္ခုကို ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ခ်ျပ ႏိုင္ရပါ မယ္။ ဒါဟာ ျငင္းခံုတာ မဟုတ္ဘဲ သင့္ေလွ်ာ္တာကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သင့္တယ္။ ဒါမွ အဲ့ဒီေပၚလစီ၊ အဲ့ဒီ ဥပေဒ အရိပ္က လူေတြက တိုးတက္လာမွာေပါ့။

အလားတူပဲ ဘာသာေရးနယ္မွာ-၊ ပညတ္ရွိတယ္။ ပရမတ္ေခၚ ဉာဏ္စဥ္ေပါက္ေျမာက္ေရး ရွိတယ္။ ပညတ္က ဥပေဒ ဆို ေတာ့ အဲ့ဒီဥပေဒကို ေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္။ ပရမတ္ ကိစၥကေတာ့ တစ္ကယ္က်င့္မယ့္ လူေတြခ်င္း- ႏွီးေႏွာဖလွယ္ရမယ့္ ကိစၥ ျဖစ္တယ္။- ပရမတ္သေဘာကို ေဒါင့္ေစ့ေအာင္ အကုန္မသိဘဲလည္း ၀င္မစြက္ပါနဲ႔။ (ေဒါင့္ေစ့ေအာင္ဆိုတာ ဘာသာစံုကို ေျပာတာပါ။- ဗုဒၶဘာသာ တစ္ခုတည္းကို သိၿပီး ငါတို႔မွာပဲ ၀ိပႆနာ ရွိတယ္- အျခားသူမ်ားမွာ ကမဌာန္းပဲ ရွိတယ္ ဆုိတာ မ်ိဳး- မေျပာသင့္ဘူး။ အျခားသူမ်ားမွာ ဘာသာေရးရဲ႕အနက္ ဘာေတြရွိသလဲဆိုတာ တစ္ကယ့္အနက္ကို လိုက္တဲ့လူေတြပဲ သိတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။) ပညတ္ နယ္က ဘယ္ဘာသာကမဆို ဓမၼစရိယမ်ားေရးတဲ့ စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ၿပီး- ပရမတ္ကိစၥကို လက္မႏိႈက္သင့္ဘူး။ ပညတ္၊ ပညတ္ခ်င္း ေဆြးေႏြးပါ။ ေဆြးေႏြးမႈမွာလည္း ယုတၱိေဗဒကို အေျခခံပါ။ (ေဆြးေႏြးလိုရင္ ေျပာတာပါ။)

တခ်ဳိ႕ မိတ္ေဆြမ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္၊ ျမန္မာဘာသာျပန္ေတြ ဖတ္ၿပီး ေထာက္ျပတဲ့ ကုရ္အံစာသားမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ျပန္မရွင္းႏိုင္ပါ။ မိတ္ေဆြမ်ားအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္စာကုိ ဆက္လက္ေလ့လာဘို႔ လိုပါေသးလို႔ ေျပာျပပါရေစ။ ဘာသာ စကား တိုင္းမွာ အရပ္သံုး၊ ႏိုင္ငံေရးသံုး၊ သံတမန္သံုး၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာေဗဒသံုး၊ ဘာသာေရးသံုး ဆိုတာေတြ ရွိပါတယ္။

ဥပမာ-ေလးတစ္ခု ေျပာမယ္။ မိတ္ေဆြမ်ားက အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ ကုရ္အံက်မ္းခ်က္ကို ကူးယူေဖၚျပတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေအာက္က ဘာသာျပန္တယ္- လံုး၀ လြဲသြားပါတယ္။ ဥပမာ- မိတ္ေဆြမ်ား ေထာက္ျပတဲ့ က်မ္းခ်က္မ်ားပါ ေ၀ါဟာရ မ်ား က We ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို “ငါတို႔” လို႔ ဘာသာျပန္လိုက္တယ္။ လံုး၀ကို မွားသြားပါတယ္။ အာရ္ဗီစာ၊ ဟီးဗရူးစာနဲ႔ အဂၤလိပ္စာေပမွာ- ျမင့္ျမတ္တဲ့ အရာမ်ားကို “အမ်ားျပ” နဲ႔ သံုးပါတယ္။ ဥပမာ- ဘုရင္တစ္ပါး ဆိုပါေတာ့- သူက စကား ေျပာရင္ “ငါ” ဆိုတဲ့ေနရာမွာ “We” လို႔ သံုးပါတယ္။ ဟီးဗရူးစာမွာ ဘုရားရွင္ ဆိုတာ ကို “အီလိုဟင္းမ္” “ဘုရားမ်ား” လို႔ သံုးပါတယ္။ ျမင့္ျမတ္လြန္းလို႔ ဂုဏ္ေပးတဲ့ စကားလံုးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခု ေျပာပါမယ္။ Mg Mg ဆို တာနဲ႔ mg mg ဆိုတာလည္း မတူညီပါ။ အဂၤလိပ္စာမွာ စာလံုး အႀကီးနဲ႔ေရးရင္ လူသားရဲ႕အမည္နာမျဖစ္လို႔ လူသားဟာ အျခားအရာမ်ားထက္ ျမင့္ျမတ္တဲ့သေဘာေၾကာင့္ ဂုဏ္ေပးၿပီး စာလံုးႀကီးကို သံုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Mg လို႔ ေရးလိုက္တာနဲ႔ အဂၤလိပ္ေတြက ဒါဟာ လူတစ္ဦးရဲ႕ အမည္ဆိုတာကို သိပါတယ္။ တစ္ကယ္လို႔ mg လို႔ပဲ ေရးလိုက္ရင္ ဒါဟာ မီလီဂရမ္ကို ေျပာေနတာလို႔ နား လည္သြားပါတယ္။ အလားတူ God နဲ႔ god ဆိုတာလည္း အနက္သေဘာမွာ လံုး၀ မတူညီပါ။

ဒီေတာ့- မိတ္ေဆြမ်ား ေထာက္ျပထားတဲ့ ကုရ္အံက်မ္းခ်က္မ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ားက ျမန္မာျပန္တာမွာ လံုး၀ကို လြဲေခ်ာ္ ေန ပါတယ္။ တစ္လံုးခ်င္း ရွင္းေနဘို႔ မလိုေလာက္ဘူးထင္လို႔ပါ။ တစ္ကယ့္ အဂၤလိပ္လို ဘာသာေရး စကားလံုးမ်ားကို ေလ့ လာလိုရင္ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပန္သမၼာက်မ္းစာအုပ္နဲ႔ အဂၤလိပ္သမၼာက်မ္းစာကို တြဲၿပီး အရင္ေလ့က်င့္ပါ- လို႔ အႀကံေပးလိုပါတယ္။

ဒီေတာ့ဗ်ာ- စာေပတစ္ခုကို တစ္ကယ့္ အနက္ထိ မတတ္ရင္ အဲ့ဒီေ၀ါဟာရ term ကို ၀င္ေရာက္ မစြက္ဖက္တာ ေကာင္းပါ တယ္။ ႏို႔မဟုတ္ ပညာတတ္ေလာကမွာ မ်က္ႏွာမလွ ျဖစ္ရတာေပါ့။

တစ္ကယ့္ လူေတာ္တစ္ဦး ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ ဒီစကားမ်ားကို လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္တယ္။

2 comments:

  1. လူမ်ဳိးေရးတရားဟာလဲ ငါ့လူမ်ဳိးမွ ငါ့လူမ်ဳိး၊ တျခားလူမ်ဳိးေတြဟာ ငါ့ေလာက္မျမတ္။ ငါ့လူမ်ဳိးသာ ကမၻာကို ႀကီးစိုးရမယ္ဆိုတဲ့ က်ဥ္းေျမာင္းေသးသိမ္တဲ့ လူမ်ဳိးေရးတရားမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္လူမ်ဳိးကိုယ္ ခ်စ္ခင္ေသာ္လဲ တျခား လူမ်ဳိးမ်ားကို မုန္းတီးျခင္း၊ အထင္ေသးျခင္းမျဖစ္ဘဲ ကမၻာမွာ တိုင္းျပည္အခ်င္းခ်င္း သင့္ျမတ္စြာ တဦးအက်ဳိး တဦးျဖစ္ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ လူမ်ဳိးေရး တရားမ်ဳိးသာ ျဖစ္ရမယ္…

    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

    ReplyDelete
  2. ဇာတိသေေၺဒဘယာ သကာတိ ဘဂိနီဟိ သဒၶိ ံသံဝါသံ ကေပၸႏ ၱိ

    သီလကၡႏၶအမၺဌ သုတ္ေတာ္လာ

    ReplyDelete

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)