Thursday, March 15, 2012

ဖန္ဆင္းရွင္နဲ႔ ဖန္ဆင္းမႈ

ဖန္ဆင္းရွင္နဲ႔ ဖန္ဆင္းမႈ

ဒီေနရာမွာ ခြဲျခား နားလည္ပါ။ အစဥ္အလာ ခရစ္ယာန္မ်ား၊ ဂ်ဴးမ်ား ေျပာဆိုတဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္က အရာတိုင္းကို “ဥံဳဖြ” ျဖစ္ေစ သေဘာနဲ႔ ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာကို ေဆာင္ပါတယ္။ အာဒံနဲ႔ ဧ၀ကိုလည္း ဒီနည္းနဲ႔ ျဖစ္ေစ ခဲ့တာပဲ။ (ကမၻာဦးက်မ္း- အခန္းႀကီး ၁)-

ဒီေတာ့- အရာရာကို process ရွိေနစရာ မလိုဘဲ တန္းခိုးနဲ႔ လုပ္လိုက္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္လာတဲ့သေဘာကို ေဆာင္တယ္။ ဒီလိုဆိုေတာ့- အက်ိဳး၊ အကန္းေလးေတြ ေမြးလာတာ-လည္း အဲ့လို ဖန္ဆင္းရွင္မ်ိဳးမွာ တာ၀န္ရွိပါ တယ္။ လူေတြ ဆင္းရဲရတာ ခ်မ္းသာရတာ၊ ကၽြန္ျဖစ္ရတာ၊ သခင္ျဖစ္ရတာ အာလံုး ဖန္ဆင္းရွင္မွာ တာ၀န္ရွိပါ တယ္။ ဒီသီအိုရီကို ကိုင္ထားတဲ့ အေနာက္တိုင္း ဒသနမွာ ဒါေတြအားလံုးကို ကယ္တင္ဘို႔ ဖန္ဆင္းရွင္က တာ၀န္ ရွိေနတယ္- ဒါေၾကာင့္ ကယ္တင္ရွင္၀ါဒကို ထပ္ဆင့္ဖန္တီးရျပန္တယ္။ ဒီက တစ္ဆင့္ ေယရႈကို ကယ္တင္ရွင္ အ ျဖစ္ သီအိုရီ ဖန္တီးရပါတယ္။  ယုတၱိေဗဒအရ ေယရႈဟာ သူ႔ဟာသူေတာင္ မကယ္တင္ခဲ့ႏုိင္ဘူးေလ။ ၿပီးေတာ့ ေလာကမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာ အားလံုး အဲ့လို ဖန္ဆင္းရွင္မွာ တာ၀န္မကင္း ျဖစ္ေနေတာ့- ဒီသီအိုရီကို ဖန္တီးသူ မ်ားလည္း မေျဖရွင္းႏိုင္ ျဖစ္ေနတယ္။ အခု မိတ္ေဆြေလး ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးလိုေပါ့။

အစၥလာမ့္ ဒသနက အဲ့လို မဟုတ္ဘူး။ ေလာကအေပါင္းမွာ လူဟာ နံပါတ္ (၁) ျဖစ္တယ္။ လူဟာ ေလာကအ ေပါင္းရဲ႕ ဉာဏ္စဥ္ကိုယ္စား ဘုရား ျဖစ္တယ္- (ကုရ္အံ ၆း၁၆၅)။ ဒါေပမယ့္ လူလူခ်င္း မကိုးကြယ္ရေအာင္- အဲ့ ဒီ ဉာဏ္ဆိုတာ ပင္မ ဉာဏ္ဇစ္ျမစ္ႀကီးဆီက ကူးစက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဉာဏ္ဇစ္ျမစ္ႀကီး ဆိုတာရွိေနတယ္။ အဲ့ဒါကို အာရ္ဗီစကားနဲ႔ အလႅာဟ္လို႔ ေခၚတယ္။ မိတ္ေဆြေလးလည္း ဉာဏ္ဇစ္ျမစ္ကို လက္ခံမယ္ဆိုရင္ ေကာင္းမြန္ျမင့္ ျမတ္တဲ့ သေဘာကိုေဆာင္တဲ့ ဘယ္နာမည္နဲ႔ မဆို ေခၚဆိုႏိုင္တယ္။ (ကုရ္အံ ၇း၁၈၀) လူလူခ်င္း ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ျခင္းမွ ကင္းေအာင္- အဲ့ဒီ အလႅာဟ္သည္သာ အခရာ၊ အဲ့ဒီ အလႅာဟ္သည္သာ ေနာက္ဆံုစြန္ေသာ ဉာဏ္စဥ္ကိန္းဆိုက္မႈ ဇစ္ျမစ္၊ လူမွန္ရင္ ဘယ္သူမဆို ဉာဏ္စဥ္ ကိန္းဆိုက္ၿပီး လူသားဉာဏ္ရ ဘုရားျဖစ္ႏိုင္ တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီရဲ႕ ဉာဏ္စဥ္ရဲ႔ဇစ္ျမစ္ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး- လို႔ သိတတ္ခံယူ လာေအာင္ “အလႅာဟ္မွအပ အျခား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရာဘုရားမရွိ” ဆိုတဲ့ အသိကို သြင္းေပးထားျခင္း ျဖစ္တယ္။

အဲ့ဒီ ဉာဏ္စဥ္ဇစ္ျမစ္ အလႅာဟ္ကို စကားလံုးအားျဖင့္ ခိုင္းႏိႈင္းလို႔ မရလို႔ ပရမတ္ဘုရားလို႔ ေခၚတယ္။ အဲ့ဒီ အလႅာဟ္ဟာ ေလာကစၾကာ၀ဠာအားလံုးရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ အခရာျဖစ္တယ္- ဒါကို ဗဒိ လို႔ေခၚတယ္- (၆း၁၀၁)။

အလႅာဟ္ဟာ ေလာကအေပါင္း ျဖစ္တည္ေစမႈကို ဥံဳဖြ (ကြန္း-ကားန- ျဖစ္ဆို ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ခဲ့ၿပီ) ဆိုတာနဲ႔ ျပဳလုပ္ တယ္လို႔ ကုရ္အံက်မ္းရဲ႕ ဘယ္ေနရာမွာမွ မေျပာထားဘူး။ (ကုရ္အံက်မ္းကို ကိုးကားရျခင္းက ဒီေန႔ထိ ကမၻာ့ ဘာသာေရးက်မ္းေတြထဲမွာ အခုိင္မာဆံုးက်မ္း ျဖစ္လို႔ပါ။) အရွိန္အ၀ါနဲ႔ ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီခြင့္ျပဳတဲ့ process ကို “ကြန္း ဖ ယကူးန” အတည္ ျပဳ ျဖည့္ဆီးမႈကို “ျဖစ္” ဟု မိန္႔လိုက္ေသာ္ သို႔ျဖင့္ ျဖစ္လာရမည္သာ တည္း” လို႔ ေျပာတယ္။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အႀကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္က ဤျမစ္ေပၚမွာ တံတားျဖတ္ထိုးခြင့္ ျပဳလိုက္ သည္ဆုိတဲ့ သေဘာပါ။ အဲ့ဒီအမိန္႔ကို အတည္ျပဳေပးလိုက္တာနဲ႔ အဲ့ဒီ ျမစ္ႀကီးေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ၀ုန္း ဒိုင္း တံတားတစ္စင္း ၿပီးသြားျခင္း မဟုတ္ပါ။ တံတားတည္ေဆာက္မယ့္ အခ်ိန္ တံတားတည္ေဆာက္ရာမွာ သံုး မယ့္ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ား-၊ လုပ္အားမ်ား စိုက္ထုတ္မႈမ်ား အားလံုး ေပါင္းစပ္ရဦးမွာ ျဖစ္တယ္။

မျပည့္စံုမႈ
မျပည့္စံုမႈ- ဆိုတာ ဆိုတာ- အထူးသျဖင့္ ကိုယ္အဂၤါ မျပည့္မစံုေမြးမႈ- စသည္တို႔ကို နားလည္ပါ။ ဒီျဖစ္ရပ္မ်ိဳးက ကမၻာ့ အတိုင္းအတာနဲ႔ ၾကည္ရင္ လူ ဆိုတဲ့ ၀တၳဳမွာ ပိုမ်ားတယ္။ ဒီအခါ လူေတြက ဖန္ဆင္းရွင္ကို အျပစ္တင္ ေလ့ရွိတယ္။- မွန္ပါတယ္ ကယ္တင္ရွင္၀ါဒ ဖန္ဆင္းရွင္သီအိုရီမွာ အျပစ္ရွိပါတယ္။ သူက အားလံုးကို ဥံဳဖြ သ ေဘာ ဖန္ဆင္းေနတာကိုး။ ဒါေပမယ့္ အစၥလာမ္ဒသန ဖန္ဆင္းရွင္က- အားလံုးကို process နဲ႔ နိယာမ ျပဌာန္း ေပးထားတယ္။ လူေတြမွာ ကိုယ္လက္ မျပည့္မစံုေမြးတာ ခ်ိဳ႔တဲ့တာ လူေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္- အဲ့လို မျဖစ္ရေအာင္ လမ္းၫႊန္ေပးထားတယ္။ ဒါကို ရႈပ္ သြားႏိုင္တယ္- တစ္ခုခ်င္း ရွင္းျပပါမယ္။

လူနဲ႔ အျခားအရာ၀တၳဳမ်ား
လူဟာ အျခားအရာ၀တၳဳမ်ားထက္ ထူးျခားတယ္။ လူကို ျဖစ္တည္ေစမႈ နိယာမထဲမွာ ေလာကအေပါင္းကို ဘု ရားလုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ထိန္းေက်ာင္းေပးေစဘို႔ဆိုတဲ့ ေဖၚျမဴလာ ပါ၀င္လို႔ပါ။ (၆း၁၆၅) (ဒါကို ဘုရားကပ်င္းလို႔ ဖန္ ဆင္းသလား ဆိုတဲ့ ေခါင္းစီးမွာ ရွင္းပါမယ္။)

လူမွအပ တိရိစၦာန္မ်ား အရာအ၀တၳဳမ်ားအားလံုးက ေလာကဓမၼဥပေဒကို တိုက္ရိုက္နာခံ- အလုိက္သင့္ေနထိုင္ မႈနဲ႔ ျဖစ္တည္ေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေတြမွာ အကုန္လံုး အလိုက္သင့္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ က်ားအေကာင္ တစ္ ေထာင္မွာ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း ခ်ိဳ႔ယြင္းတာ တစ္ေကာင္ မရွိႏိုင္ပါ။ တစ္သန္းမွာ တစ္ေကာင္ရွိတယ္ ထား ပါ- အဲ့ဒီ တစ္ေကာင္ ဘာျဖစ္ လို႔ ခ်ိဳ႔ယြင္းရသလဲ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ရင္- သူ႔မိခင္က ကိုယ္၀န္ရွိစဥ္ ကာလမွာ အဲ့ဒီ ကိုယ္၀န္ရွိရာ ဗိုက္ကို တစ္စံုတစ္ခုနဲ႔ ထိမိသြားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျပဌာန္းၿပီး process ထဲမွာ process ကုိ တာ၀န္ရွိေနတဲ့အရာက ခ်ိဳ႔ယြင္းသြားျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီ က်ားမႀကီးက ေနာက္ေမြးလာသမွ် က်ားေလးေတြက ခႏၶာခ်ိဳ႔ယြင္းေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဒီလို ခၽြင္းခ်က္မ်ိဳးက ေတာရိုင္းသတၱ၀ါမ်ားထက္ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႔ေနအိမ္ေမြး တိရိစၦာန္ေတြမွာ ပိုမ်ားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လမ္းေဘး ေခြးေလ ေခြးလြင့္ေတြမွာ- ခႏၶာမစံုတဲ့ ေခြးေလးေတြ ေမြးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။- လူေတြက ရိုက္ေထာင္း၊ ေလွ်ာက္လွန္႔၊ ခဲနဲ႔ထု မ်ိဳး စံုလုပ္ေနတာကိုး။

ဒီလို ျဖစ္စဥ္ရဲ႔ အမ်ားဆံုး သတၱ၀ါကေတာ့ “လူ”လို႔ ဆိုရပါမယ္။ လူ ဆိုတဲ့အရာမွာ အျခားသတၱ၀ါမ်ားနဲ႔တူတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြက ရုပ္နဲ႔ အသက္ ျဖစ္တယ္။ အျခားသတၱ၀ါမ်ားနဲ႔ မတူတဲ့ အပိုင္းက ထပ္ဆင့္ပ့ံပိုင္းဉာဏ္ ျဖစ္ တယ္။ အဲ့ဒီ ထပ္ဆင့္ ပ့ံပိုးဉာဏ္ကို ကုရ္အံ ရူးဟ္ လို႔ေခၚတြင္တယ္။ မိန္းကေလးတိုင္းမွာ ေမြးလာကတည္းက “သားအိမ္” ပါလာေစသလို (ခၽြင္း ခ်က္ ဆယ္သန္းမွာ တစ္ေယာက္ မရွိႏိုင္ဘူးေနာ္- ဒါကိုလည္း ရွင္းပါမယ္။) လူတိုင္းမွာ ရူးဟ္ဆိုတဲ့ ထပ္ဆင့္ပ့ံပိုးဉာဏ္အား က ပါလာေစဘို႔- သူ႔ကို ျဖစ္ေစတဲ့ ပံုစံခြက္ mold ထဲမွာ ရွိၿပီး ျဖစ္တယ္။ ဒီ ဉာဏ္အားက- ေလာကအေပါင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းေစဘို႔ အတြက္ ကရိယာ အျဖစ္လို႔ နား လည္ပါ။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ လူကို ေလာကအတြက္ ဘုရားျဖစ္ေစ တယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူ႔မွာ ေလာကကို အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ အရည္အခ်င္း (လက္ႏွက္) မရွိျဖစ္ေနဦးမယ္။

ဒီဉာဏ္အားကို ပံ့ပိုးမယ့္ ေလာင္စာက ဆႏၵ ျဖစ္တယ္။ ဆႏၵဆိုတဲ့ တြန္းအားေလာင္စာ မရွိရင္ သိလို၊ တတ္လို၊ စူးစမ္းလိုတဲ့ အရာမရွိဘဲ ဉာဏ္က ရပ္ေနဦးမယ္။ အဲ့ဒီ ဆႏၵက လြတ္လပ္မႈရွိတယ္- ဒါမွ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စူး စမ္း- ေတြးေခၚႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။- တိရိစၦာန္ေတြမွာ အဲ့လို တြန္းအား ဆႏၵမပါ၀င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ားဟာ ဘယ္ ေတာ့မွ ျမက္ကို မစားဘူး၊ စား စရာအျဖစ္လည္း မစူးစမ္းဘူး။

ဒီ ဆႏၵရဲ႕ တြန္းအားေၾကာင့္ ထပ္ဆင့္ပ့ံပိုးဉာဏ္ ဖြံ႔လာတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ အက်ိဳးဆက္ေတြေၾကာင့္ ေကာင္း တာေတြ ျဖစ္လာသလို ခ်ိဳ႔ယြင္းတာေတြလည္း ရွိေနတယ္။ လူေတြရဲ႔ ထပ္ဆင့္ပ့ံဉာဏ္အားေၾကာင့္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အရာေတြ- ဥပမာ သေႏၶတား ေဆးေပၚလာလို႔ ေကာင္းတာေတြ ရွိသလို- အဲ့ဒီရဲ႔ အက်ိဳးဆက္ ေၾကာင့္ ခႏၶာ မသန္စြမ္းတဲ့ ကေလးေတြလည္း ေမြးလာႏိုင္တယ္။

က်ားတစ္ေကာင္မွာ ကေလးဖ်က္ခ်တာ မရွိဘူး၊ ဖ်က္ခ်ရေကာင္းမွန္းလည္း မသိဘူး။ လူကေတာ့ ကေလး လည္း ဖ်က္ခ် တယ္- လက္သည္မႏိုင္လိုက္တဲ့အခါ က်ိဳး၊ ပဲ့၊ကန္း၊ အ- ေတြ ေမြးလာႏိုင္တယ္။
အစားအေသာက္ပိုင္း ဆိုင္ရာမွာလည္း ဒီလိုပဲ က်ားက အသားကလြဲ ဘာမွ မစားဘူး၊ လူက အကုန္စားၾကည့္ ခ်င္တယ္- ဒီေတာ့ သေႏၶမယ့္ကေလးမွာ မိဘရဲ႔ အစားအေသာက္ေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ေပၚတာေတြ ရွိ တယ္။

ဒီဆႏၵ ဆိုတဲ့ အရာေၾကာင့္ပဲ-- လူေတြဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာတယ္- ပတ္၀န္းက်င္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္လာတယ္လို႔ ျမင္ရတယ္- ဒီအခါ အဲ့ဒါကို လိုက္မမွီတဲ့ လူေတြက သူမ်ားလို ေနခ်င္၊ စားခ်င္၊ ျပဳမူခ်င္မႈမ်ားေၾကာင့္ မြန္းၾကပ္ သလို ခံစားလာရတယ္- ဒီ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဖန္ဆင္းရွင္ ဆိုတဲ့ အရာကို ေနာက္ဆံုး ထြက္ေပါက္အျဖစ္ အျပစ္ တင္ရပါေတာ့တယ္။

အစၥလာမ့္ သြန္သင္မႈမွာ အဲ့ဒီအတြက္ သီးျခား ကယ္တင္ရွင္ မရွိဘူး။ ကယ္တင္ရွင္ဆိုတာ မိမိပဲ ျဖစ္တယ္။ မိမိ ဟာ လူျဖစ္လို႔ လူတစ္ဦးရဲ႔ အရည္အခ်င္းကို လူကိုယ္တုိင္က ေဖၚေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီ အတြက္ဘယ္လို ရုန္းကန္ေနထိုင္ က်က္စားရမယ္ဆိုတဲ့ အသိဉာဏ္ကို ရလာဘို႔၊ သူမ်ားထက္သာခ်င္ရင္ သူမ်ားထက္ ဉာဏ္ အားေကာင္းလာဘို႔- ဉာဏ္စဥ္ ဇစ္ျမစ္ဆီက ဉာဏ္အားကို မိမိရဲ႔ ဉာဏ္အားက ဓါတ္ကူးယူႏိုင္ဘို႔ လိုတယ္။ ဓါတ္ကူးယူႏိုင္ေလ ဉာဏ္အား ပိုေကာင္းလာေလပဲ။ ဒီအခါ ေလာကကို ပိုၿပီးပိုၿပီး ျမင္လာမယ္- ေဘာ္လံုးပြဲကို အေပၚကၾကည့္သလို ျမင္လာမယ္။

ကမၻာေပၚရွိ လူသား ဘုရားေတြဆိုတာက - နမူနာေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ေတာင္ ပါေမာကၡ ျဖစ္ႏိုင္တာ၊ ငါတို႔ လည္း ပါေမာကၡ ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့- ဆိုတဲ့ အသိမ်ိဳး၀င္ေအာင္ ေဖၚေဆာင္ျပျခင္း ျဖစ္တယ္။

10 comments:

 1. monotheism ရဲ႕သမုိင္းကုိ ျပန္ျကည့္ရင္ judaism, Christianity နဲ႕ Islam တုိ႕ဟာ အဖုိးရယ္ အေဖရယ္ သားရယ္လုိ႕ relition ကုိ ေလ့လာသူအားလုံးနားလည္ပီးသားပါ။ အခု ဒီမွာ ေျဖထားတဲ့ဆရာက ျကည့္ရတာ athiest တစ္ေယာက္ရဲ႕ tone နဲ႕ ျပန္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ..Not only he knows there are some Gods, but he even exactly knows which one is the right one. တကယ္ေတာ့ ဒီ religion ၃ ခုမွာ ဂ်ဴးဘာသာက အဖုိးပဲ။ ဒါေပမယ့္ အခု အေပၚမွာေျဖထားတဲ့ဆရာက Islam God ကမွ God အစစ္လုိ႕ ဆုိခ်င္ပုံရတယ္။ ဒါေျကာင့္ ဖန္ဆင္းျခင္း တူတာေတာင္မွ ဟုိေကာင္ေတြ ရဲ႕ ဖန္ဆင္းျခင္းကုိ သူက သူတတ္သေလာက္မွတ္သေလာက္ ေလး refute လုပ္ထားတာ။
  က်ေနာ္ အခု အခ်ိန္နဲနဲရလုိ႕ သူေရးထားတဲ့အပုိဒ္ေလးေတြကုိ သူ႕စကားနဲ႕သူ ျပန္ခ်ည္ျပမယ္။ ' ယုတၱိေဗဒအရ ေယရႈဟာ သူ႔ဟာသူေတာင္ မကယ္တင္ခဲ့ႏုိင္ဘူးေလ ' တဲ႕။ ဒီစာကုိ ေရးထားေတာ့ သူဟာ (၁) ယုတၱိေဗဒကုိ ေကာင္းေကာင္းနားလည္ပုံရတယ္။ (၂) အစ္စလန္ဘာသာဟာလဲ ယုတၱိေဗဒက် တယ္ လုိ႕ ေျပာခ်င္ပုံရတယ္။ ျကည့္ရတာ သူ႕ဖန္ဆင္းျခင္းက ဟုိ၂ ေကာင္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းျခင္းထက္ ပုိသဘာ၀က်တယ္ေပါ့ေလ။ အုံဖြ မႈတ္ဘူးေပါ့။ ခုေခတ္ ၂၁ ရာစုမွာ အုံဖြဆုိတာက လူေတြ သိပ္မွ လက္မခံပဲကုိး။ အုိေက ဆန္းစစ္ျကည့္ရေအာင္။
  ဒီ ဥာဏ္စဥ္ဆုိတဲ့ကိစ္စကုိ အရင္ရွင္းမယ္။

  သူက ဖန္ဆင္းရွင္နဲ႕ အဖန္ဆင္းခံကုိ ဥာဏ္စဥ္နဲ႕ ခြဲထားတယ္။ ဒါေလာက္ေျပာရုံနဲ႕ေတာ့ ယုတ္တိ မရွိေသးဘူး။ က်ေနာ္ အခု ဘာသာအသစ္တစ္ခု ထတည္ေထာင္ပီး ၀ါဒအသစ္တစ္ခု ဖန္တီးလုိ႕ရတယ္။ ဒီမွာ အဓိက ျပသနာက ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ ဥာဏ္စဥ္ကေန ပြားေပးလုိ္က္တဲ့ ဥာဏ္တုိင္းဟာ (ခင္မ်ားေျပာတဲ့ ဥာဏ္စဥ္ ဇာစ္ျမစ္ပုိင္ရွင္ျကီးဆီက) ဥာဏ္စဥ္လုိ ျဖစ္မေနတာပဲ။ ျဖစ္မေနဘူးဆုိတာေတာင္ မမွီရုံတစ္မယ္မႈတ္ဘူး ။ ဘာမွကုိ မဆုိင္တာ။ ေနာက္တခါ ဒီဉာဏ္အားကို ပံ့ပိုးမယ့္ ေလာင္စာက ဆႏၵ ျဖစ္တယ္
  လုိ႕ေျပာတယ္။ ဆန္ဒ ရွိတုိင္း အေသအလဲျကုိးစားျကတဲ့သူေတြထဲက ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္မလာတာက ဒီမွာ အခု ေျဖရွင္းခ်က္အ
  တြက္ျပသနာျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါဟာ ျပည့္စုံပါတယ္ဆုိတဲ့ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ ဥာဏ္စဥ္ဇက္ျမစ္ပုိင္ရွင္ျကီးရဲ႕ မျပည့္စုံျခင္းဆုိတဲ့ သာဓကတစ္ခုပဲ။။

  ReplyDelete
 2. အထက္က AnonymousMar 16, 2012 10:25 AM ရဲက အဆက္ပါ။ စာလုံးေရေက်ာ္သြားလုိ႕ အပုိင္းခြဲလုိက္ရတယ္ ။

  လူမွအပ တိရိစၦာန္မ်ား အရာအ၀တၳဳမ်ားအားလံုးက ေလာကဓမၼဥပေဒကို တိုက္ရိုက္နာခံ- အလုိက္သင့္ေနထိုင္ မႈနဲ႔ ျဖစ္တည္ေစတယ္ လုိ႕ေျပာတယ္။ ကုိယ့္ဆရာက ဒီေနရာမွာ ေလာကဓမၼဥပေဒကုိ ဘုရားသခင္က ျပဌာန္းတယ္လုိ႕ ေျပာခ်င္ျပန္သလားမသိဘူး။ အဲလုိဆုိရင္ တစ္ဖက္က ေလာကဓမၼဥပေဒကုိ ျပဌာန္းပီး တစ္ဖက္က အဲဒါကုိဆန္႕က်င္မယ့္လူကုိ (ဆန္႕က်င္မွာကုိ သိရက္နဲ႕လား မသိလုိ႕လားေတာ့မသိဘူး)ဖန္ဆင္းရတာကလဲ သိပ္ ယုတ္တိမတန္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အဲ ဖန္ဆင္းတာကုိ တံတားေဆာက္တာနဲ႕ ဥပမာေပးထားျပန္တယ္။ သူက အုံဖြ ကုိ ေရွာင္ခ်င္လုိ႕ ဒီတံတားက အုံဖြဆုိပိးျဖစ္လာတာ မႈတ္ဘူးလုိ႕ေျပာတယ္။ အခ်ိန္ယူရမယ္ေျပာတယ္။ အဲလုိဖန္ဆင္းတာမ်ဴိးကေတာ့ အခု က်ဴပ္တုိ႕ စစ္အစုိးရေတာင္ဖန္ဆင္းလုိ႕ရတယ္။ ဆရာရဲ႕ ဘုရားသခင္ကေတာ့ ဘယ္ကုန္ျကမ္းေတြစုပီး ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ယူမလဲ မေျပာတတ္ဘူး။ က်ဴပ္တုိ႕အစုိးရကေတာ့ ဆရာ့မ်က္ျမင္ပဲ ေနျပည္ေတာ္ကုိ မ်က္စိေအာက္မွာတင္ ေဆာက္သြားတာ။ ဒါဟာတစ္ဖက္က omniscient, omnipotent တုိ႕ ေျပာထားတာနဲ႕ ေရွ႕ေနာက္လြဲေနတယ္။ ေနာက္ မျပည့္စုံမႈဆုိတဲ့အပုိင္းမွာ ကုိယ့္ဆ၇ာေျပာထားတာ 'လူေတြမွာ ကိုယ္လက္ မျပည့္မစံုေမြးတာ ခ်ိဳ႔တဲ့တာ လူေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္' ဆုိပဲ ။ ' အဲ့လို မျဖစ္ရေအာင္ လမ္းၫႊန္ေပးထားတယ္ ' ဆုိတာလဲ ပါေသးတယ္။ အဲဒီမျပည့္စုံတာ လူေျကာင့္လုိ႕ေျပာရင္ ေနာက္ဆုံး အာဒံ အသီးစားတဲ့အျပစ္ ဆီျပန္ေရာက္သြားမလားမသိဘူး။ အဲလုိ႕မဟုတ္ရင္လဲ အဲဒီမျပည့္စုံေအာင္လုပ္တဲ့ လူကုိ ဖန္ဆင္းတာကုိက မျပည့္စုံမႈကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေနသလုိပဲ။ perfect ျဖစ္ေအာင္ဖန္ဆင္းဖုိ႕ သိပ္ခက္ခဲေနလုိ႕မ်ားလား။ ေနာက္ ကုိယ့္ဆ၇ာက ဆုိးေတာ့မဆုိးဘူး လူသားေတြရဲ႕ အဆင့္ကုိ တိရဆာန္ ေတြနဲ႕ေတာ့ ခြဲထားသားပဲ။ လူေတြကုိ အရုပ္လုိသေဘာမထားတဲ့အတြက္ က်ေနာ္ လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေက်းဇူးတင္တယ္။ က်ားကအသားကလြဲလုိ႕ ဘာမွမစားဘူးတဲ့ လူက အကုန္စားျကည့္ခ်င္တယ္တဲ့။ ေနာက္ သေႏတားေဆးေတြထြင္တယ္၊ ဖ်က္ခ်တယ္...စသည္ျဖင့္။ ဆုိလုိခ်င္တာ လူက တိရဆာန္ထက္ပုိပီး ေလာဘာနဲနဲပုိတယ္လုိ႕ေျပာခ်င္တာလား အဲလုိဆုိရင္ ဒီေလာဘဆုိတာ လူကုိအသိဥာဏ္ပုိထဲ့ေပးလုိက္ျခင္းရဲ႕ အက်ဴိးဆက္ပဲ အဲဒီအတြက္ ဘုရားသခင္မွာ တာ၀န္မကင္းဘူး။ မကင္းတာကုိ မႈတ္ဘူး တာ၀န္လုံးလုံးရွိတယ္။ အဲ ျကုံလုိ႕ထပ္ထည့္လုိက္အုံးမယ္။ လူမွာ ေကာက္က်စ္တဲ့စိတ္ထားလဲ တိရဆာန္ေတြထက္ပုိတယ္ဆုိတာေတာ့ ကုိယ့္ဆ၇ာ ျငင္းမယ္မထင္ဘူး။ ဒါဆုိ အဲဒီေကာက္က်စ္တဲ့စိတ္ထားကုိ တခါထဲ ထည့္ေပးလုိက္တာကေကာ။ "အဲဒီစိတ္ကုိ ဖန္ဆင္းတာကေတာ့ ဒုိ႕ဘုရားသခင္နဲ႕ မဆုိ္င္ဘူးေနာ္ " ဆုိပီး disavow လုပ္လုိ႕ေတာ့မရဘူးေနာ္။ သက္ရွိသတ၀ါတုိင္းမွာ ရွိတာေလးမွ ရုပ္နဲ႕စိတ္နဲ႕ ၂ မ်ဴိးပဲရွိတာ။ ပီးေတာ့ ရုပ္နဲ႕စိတ္မွာ စိတ္က အခရာဆုိတာ ကုိယ့္ဆ၇ာလဲသိတယ္။ အဲဒီစိတ္ကုိ ဖန္ဆင္းတာ ဒုိ႕ဘုရားသခင္မပါဘူးလုိ႕ေျပာရင္ က်ဳပ္ကစိတ္ဆုိးမွာ။ အုိေက ဒီေနရာမွာ မာန္နတ္ေတြ Satan ဆုိတာေတြ ဆြဲသြင္းခ်င္သြင္းလာနုိင္တယ္။ က်ဳပ္က ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႕လဲ ေဆြးေနြးဖူးေတာ့။ အဲလုိဆြဲသြင္းလာလဲ သိပ္ေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ေလာက္ဘူး။ ဘုရားသခင္က မာန္နတ္ကုိ ရႈံးတဲ့သူျဖစ္သြားမယ္။
  အဲ ေနာက္ဆုံးေရွ႕ေနာက္မညီတာတစ္ခုက "အစၥလာမ့္ သြန္သင္မႈမွာ အဲ့ဒီအတြက္ သီးျခား ကယ္တင္ရွင္ မရွိဘူး။ ကယ္တင္ရွင္ဆိုတာ မိမိပဲ ျဖစ္တယ္" ဆုိတာေလးပဲ ။ လူကုိေတာ့ သူက ဖန္ဆင္းလုိက္ပီ။ အဲ ' ငါကေတာ့ ဖန္ဆင္းလုိက္ပီးကြာ က်န္တာ မင္းဖာသာ ျကည့္လုပ္" ဆုိတာမ်ဴိးကေတာ့ ကုိယ့္ဆရာလဲျကုိက္မွာမႈတ္ဘူး။ အဲလုိသာဆုိရင္ ဒီကဘာျကီးကုိ ဘုရားသခင္မပါဘဲ ခဏေလာက္ေနျကည့္ရေအာင္။ atheist ေတြရဲ႕ အေတြးမ်ဴိးေပါ့။ evolution နဲ႕ ကုိယ့္ဟာကုိ ေရာက္လာတယ္။ ဘယ္သူ႕ကုိမွ အေဖေခၚစရာမလုိဘူး။ က်ဳပ္တုိ႕မွာ အဲဒီ big brother ျကီး မရွိဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိအားကုိးမယ္၊ right and wrong ကုိ ကုိယ့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ကုိယ္သိသေလာက္ကေလးနဲ႕ပဲ တစ္ဆင့္စီ က်င့္ျကံေနထုိင္သြားမယ္.........ကဲ ဘုရားသခင္လုိေသးလား။ ဘယ္ေလာက္ရုိးရွင္းလဲ။
  ေနာက္တစ္ခု။ " ဉာဏ္ အားေကာင္းလာဘို႔- ဉာဏ္စဥ္ ဇစ္ျမစ္ဆီက ဉာဏ္အားကို မိမိရဲ႔ ဉာဏ္အားက ဓါတ္ကူးယူႏိုင္ဘို႔ လိုတယ္" လုိ႕ေျပာတယ္။ အေပၚပုိင္းမွာလဲ ဘုရားသခင္ကလူသားကုိ ကုိယ္စားဘုရားျဖစ္လုိ႕ဥာဏ္ထဲ့ေပးလုိက္တယ္ေျပာတယ္။ ေမြးကထဲက ဘာဥာဏ္မွ ပါမလာတဲ့ လူေတြ ကုိယ့္ဆရာ မျမင္ဖူးဘူးထင္တယ္။

  အက်ဴိးနဲ႕အေျကာင္းကုိ နားလည္ရင္ အထက္ပါကိစ္စေတြက ရွင္းရွင္းေလးေတြပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဖန္ဆင္းတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ့ကုိ ရႈပ္သြားပီ။ အုိေက က်ေနာ္ ထုိင္ပီးေရးရတာ ခါးေတာင္နဲနဲ ေညာင္းလာတယ္။ က်ဳပ္ေျကနပ္ေလာက္တဲ့အေျဖကုိ ကုိယ့္ဆရာေပးနုိင္ရင္ေတာ့ တမလြန္က Christopher Hitchens အတြက္ က်ဴပ္၀မ္းနည္းမိမွာအမွန္ပဲ။

  ReplyDelete
 3. ေအာ္ ဒါနဲ႕ အေပၚမွာ ေရးတဲ့ က်ဴပ္က satuyinga နဲ႕ ဘာမွမဆုိင္ဘူးေနာ္။ satuyinga ေမးတဲ့အတြက္ တင္ေပးလိုက္တာထင္တယ္........ ဆုိတဲ့ဟာေလး ေတြ႕လုိ႕ ဖတ္ျကည့္ရင္.နဲ႕ အပ်င္းေျပထုိင္ေရးလုိက္မိတာ။

  ReplyDelete
 4. “လူတစ္ေယာက္ရဲ႔ ေျဖရွင္းမႈဟာ အဲ့ဒီ ေမးသူနဲ႔ ေျဖသူၾကားမွာပဲ အေတာ္အတန္ လံုေလာက္ႏိုင္ပါ တယ္။ ေမးသူနဲ႔ ေျဖသူၾကားမွာ ေရွ႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးမႈ စကားခံေတြ ရွိခဲ့ေနလို႔ ျဖစ္တယ္။

  အဲ့ဒီ ေျဖရွင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးကို cross ေမးခြန္းေတြ ေမးေနမယ္ ဆိုရင္ ေမးခြန္းေတြခ်ည္း ျဖစ္ေန လိမ့္မယ္။ မိတ္ေဆြရဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈ ကြန္မင့္က cross ေမးခြန္း လို ျဖစ္ေနလို႔ မိတ္ေဆြကိုလည္း ျပန္ လည္ ေမးၾကည့္မယ္။ မိတ္ေဆြ ေျပာတဲ့ “အက်ိဳးနဲ႔ အေၾကာင္း ဆိုတာက ဘယ္သူက ေျပာတာလဲ။

  အက်ိဳးနဲ႔ အေၾကာင္းသာ အဓိကပါလို႔ ေျပာတဲ့ ရွင္ေဂါတမေျပာခဲ့တယ္ ဆိုတာမ်ားက အားလံုး မွန္ရဲ႔ လား။ လက္ေတြ႔မ်က္ျမင္ကိစၥေတြမွာေတာင္ လူေတြ ျဖစ္ၿပီးမွ လူေတြက ေတာင့္တလို႔ ေနတို႔ လတို႔ ျဖစ္လာရတာလို႔ (ဒီပို႔စ္ရဲ႔ အစပိုင္း ေျပာထားတယ္-) ဒီလိုဟာႀကီးေတာင္ မွားယြင္းေနရင္- မျမင္ႏိုင္တဲ့ လူေတြ လိုက္မမွီတဲ့ နိဗၺာန္ဆိုတာေရာ မွန္ႏိုင္မလား၊ လူ၊ ေန၊ လ၊ ကမၻာ ကိစၥကို မွားယြင္း ေအာင္ ေျပာထားတဲ့ မိတ္ေဆြတို႔လက္ကိုင္ျပဳ သီအုိရီက်မ္းက ဖန္ဆင္းရွင္ မရွိဘူးေျပာေနတာက- မွန္မယ္လို႔ အာမခံခ်က္ ရွိသလား။” ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။”

  (၂) ဒီပို႔စ္ထဲမွာ အသား စားတဲ့ ကိစၥလည္း ပါေသးတယ္။ မိတ္ေဆြတို႔ဘက္က ျပန္မေဆြးေႏြး ဘဲ ေရွာင္ထားတဲ့ အပိုင္းကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေစလိုတယ္။

  (၃) မိတ္ေဆြတို႔က ဖန္ဆင္းရွင္ မရွိေၾကာင္းကို ရူပေဗဒပညာရွင္မ်ားျဖစ္တဲ့ အုိင္စတိုင္းနဲ႔ ေဟာ့ကင္း တို႔ကို ကိုးကားၿပီး ေျပာဆိုတယ္။ ဒါဆို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ကိုးကြယ္တဲ့ ဂ်ဴး (ဖန္ဆင္းရွင္ သီအုိရီ) ဘာသာကို မွန္ကန္တဲ့ ဘာသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဘာျဖစ္လို႔ မိတ္ေဆြတို႔ လက္မခံတာလဲ။ သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ဘာသာက ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္လို႔ သက္ေသျပခ်က္၊ အာမခံခ်က္ မရွိဘူးေလ။

  (၄) မိတ္ေဆြတို႔က ဘာသာေရးနယ္မွာ သိပၸံပညာရွင္ေတြကို ကိုးကားၿပီး ေဆြးေႏြးတယ္။- ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာသာေရးနယ္မွာ ဘာသာေရးပညာရွင္ကိုပဲ ကိုးကားၿပီး ေျပာမယ္။

  (၁) ႏိုင္ငံေက်ာ္ ဓမၼကတထိက ဓမၼေစတီ ဆရာေတာ္ ေရးတဲ့ နိဗၺာန္လမ္းျပက်မ္း၊

  (၂) ဓမၼေစတီ ဆရာေတာ္နဲ႔ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရား ပူးထြဲထုတ္ေ၀တဲ့ သမၼာစိတၱဘာသာက်မ္း၊

  (၃) ဘုရားဒကာ သံုးဆယ္ ဦးလူငယ္ေရးသားတဲ့ သဗၺညဳတ စိႏၱမယ်က်မ္း ေတြမွာ ဖန္ဆင္းရွင္ ရွိေၾကာင္းကို တည့္တည့္ေျပာထား၊ ၀န္ခံထားတယ္။ ရွင္ေဂါတမနဲ႔ အျခား လူဘုရားေတြကို သဗၺညဳဉာဏ္ကိန္း၀ပ္ခံဘုရားမ်ားလို႔ ေျပာထားတယ္။

  (၄) စာေပနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ႏွတ္အားျဖင့္ ေဟာတရားမ်ားမွာ သဲအင္းဂူ ဆရာေတာ္ကလည္း ေျပာခဲ့တယ္။

  (၅) ေညာင္လြန္း ဆရာေတာ္ ကလည္း ေျပာခဲ့တယ္။
  ပိဋကတ္မွာလည္း ဘုရားကို “အလုိလို ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား” လို႔ တိုက္ရိုက္သံုးထားတယ္။ အက်ိဳးအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး၊ မိဘမ်ား ေပါင္းစပ္လို႔ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး။

  ဒါကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေဆြးေႏြးမယ္ ဆိုရင္ Topic တစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးဘို႔ Admin ကို ခြင့္ေတာင္းလိုက္မယ္--ေလ။”

  ReplyDelete
 5. က်ေနာ္ အထက္မွာေျပာခဲ့ျပီပဲ။ ဒီပုိ႕ကုိ ၀င္ဖတ္ရင္းနဲ႕ ဒါကုိ ၀င္ေဆြးေႏြးျဖစ္တာ။ ဒီပုိ႕ရဲ႕ အစမွာ ဘာေတြ ေရးထားတယ္ဆုိတာတယ္ဆုိတာ က်ေနာ္မသိဘူး။ အေျကာင္းမရွိပဲနဲ႕ အက်ဴိးျဖစ္မလာဘူးဆုိတာ ဗုဒဘာသာရဲ႕ (ဗုဒ)ရဲ႕ ညြန္ျပခ်က္ပဲ။ ဦးသူရိယ ေျပာတဲ့ ဒီပုိ႕အစပုိင္းက ကဘာတုိ႕ ေနတုိ႕ လတုိ႕ က်ေနာ္ မသိဘူး။ ဘယ္သူေဟာလဲ လဲ က်ေနာ္မသိဘူး၊ ဗုဒ ကေတာ့ သံသရာအစ ဘာလဲဆုိတာ မေဟာခဲ့ဘူး။ အဲ...ဒီ ေလာက ျကီး ျဖစ္တည္တာ ဘယ္ေလာက္ျကာပီးလဲဆုိတာလဲ မေဟာဘူး။ အဲ သူမေဟာေပမယ့္ ဂဂၤါ ၀ါလု သဲစုအမွွ် ဘုရားေတြ ပြင့္သြားျကပီလုိ႕ ေဟာခဲ့တာနဲ႕ ဘုရားတစ္ဆူတစ္ဆူပြင့္ဖုိ႕ ျကာတဲ့ အခ်ိန္( ဥပမာ သူ႕တုံးက အခ်ိန္ယူခဲ့ရတဲ့ ၄ သေခၤ်နဲ႕ ကဘာတစ္သိန္းလုိမ်ဴိး) နဲ႕ ကုိ ျပန္ခ်ိန္ထိုးပီး တြက္ျကည့္ရင္ေတာ့ ဗုဒဘာသာအရ တြက္ထားတဲ့ ဒီကဘာျကီးရဲ႕ သက္တမ္းက monotheism ကေျပာတဲ့ အႏွစ္ ၆၀၀၀ ထက္ေတာ့ နဲနဲေလး(သိပ္မမ်ားဘူး) ပုိအသက္ျကီးမယ္ထင္တာပဲ။ ယေန႕ သိပံပညာက ေျပာေနတဲ့ စျကာ၀ဠာသက္တမ္းက နွစ္ သန္း၀က္အနဲဆုံး။။ အဲထက္ေတာင္ ပုိခ်င္ပုိေနမယ္။ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့ ႏွစ္အပုိင္းျခားနဲ႕က ေနာက္မွာပါတဲ့သုည ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ျဖဳတ္ခ်မွပဲ reconcile လုပ္လုိ႕ျဖစ္နုိင္မွာဆုိေတာ့ က်ေနာ္ ျကားကေန ခံစားရတာ တမ်ဴိးျကီးပဲ။ အဲ သံသရာစကကုိ ေတာ့ အ၀ိဇာနဲ႕ တဏွာအရင္းခံလုိ႕ပဲဗုဒက ေဟာတယ္။ ေနာက္ပုိင္းဗုဒ ဘာသာဘုန္းျကီးေတြ ဘာေျပာလဲ က်ေနာ္မသိဘူး။ ဗုဒဘာသာကုိ ေ၀ဖန္ခ်င္ရင္ ဗုဒရဲ႕ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ scripture ကုိ ပဲ ေ၀ဖန္ရင္ ေကာင္းမယ္။ ေနာက္ပုိင္း ဘုန္းျကီးေတြ ကုိ ကုိးကားရင္ ကုိယ့္ဆရာ နဲနဲလြဲေနမွာစုိးလုိ႕။

  ကုိယ့္ဆရာက ဗုဒဘာသာအေျကာင္းေတာ္ေတာ္သိရင္ အဘိဓမာ ဘယ္အဆင့္ရွိလဲ သိမွာေပါ့။ ထားလုိက္။ အခု ေဆြးေနြးပြဲက ဖန္ဆင္းရွင္အဆင့္မွာပဲ ျဖစ္တယ္၊ အဘိဓမာနဲ႕ အေ၀းျကီး။ ဒါေတြေျပာေနလုိ႕ က်ေနာ့္ကုိ ဗုဒဘာသာကုိ ကာကြယ္ေနသူလုိ႕ေတာ့ မထင္လုိက္နဲ႕။ က်ေနာ္က ေလာေလာဆယ္ ဘာသာတရားေတြထဲမွာ ဗုဒဘာသာက လက္ခံရတာ နဲနဲ အဆင္ေျပေနလုိ႕ ဗုဒဘာသာ၀င္ျဖစ္ေနတာ။ သူက စမ္းသပ္ရင္ စမ္းသပ္သေလာက္ အစမ္းသပ္ခံနုိင္တယ္။ အဓိကက ကုိယ့္ဆရာ ဘယ္ေလာက္ထိ စမ္းသပ္နုိင္စြမ္းရွိမလဲ ဆုိတဲ့ ေပၚပဲမူတည္တယ္။ ကုိယ္တုိင္ ၀င္မစမ္းသပ္ေသးပဲ အျပင္ကေတာင္ နားေထာင္ရုံေထာင္ျကည့္အုံး။ ဥပမာ၊ ဗုဒ ေဟာခဲ့တာေတြထဲကတစ္ခု။ ငါဘုရား ေဟာတယ္ ဆုိပီးလဲ မယုံနဲ႕၊ မင္း သိပ္ ယုံျကည္အားထားရတဲ့ မိဘ၊ ဆရာ၊ ညီအစ္ကုိ ေမာင္နွစ္မ၊ ကြ်န္ စတာေတြ ေျပာလုိ႕လဲ မွန္တယ္မထင္နဲ႕။ မင္းကုိယ္တုိင္ သိပီးမွ ယုံလုိ႕ေဟာခဲ့တယ္၊ တစ္ျခား morality အျမင့္ျကီးေတြ ခဏထား။ ဒီမွာတင္ God အမည္ခံ monotheism နဲ႕ ဘယ္ေလာက္ကြာလဲ ဆုိတာ ေပၚလြင္ေနတယ္။ monotheism God က သူ႕ကုိ မယုံရင္ ဘာျဖစ္မွာလဲ က်ေနာ္ ျပန္ရွင္းျပေနဖုိ႕လုိမယ္မထင္ဘူး။

  ReplyDelete
 6. အထက္က reply ဧ။္အဆက္.....

  အဲ ဗုဒဘာသာနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ က်ေနာ့္ position က ဒီေလာက္ေလးပဲ။
  (၁) နိဗာန္ရွိတယ္၊ အဲေနရာကုိ သြားလုိ႕ရတဲ့ လမ္းေျကာင္းကုိ လဲ မလြဲေအာင္ ျပထားတယ္၊ ကုိယ္တုိင္သြားလုိ႕ မေရာက္ဖူးေသးလုိ႕ အျပည့္အ၀ ယုံတဲ့ အဆင့္မရွိေသးဘူး။ ဗုဒဘာသာဟာ religion ဆုိတဲ့ စာရင္းေအာက္မွာေတာင္ သြင္းဖုိ႕ (က်ေနာ့္ idea အရ) လက္မခံဘူး၊ ေန႕ စဥ္လက္ခံက်င့္သုံး သင့္တဲ့ တရားတစ္ခုေနနဲ႕ပဲျမင္တယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆုိေတာ့ religion လုိ႕ေျပာလုိက္ရင္ ကဘာေပၚက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကယ္တင္ရွင္ကုိ ပဲ ေျပးသတိရေနျကတယ္။ ဗုဒကေတာ့ ငါမင္းတုိ႕ကုိ မကယ္နုိင္ဘူးလုိ႕ အျပတ္ေျပာပီးသားပဲ။ လမ္းေျကာင္းပဲျပေပးနုိင္တယ္။ ကယ္တင္ ခံခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ေလ။ အဲ.. ကယ္မယ္ေျပာပီး တကယ္ မကယ္ပဲ လက္ပုိက္ျကည့္ေနတာနဲ႕ စာရင္ေတာ့ နဲနဲ ေတာ္အုံးမလားလုိ႕။
  (၂)ဘာသာတရားေတြကုိ ကဘာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္နဲ႕ ျကည့္ရင္ မေနာကံကုိ ေတာင္ လုံေအာင္ ထိန္းဖုိ႕၊ မထိန္းရင္ ဘယ္လုိျဖစ္လာနုိင္တယ္ဆုိတာကုိလဲ ေသခ်ာ ရွင္းျပထားလုိ႕ တျခား ဘာသာေတြနဲ႕ ယွဥ္ရင္ ႏွ်ဴးကလီးယားေတြ မလုိဘူး၊ စစ္ပြဲေတြမလုိဘူး၊ ကုိယ့္မွာစားစရာ မရွိတာကုိ အေျကာင္းျပပီး သူမ်ား ပစ္စည္း မခုိးဘူး၊ ဘုရားသခင္အတြက္ စစ္တုိက္ေပးရတာမ်ဴိးေတြမရွိဘူး။
  (၃) သိပံနဲ႕ တစ္ထပ္ထဲက်တယ္၊ သိပံပညာက ခရီးသြားဆဲမုိ႕ တခ်ဴိ႕ေနရာေတြ ဒြိဟျဖစ္ေနတာလြဲရင္(ဥပမာ သိပံက အေသးငယ္ဆုံး particle ဟာ atom ပါလုိ႕ ေလာေလာဆယ္ ေျပာေနေပမယ့္ Buddhism က ေျပာတဲ့ matter က အဲဒီထက္ အမ်ားျကီး ပုိငယ္ေနတာမ်ဴိး) ဗုဒဘာသာဟာ သိပံနည္းက်တယ္လုိ႕ ေျပာရေလာက္ေအာင္ လက္ေတြ႕က်တယ္။

  ေလာေလာဆယ္ အဲဒီအခ်က္ေလးေတြေပါၚမူတည္ျပီး က်ေနာ္ ဗုဒဘာသာျဖစ္ေနတာပဲ။ monotheism ကုိေတာ့ အဲဒီ ၃ ခ်က္နဲ႕ ေလာေလာဆယ္ ခ်ိန္ထုိးျကည့္ေပါ့။

  အဲ အုိင္းစတုိင္းက သူ႕ဘာသာ ဂ်ဴး ကေန ထြက္မသြားဘူးလား ထြက္သြားလား ဆုိတာ ဘုရားသခင္နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ သူ႕အယူအဆေတြက သက္ေသခံေနတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ဘာသာတခုကေန ထြက္သြားမသြားဆုိတာ တရားရုံးမွာ ၀န္ခံကတိ လက္မွတ္ေရးထုိးေနစရာမွ မလုိတာ။ အဲ သိပံပညာရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြကုိ ေန႕စဥ္နဲ႕ အမွ် စားသုံးေနပီး သိပံကုိ သိပ္အဆင့္မရွိသေယာင္ သိပံပညာကုိ God ကပဲ ဖန္တီးသေယာင္ ေျပာေနျကသူေတြကုိ ေတာ့ ယေန႕ (အခု က်ေနာ္ ေျပာတဲ့ ) သိပံပညာရွင္ေတြက အခါးသီးဆုံးပဲ။

  ကုိယ့္ဆရာေျပာတဲ့ အလုိလုိ ျဖစ္ေတာ္မူေသားဘုရားတုိ႕ ဘာတုိ႕ က်ေနာ္ ဖတ္မျကည့္ဖူးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဗုဒဘာသာမွာ အႏွစ္ကုိ ပဲ က်ေနာ္ယူပီး သုံးသပ္သလုိ ဖန္ဆင္းရွင္ကိစ္စမွာလဲ သူ႕ရဲ႕ Original Doctrine ကုိပဲ က်ေနာ္ အျပန္အလွန္သုံးသပ္တယ္။ အဲ Topic တစ္ခု သီးသန္႕ လုပ္ပီး ေဆြးေႏြးဖုိ႕ေတာ့ Admin ကုိ ဒုတ္ခ မေပးခ်င္ဘူး။ က်ေနာ္က ဒီဘေလာ့ကုိ ေတာင္ ခုမွပဲ ၀င္ဖတ္ျကည့္ဖူးတာ။ စား၀တ္ေနေရး ရုန္းကန္ေနရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု က်ေနာ္ေရးတဲ့ အယူအဆကုိ ဘယ္လုိသေဘာထားမလဲဆုိတာေလးေတာ့ သိခ်င္တယ္၊ ယုတ္တိရွိရွိေပါ့ေလ။ က်ေနာ့္ကုိ ေတာ့ ဗုဒဘာသာကုိ ကာကြယ္သူလုိ႕ မမွတ္လုိက္နဲ႕။ ခုန ေျပာသလုိပဲ ေလ့လာဆဲပဲ၊ Islam က အမွန္တရားကုိ ပုိေျပာနုိင္ရင္ လက္ရွိ ဗုဒဘာသာ မိဘ ၂ ပါးစလုံး တာ့တာ ျပဖုိ႕၀န္မေလးဘူး။ အဲ ဘာသာေရး ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ science ကုိ tool တစ္ခုအေနနဲ႕ မသုံးမျဖစ္သုံးရလိမ့္မယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ကုိယ့္ဆရာ မေမ့နဲ႕။ အဲလုိေမ့မယ္ဆုိရင္ ယေန႕ Theologian ဆရာျကီးေတြျဖစ္တဲ့ Willian Lane Craig တုိ႕ Doglas Wilson တုိ႕ Dinesh D'Souza ေတာင္ ကုိယ့္ဆရာကုိ monotheist စာရင္းသြင္းမွာမႈတ္ဘူး။

  ပုိ႕ကုိ ဖတ္ေပးသူမ်ား ေက်းဇူးပါ။စာေလးေတြ ျပန္မစစ္နုိင္လုိ႕ spelling error ရွိရင္ ခြင့္လြတ္ရန္

  ReplyDelete
 7. Anonymous က ေျပာတဲ့ အေျဖက အေတာ္ေလး ေစာဒက တက္စရာပဲ။ နိဗၺာန္ရွိတယ္။ မသြားဘူးေသးလို႔ မသိေသးတာ ဟုတ္လား။ အျခားဘာသာေတြက ဖန္ဆင္းရွင္ရွိတယ္။ ေသခ်ာ မယံုေသးလို႔ မသိေသးတာလို႔ ျပန္ေျပာရင္ ဘယ္လုိ ေျဖမလဲ။

  ဒီေနရာမွာ (၁) ေဂါတမဗုဒၶေဟာတဲ့ စကားမ်ား (ပိဋကတ္) က လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္ေလာက္မွန္သလဲ- ၊ အစၥလာမ္ဘာသာက တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ေျပာတဲ့ စကား(ကုရ္အာန္)ထဲကလက္ေတြ႔မွာ ဘယ္ေလာက္မွန္သလဲ အရင္အဦး တိုင္းတာ ျခင္ဆင္ေပါ့။ လက္ေတြ႔မွာေတာင္ မမွန္ဘူးဆိုရင္ မျမင္ကြယ္ရာက နိဗၺာန္တို႔ ငရဲတို႔ အလႅာဟ္တို႔ ဘယ္လို လိုက္ယံုလို႔ ရမလဲ။ လက္ေတြ႔မွာ မွန္ေနတဲ့သူ ေျပာတာကိုမွ မျမင္ကြယ္ရာက အရာမ်ားကို လက္ခံသင့္သလား- လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္ေလာက္မွားမွား ေနာက္ကြယ္က အရာသည္ မွန္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္သင့္သလား- လက္ေတြ႔က်က် စဥ္းစားပါ။(၁) သံယုတ္ပါဠိ ၅ ပုပၹ၀ဂ္ ၅ နခသိခါသုတ္မွာ ေနတို႔ လတို႔ကို အၿမဲတည္ၿမဲေသာ၊ ခိုင္ခံ့ေသာ၊ ေဖါက္ျပန္ျခင္း ကင္းေသာ အရာမ်ားလို႔ ခိုင္းႏိႈင္းေျပာထားတယ္။

  (၂) သုတ္ပါထိက၀ဂၢပါဠိ အဂၢညသုတ္မွာ- ကမၻာမွာ လူေတြ ျဖစ္လာၿပီး မွ လူေတြေတာင့္တလို႔ ေန၊ လ ျဖစ္လာရတာလို႔ ေျပာတယ္။- ေလာ ဆယ္-၊ ဒါေလးကို ယုတၱိနဲ႔ ကိုက္မကိုက္ အရင္ရွင္းၾကည့္ပါ။ အဲ့ေလာက္ေတာင္ မသိခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက မျမင္ကြယ္ရာရွိ နိဗၺာန္ ရွိတယ္လို႔ ေျပာတာကို ဘယ္လိုအင္အားနဲ႔ ယံုၾကည္သင့္ပါသလဲ။

  ေနာက္တစ္ပိုဒ္ခ်င္း သြားတာေပါ့ေနာ္။ အေနာ္နိမာ့စ္ ေျပာသလို ပိဋကတ္ ထဲက တိုက္ရိုက္ေျပာလိုက္တာေလ။ ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာျပန္ၿပီး ရွင္းႏိုင္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုရ္အာန္က်မ္းက ေျပာလာရင္လည္း ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာျပန္ၿပီး ရွင္းခြင့္ျပဳပါ။ (ကိုယ္ပိုင္ ဆိုေပမယ့္ အေထာက္အထား ရွိရမယ္ေနာ္၊) ဘယ္စာလံုးက ဘယ္လိုဆိုတယ္ ဆိုတဲ့ တိက်တဲ့ အဘိ ဓာန္၊ က်မ္းကိုး ရွိရပါမယ္။ ကိုအေနာနိမာ့စ္ရဲ႔ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးဘို႔ ဖိတ္ေခၚမႈကို ႀကိဳဆိုလွ်က္-
  ဇီ၀က (သူရိယ)

  ReplyDelete
 8. ဒီက ဆရာဇီ၀က reply ေလးေတြက တတုိ႕တတုိ႕ေလးေတြပဲ ေရးေရးထားေတာ့ ဖတ္ရတာ သိပ္အားမရလွဘူးဗ်ာ။ ဥပမာ က်ေနာ္က ဗုဒဘာသာဟာ ဘာေျကာင့္ plausible and convincing ျဖစ္သလဲဆုိတာကုိ အခ်က္ (၃)ခ်က္နဲ႕ ခပ္လြယ္လြယ္ဥပမာေပးတယ္။ ဆရာဇီ၀က က အဲဒီထဲကမွ နိဗါန္ရွိတယ္ ဆုိတဲ့ စကားေလး တစ္ခြန္းကုိ ပဲ pick up လုပ္ပီး၊ က်ေနာ့္ကုိ ခ်ည္တယ္။ နိဗါန္ဆုိတာမ်ဴိးက က်ဳပ္တုိ႕ဆီမွာ အျမင့္ဆုံးက အသီးျဖစ္ေနေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕ အလွမ္းမမီေသးဘူးဆုိတာ ကုိယ့္ဆရာ သိပုံရတယ္၊ မဆုိးဘူးပဲ။ ဒါေပမယ့္ နိဗါန္ကုိ သြားလုိ႕ရတဲ့ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေျကာင္းကုိ ေတာ့ လုံး၀ မလြဲေအာင္ျပထားပီးသား။ ဥပမာ က်ဳပ္တခါမွ မေရာက္ဖူးတဲ့ေဒသကုိ ေျမပုံညြန္းနဲ႕တကြ သြားလုိ႕ရတဲ့ နည္းေတြ ေပးထားဗ်ာ။ မရဘူးလား၊ အဲ သြားဖုိ႕အစြမ္းရွိမရွိနဲ႕ သြားခ်င္စိတ္ရွိမရွိ ကေတာ့ က်ဴပ္နဲ႕ဆုိင္တာေပါ့ေလ။ အဲဒါက ဗုဒက သူနဲ႕ မဆုိင္ပါဘူးလုိ႕ေျပာထားပီးသားပဲ။ ခက္ေတာ့ ခက္သေပါ့ေလ၊ နိဗါန္ဆုိတာမ်ဴိးက ဖန္ဆင္းပီး ေရာက္လုိ႕ရတဲ့ အရာမ်ဴိးမွမဟုတ္တာ၊ ကုိယ့္ဆရာလဲသိမွာပါ။ Islam မွာ အဲလုိ လမ္းေျကာင္းနဲ႕ အလားတူ ေကာင္းကင္ဘုံကုိ သြားတဲ့ လမ္းေျကာင္းကလဲမရွိ၊ မျမင္ရတဲ့ ဘုရားသခင္ကုိပဲ မွန္းဆကုိယ္းကြယ္ပီး သူ႕ကုိသာယုံ ေကာင္းကင္ဘုံကုိ ေရာက္ဖုိ႕ တျခား ဘာ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့ က်င့္စဥ္မွာ မလုိဘူး ဆုိတာမ်ဳိးကေတာ့ ၂၁ ရာစုမွာ လူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ မဆြဲေဆာင္နုိင္ေလာက္ဘူးထင္တယ္။ ဆရာဇီ၀က က စာအုပ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ဖတ္ပုံရတယ္ေနာ။ ပါဠိေတြပါေတြ ဖတ္တုိင္းလဲ ခရီးမေရာက္တတ္ပါဘူး၊ ဥပမာ ပါဠိတတ္တဲ့ဆရာျကီးေတြ ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပုံမွာပါခဲ့တာပဲ။ မထူးျခားပါဘူး။ ဗုဒကလဲ ေဟာထားပါတယ္။ ပညာ ေကာင္းရဖုိ႕ သဒါ၊ ၀ီရိယ သတိ၊ သမာဓိ အဲ ဒါေတြ ညီမွွ်ဖုိ႕လုိပါတယ္။ ဒါေတြ ညီမွ်မွ analyze လုပ္နုိင္စြမ္းအားေကာင္းမွာပါ။ ဗုဒေဟာတဲ့ နိဗါန္ရွိပါတယ္ဆုိတာကုိ မယုံဘူးထားအုံး၊ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ applicable ျဖစ္တဲ့ ငါးပါးသီလ ေလာက္ေတာင္ယေန႕ ဗုဒဘာသာ၀င္ေတြ ထဲက ေစာင့္ထိန္းနုိင္သူမ်ားမ်ားစားစားေတြ႕ဖူးသလား၊ အဲ Islam မွာက်ေတာ့ ဘုရားသခင္အတြက္ အလုပ္သာလုပ္ေပး။ မင္းကုိ ေကာင္းကင္နုိင္ငံေရာက္ဖုိ႕ အာမခံတယ္လဲ ဆုိေရာ(အေထာက္အထားရွိတာမရွိတာေတာ့ အသာထားေပါ့ေလ) ဟုိမွာ အေသခံလုိက္ျကတာ ေသာက္ေသာက္လဲပဲ။ အဲ ကုိယ့္ဆရာက ဖန္ဆင္းရွင္ရွိတယ္ ေသခ်ာ မယုံေသးလုိ႕ မသိတာလုိ႕ ျပန္ေျပာရင္ေတာ့ Believe it if u can, I can't stop u. Believe it if u like, u r welcome.လုိ႕ ျပန္ေျပာရမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ လူ႕ဘုံကုိ သူ႕ agent ေတြ ေစလြတ္ပီး သူအတြက္ စစ္တုိ္က္ေနရတဲ့လူေတြ အစ္စေရး ပါလက္စတုိင္းမွာ ခုထိကုိယ့္ဆရာ အျမင္ပဲ၊ ကုိယ့္ဆရာေတာင္ (ဘုရားသခင္က ဗမာျပည္ပုိ႕လုိက္လုိ႕) အဲလုိစစ္တုိ္က္မေနရတာကံေကာင္း။ မဟုတ္ရင္ ရာဆာအာရာဖတ္လုိ၊ ေမြးကေန ေသတဲ့ထိ ေသနတ္သံ မျကားလုိက္ရတဲ့ ေန႕ တစ္ေန႕မွေတာင္ရွိမယ္မထင္ဘူး။ ဟုတ္တယ္ဟုတ္။ ကဲေျပာ။ အဲဒီစစ္ေတြ ဘယ္ေတာ့ ျငိမ္းမွာတုံး။ ျကုံရင္ ဘုရားသခင္ကုိ အဲဒါေလးတခ်က္ေမးျကည့္ေပးပါ။ လက္ပုိက္ျကည့္ေနတာ အားမရေသးဘူးလားလုိ႕။ ဗုဒကေတာ့ ေသသြားပီးသားဆုိေတာ့ က်ဴပ္လဲ ေမးဖုိ႕မျဖစ္နုိင္ဘူး၊ အဲ ခုနက ကိစ္စေတြက politics ေတြပါကြာလုိ႕ေတာ့ မေျပာနဲ႕ေနာ္၊ သူတုိ႕ theocratic ေတြဆုိတာ ကုိယ့္ဆရာသိပီးသားပဲ။ ဒါကဖန္ဆင္းရွင္ရွိမရွိကိစ္စ မဟုတ္ေသးဘူးေနာ္။ ဖန္ဆင္းရွင္အမွန္တကယ္ရွိပါတယ္လုိ႕ ကုိယ့္ဆရာက ေျပာေနေတာ့ က်ေနာ္ က ဘယ္မွာလဲ လုိ႕မေမးေသးဘူး..ကဲရွိတယ္ပဲထား လုိ႕ ကုိယ့္ဆရာကုိ တမင္ pass ေပးပီး အဲအတုိင္းအလုိက္သင့္ လုိက္လာတာ။ ကဲဒီေတာ့ Islam မွာ ေကာင္းကင္ဘုံကုိ ေရာက္ဖုိ႕ ဘုရားသခင္ကုိ တစ္ေန႕ အျကိမ္အမ်ားျကီး ထုိင္၀တ္ျပဳ တာကလြဲလုိ႕ တျခားအက်င့္ေကာင္းမ်ားရွိရင္ ညြန္ျပေပးပါ။ က်ေနာ္လဲ နိဗါန္က နဲနဲအလွမ္းေ၀းေတာ့ ေကာင္းကင္ဘုံကုိ အခု ပုိမ်က္စိက်ေနတယ္။ တကယ္ပါ၊ က်ေနာ္ ေရးထားတာ အားလုံးကုိ ေသခ်ာ ခံစားပီး စပါယ္ရွယ္ အားရပါးရ reply လုပ္ပစ္လုိက္စမ္းပါ။ ဗုဒဘာသာ ကုိ ဘုမသိဘမသိ စြတ္ရုံေနတဲ့ ေကာင္ေတြကလဲ ရွိေနေတာ့ သူတုိ႕ေတြ သိေအာင္ အမ်ားျကီး ဒီကတဆင့္အသိေတြ ေ ပး ပစ္လုိက္လုိ႕ရတာေပါ့။

  ReplyDelete
 9. အေပၚမွ reply ဧ။္အဆက္....

  အခုထိက်ေနာ္ ေျပာေနတာေတြက အထက္ကက်ေနာ္ေျပာခဲ့တဲ့ ၃ ခ်က္ထဲက နိဗါန္ကိစ္စပဲရွိေသးတယ္။ က်န္တဲ့အခ်က္ေလးေတြအတြက္ေက်းဇူးျပဳပီး ေဆြးေႏြးေပးပါအုံး။ က်န္တဲ့ ၂ ခ်က္နဲ႕ပတ္သက္ပီး Islam ရဲ႕ Position ေလး သိခ်င္လုိ႕ပါ။

  ကုန္အာရ္ ကေျပာတဲ့စကားေတြ လက္ေတြ႕ မွန္ပါတယ္လုိ႕ ေထာက္ခံတဲ့(Islam ျပင္ပက) ဘယ္ပညာရွင္မွ က်ေနာ္မေတြ႕ဖူးေသးဘူး၊ အဲ..ကုန္အာရ္က်မ္းကုိ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးေနျကတာေတာ့ ေတြ႕လုိက္မိသလားလုိ႕။ အုိင္းစတုိင္းလုိပုဂိဳလ္မ်ဴိးရဲ႕ ဗုဒဘာသာနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ comment ကုိ ဒီဘေလာ့တေနရာမွာ ၀ါးတားတားလုပ္ထားတာေတြ႔ရတယ္၊ အုိင္းစတုိင္းဘာမွမေျပာသြားလဲ ဗုဒဘာသာရဲ႕ အမွန္တရားကေမွးမွိန္မသြားပါဘူး၊ အမွန္ကုိမွားသေယာင္၀ါးတားတားလုပ္ထားတာကေတာ့ လုပ္တဲ့သူရဲ႕(ဒီဘေလာ့ရဲ႕) ဂုဏ္သိခၤါပဲ ေမွးမွိန္မွာပါ။ခုထိက်ေနာ္ေဆြးေႏြးတာ ideology ပုိင္းပဲရွိပါတယ္၊ က်ေနာ္ Islam,Christianity အေျကာင္းသိတန္သေလာက္သိေပမယ့္လဲ http://islamsucks.wordpress.com/ ဒီဘေလာ့မွာလုိ ရမ္းရမ္းကားကားေရးတာေတြကုိေတာ့ မႏွစ္ျမဳိ႕မိဘူး။ ဒီဘေလာ့ရဲ႕ ဂုဏ္သိခၤါမငယ္ဖုိ႕ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းနုိင္လိမ့္မယ္လုိ႕ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

  ReplyDelete
 10. ကေနဒါ သေႏၶသားေဗဒပညာရွင္ အလ္ကီယက္မိုးလ္ က အစၥလမ္ထဲကို ၀င္လုိက္တာ။ ျပင္သစ္ ခြဲစိတ္ပညာရွင္ ေဒါက္တာေမာရစ္ဘူဂိုင္းက အစၥလာမ္ထဲ ကို ၀င္လိုက္တာ။ ေျမာက္မ်ားစြာကို ဖတ္ခ်င္ရင္ နက္ထဲမွာ convet to Islam ဆိုတာေလးကို ရိုက္ၾကည့္လိုက္ေပါ့။ အိုင္စတိုင္းကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာထဲကို မ၀င္ခဲ့ဘူးေနာ္။ ၿပီးေတာ့ အုိင္စတိုင္းတို႔ ေဟာ့ကင္းတို႔က ေသၿပီးရင္လည္း ဘာမွ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဗုဒၶဘာသာက သံုးဆယ့္ တစ္ဘံုကို လက္ခံထားတယ္- ဒီေတာ့ အိုင္စတိိုင္၊ ေဟာ့ကင္းတို႔နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ က သီးျခား ျဖစ္ေနတယ္ေလ-။
  ကုရ္အာန္က်မ္းကို မီးရိႈ႔တာ- ေစာ္ကားတာေတြက သူတို႔မႏိုင္လို႔ ရမ္းတဲ့ သေဘာပဲ ဆိုတာ ထင္ျခားေနတာပဲ။ အမွန္တရားကို လက္နက္နဲ႔ အႏိုင္ယူ လို႔ မရဘူး ဆုိတာ သက္ေသပဲ မဟုတ္လား။ အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြကေတာ့ ဘာသာတိုင္းကို ေစာ္ကားေနတာပဲ ပူပူေႏြးေႏြး အေမရိကန္ရုပ္သံက လြင့္တဲ့ Rude Buddha ဆိုတဲ့ သေရာ္ေစာ္ကားမႈကို ဘယ္လို သေဘာထားသလဲ။ ကိုအေနာနိမာ့စ္ ေဆြးေႏြးထားတာေတြကို တစ္ခုခ်င္း ေဆြးေႏြးမွာပါ။ အခု ကၽြန္ေတာ္ေထာက္ျပထားတဲ့ ကမၻာ၊ လူ၊ လ၊ ေန ျဖစ္စဥ္ေလးကို အရင္ရွင္းၾကည့္ပါဦး။

  ReplyDelete

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)