Monday, March 12, 2012

ဘာသာျခားကေမးရင္ ဘယ္လုိေျဖမလဲ (ျမန္မာ) အတြက္ (၁)

အရွင္ေကာမလ(ခ)ဆန္နီေနမင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဘာသာျခားကေမးရင္ ဘယ္လုိေျဖမလဲ(ျမန္မာ) အတြက္ ဆိုတဲ့ ပိုတ္စ့္ ေလးကို တန္ျပန္ေစာေၾကာ လိုက္ပါတယ္....

ကမၻာေျမ၊ လ၊ ေန၊ လူစတဲ့အရာေတြဟာ ေလာကႀကီးထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ သဘာ၀တရားေတြမုိ႔ တစ္စံု တစ္ေယာက္မွ ဖန္ဆင္း ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလာကမွာရွိတဲ့ အရာေတြဟာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ေပၚ လာတဲ့ အရာေတြႀကီးပါပဲ။ ေရွးယခင္ အခ်ိန္ကာလမ်ားစြာက ေန၊ လတုိ႔ မျဖစ္ေပၚေသးတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခါတုန္းက ေနလတုိ႔ မရွိတဲ့အတြက္ ကမၻာေလာက ႀကီးဟာ အေမွာင္ထုႀကီးပဲ တည္ရွိေနခဲ့ရတာပါ။ ေနာက္ပုိင္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေနလတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အခါက်မွ ကမၻာေပၚမွာ အ လင္းေရာင္ေတြ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေနေတြလေတြေပၚလာလုိ႔ အလင္းေရာင္ရရွိခဲ့တဲ့ အခါက်မွသာလွ်င္ ႏွစ္၊ လ၊ ရက္၊ ရာသီဥတု ေတြကုိ လူေတြက သတ္မွတ္လာခဲ့ၾကတာပါ။

ဒါဆို ေနတို႔ လတို႔က ကမၻာမွာ လူေတြ ျဖစ္ၿပီးမွ ျဖစ္လာတာေပါ့။ အဲ့ဒါေတြက ဘယ္လိုေသာ ေနတို႔ လတို႔ ျဖစ္ ေစဘို႔ဆိုတဲ့ အက်ိဳးဆက္ ဆိုတာမ်ားက ဘယ္လိုအေၾကာင္းရင္းခံ ရွိခဲ့ပါသလဲ- ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေပး ႏိုင္ မလား။

ဗုဒၶဘာသာတုိ႔ရဲ႕ အယူအဆအတုိင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္လာတာလား၊ ဖန္ဆင္းရွင္၀ါဒတုိ႔ရဲ႕ ဖန္ဆင္းထားလုိ႔ အရာ၀တၳဳ လူေတြ ျဖစ္လာတာလားဆုိတာကုိ ရွင္းလင္းနားလည္ေအာင္ ဥပမာေပးေလး တစ္ခုနဲ႔ ႏႈိင္း ယဥ္ေျပာျပေပးပါမယ္။ ေမာင္နီဆုိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာတာဟာ ဖန္ဆင္းရွင္က ဖန္ဆင္းေပးလုိ႔ ျဖစ္လာ တာလား။ သူ႔ရဲ႕မိဘႏွစ္ပါး အတူအိပ္ခဲ့ၾကလုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ႔ရဲ႕ ေသြးသားေတြ ေရာစပ္ေပးလုိက္လုိ႔ ျဖစ္လာ တာလားဆုိတာ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိစဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆုိ ရင္ ဘယ္ရာမဆုိ အေၾကာင္း တရားမရွိဘဲ အက်ိဳးတရားျဖစ္မလာႏုိင္ဘဲနဲ႔ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားရလာဒ္ မ်ား ေပၚေပါက္ လာတယ္ ဆုိတာ သိသာထင္ရွားစြာ သိျမင္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆုိ ေလာကရွိအရာမ်ားဟာ ဘယ္သူမွ ဖန္ဆင္းေပးလုိ႔ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းတရားရွိျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားေတြ ျဖစ္လာတဲ့အရာေတြဆုိတာ သိေလာက္မယ္ ထင္ပါတယ္။

ဥပမာေလးက လတ္တစ္ေလာ မွန္သလိုလို ရွိေပမယ့္- ကြန္ျပဴတာတစ္ခု ျဖစ္ေစဘို႔ အပိုင္းအစမ်ားကို တစ္ခု ခ်င္းတပ္ဆင္ေပးတဲ့ ကြန္ျပဴတာ စက္ဆင္ဆရာေၾကာင့္သာ ကြန္ျပဴတာ ျဖစ္လာရတာပါ။ ကြန္ျပဴတာကို တီထြင္ သူမရွိခဲ့ဘူးလို႔ ဆိုလိုေနသလို ျဖစ္မေန ဘူးလား။ ဒီလိုမ်ိဳးဆိုရင္ ကြန္ျပဴတာတစ္ခုကို တီထြင္ေပးလိုက္ရတဲ့ မူလ ဘူတ တီထြင္ပညာကို ေက်းဇူးမဲ့ေရာက္ရာ ေရာက္မေန ဘူးလားလို႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

အရာအားလံုးမွာ အတိတ္၊ မ်က္ေမွာက္ဆုိတဲ့ ေၾကာင္းက်ိဳး လႈပ္ရွားျပဳလုပ္မႈေတြေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ၊ စိတ္ ဆင္းရဲမႈေတြ ျဖစ္ လာၾကတာပါ။ မိမိက ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္လုပ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ မိမိထံမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ေရာက္လာမွ ျဖစ္ၿပီး မိမိက သူတစ္ပါးစိတ္ထိ ခုိက္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ေပးမယ္ဆုိရင္ မိမိဆီကုိလည္း စိတ္ဒုကၡေရာက္စရာေတြ ျဖစ္ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ေရာက္ခ်င္တဲ့ နိဗၺာန္ကုိလည္း မိမိတုိ႔ဘာသာေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾက တာျဖစ္သလုိ မိမိတုိ႔မေရာက္ခ်င္တဲ့ ငရဲျပည္ကုိလည္း မိမိဘာသာျပဳလုပ္ ၾကလုိ႔ သြားၾကရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဖန္တီးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ ကံၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ဘာသာ ျပဳလုပ္ၾကတာပါ။

မိမိလုပ္ေဆာင္တဲ့ အက်ိဳးကို မိမိသာ ခံယူရမယ္ဆိုတာ အစၥလာမ္က လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီလို လုပ္ ရင္ အဲ့ဒီလို အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ေစမယ္ ဆိုတာက ႀကိဳတင္ျပဌာန္းခ်က္ မရွိေပဘူးလား။ ဥပမာ- စာႀကိဳးစားရင္ စာေမးပြဲေအာင္မယ္၊ စာမက်ိဳးစားရင္ စာေမးပြဲက်မယ္ ဆုိပါေတာ့-၊ စာေမးပြဲဆိုတဲ့ အရာ၊ ေအာင္ျခင္း က်ျခင္း ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက ရွိမေနဘူးလား။ မိမိဟာ မိမိ စာေမးပြဲကို အေအာင္ေပး၊ အက်ေပးလို႔ ရပါသလား- ဆိုတာေလးကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ေစခ်င္လိုပါတယ္။

ဥပမာ-ၾကည့္မွန္တစ္ခုကုိယူၿပီး အဲဒီမွန္ကုိ ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါမွာ မိမိမ်က္ႏွာက ၿပံဳးေနရင္ မွန္ထဲမွာ ၿပံဳးေနပံု ေလး ျမင္ရမွာျဖစ္ သလုိ မိမိက ေဒါသထြက္စိတ္တုိေနပံုနဲ႔ မွန္ကုိၾကည့္ရင္ မွန္ထဲမွာ အဲဒီအတုိင္းပဲ ျမင္ရပါလိမ့္ မယ္။ အဲဒီၿပံဳးေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းနည္းမႈ ေဒါ သထြက္မႈေတြကုိ တျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္က ဖန္ဆင္းေပးလုိ႔ မွန္ထဲမွာ ေပၚလာတာမဟုတ္ဘဲ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဖန္ဆင္းလုိ႔ မိမိ တုိ႔ဖန္ဆင္းသလုိ မွန္ထဲမွာ ပံုရိပ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔က မ်က္ေမွာက္မွာ သူတစ္ပါးေကာင္းစားေအာင္၊ သူတစ္ပါးအေပၚ စိတ္ထားေကာင္း နဲ႔ျပဳလုပ္ေပးရင္ အဲဒီျပဳလုပ္ေပးတဲ့အရာေတြဟာ မိမိျပဳလုပ္တဲ့အတုိင္း မွန္တြင္ေပၚလာသ လုိ ျပန္လည္ ပံုေဖာ္ ေပးမွာမုိ႔ မိမိပံုေဖာ္ခဲ့တဲ့အတုိင္း ျပန္လည္ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ မိမိက သူေတာ္ေကာင္း အလုပ္လုပ္ရင္ သူေတာ္   ေကာင္းအက်ိဳး ခံစားရမွာျဖစ္ၿပီး မိမိက သူယုတ္မာ အလုပ္လုပ္ရင္ သူယုတ္မာအက်ိဳးကုိ ခံစားရပါမယ္။ မိမိက အမ်ားအက်ိဳး လုပ္ေပးရင္ မိမိမွာလည္း အမ်ားကျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကမဲ့ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ျပန္လည္ရရွိမွာပါ။

မိမိက ၾကည့္မွန္ထဲမွာ မ်က္ႏွာႀကီးရံႈ႕မဲျပၿပီး မွန္ထဲမွာ ၿပံဳရႊင္ေနတဲ့ပံုစံေလး ျပန္ေပၚလာခ်င္လုိ႔ေတာ့ မရသလုိ ဘယ္သူကမွလည္း လုပ္ေပးလုိ႔မရပါဘူး။ မိမိစိတ္က ျပဳလုပ္တဲ့အတုိင္း မိမိစိတ္မွာ ျပန္လည္ သက္ေရာက္လာ မွာျဖစ္သလုိ မိမိႏႈတ္၊ ကုိယ္တုိ႔နဲ႔ျပဳလုပ္ တဲ့အရာေတြကလည္း မိမိျပဳလုပ္ခဲ့သလုိ ေကာင္းတာဆုိရင္ ေကာင္းတာ ျပန္လာမွာျဖစ္ၿပီး မေကာင္းတာလုပ္ခဲ့ရင္ မေကာင္း တာေတြ ျပန္လာမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လူခ်င္းတူေနေပမဲ့ လွတာ၊ ခ်မ္းသာတာ၊ ပညာတတ္တာ၊ စိတ္ထားေကာင္းတာ စတဲ့အခ်က္ေတြ ဟာ ကုိယ့္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေပၚမွာ မူ တည္ၿပီး အက်ိဳးေပးေနတာ ေၾကာင့္ ကြဲျပားေနရတာပါ။ တကယ္လုိ႔ လူအားလံုးကုိ ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ဦးကသာ ဖန္ဆင္းေပးတာဆုိရင္ လူလူခ်င္းမုိ႔ က်န္တာေတြလည္း တူေနရပါလိမ့္မယ္။

မွန္ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ မွန္က အရိပ္ျပန္ကန္တယ္ဆိုတဲ့ သီအိုရီကို လူတိုင္း လက္ခံပါတယ္။ ဒါက အေပၚယံ သေဘာ သိပ္ဆန္လွပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ မွန္ဆိုတဲ့အရာမွာ အဲ့လို ျပန္လည္ျမင္ရတဲ့ သေဘာ၊ ဂုဏ္သတၱိရွိေစဘို႔ ဖန္တီး ခံထားရတာ မဟုတ္ပါလား။ မိမိက မီးကို ကိုင္ရင္ ပူမယ္ ဆိုတာ-မွာ မီးဆိုတဲ့ အရာမွာ ပူတယ္ဆိုတဲ့ ဂုဏ္သတၱိနဲ႔ ျဖစ္တည္ေစထားတာ မဟုတ္ပါလား။ မီးကို ကိုင္သူ မ်ားဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ကိုင္ကိုင္ မိမိရဲ႔ ကံအ ေလွ်ာက္သာ ပူမယ္ အဲ့ဒီ ထက္ ဆက္မပူဘူး ဆိုတာမ်ိဳးလား။

ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးက ဖန္ဆင္းရင္ လူလူခ်င္းမို႔ အားလံုးက တူေနရမယ္ ဆိုတာက ဘယ္အခ်က္ကို ဆိုလိုပါသလဲ။ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကြာဟတာလား၊ အသားမဲျဖဴ ကြာဟတာလား--၊ ဒါေတြက အလြန္တရာမွ အေပၚယံဆန္ လြန္းတဲ့ ေစဒကသာ ျဖစ္ပါတယ္။ “လူ” ဆိုတဲ့ အရာမွာ “လူ” ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ရည္ဟာ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ “လူ” ဟာ “ႏြား” မဟုတ္ပါ။ “လူ” ေက်ာက္ခဲ့ မဟုတ္ပါ။ လူရဲ႔ သေဘာက အရည္ျပည့္ ေက်ာက္မ်က္လို ျဖစ္ၿပီး “အရည္ျပည့္သြားတဲ့ လူ” ဆိုရင္ ဘာမွ မကြဲ ျပားေတာ့ပါ။ အရည္မျပည့္ မွီ ေက်ာက္မ်က္ေတြဟာ သူ႔အရည္ အ ေသြးနဲ႔ သူ ရွိေနတာမို႔ လူမွာလည္း အရည္မျပည့္ေသးတဲ့ လူဟာ သူ႔အရည္နဲ႔သူ သူ႔ဒဂရီနဲ႔ ရွိေနတယ္- ဆိုတဲ့ အရည္အေသြးမွာသာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ဒါဟာလည္း အရည္အေသြးအလိုက္ ျဖစ္တည္ေနေစဘို႔ ျပဌာန္း ခ်က္ ဒဂရီမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ “လူ” ဆိုတဲ့ ဂုဏ္မွာ မတူညီတာမ်ား ေတြ႔မိပါသလား။ ေဆြးေႏြးေပးေစလို ပါ တယ္။

သက္ရွိမွာေတာင္ မိမိတုိ႔ဖန္ဆင္းျပဳလုပ္ထားတဲ့အတုိင္း ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေသးတာဆုိရင္ သက္မဲ့ေတြမွာလည္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားေတြ ျဖစ္ေပၚလာၾကတယ္ဆုိတာ ထူးေထြေျပာစရာလုိမယ္ မထင္ပါ။ ဥပမာ-သက္မဲ့ေတြမွာလည္း မုိးရြာရင္၊ ေျမၾသဇာ ရွိရင္ ျမက္ပင္ဟာ ေပါက္လာမွာျဖစ္သလုိ မုိးမရြာရင္ျဖစ္ေစ၊ ေျမၾသဇာ မရွိခဲ့ရင္ျဖစ္ေစ ျမက္ပင္ဟာ ေပါက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ သက္ရွိ၊ သက္မဲ့အရာအားလံုးဟာ အ ေၾကာင္းတရားေပၚမူတည္ၿပီး အက်ိဳးတရားေတြျဖစ္ လာၾကတာမုိ႔ မည္သူကမွ ဖန္ဆင္းေပးစရာ မလုိသလုိ ဖန္ ဆင္းေပးလုိ႔လည္း မရပါဘူး။

ကုန္တုိက္တစ္ခုက Auto တံခါးတစ္ခ်ပ္ကို ၾကည့္ပါ။ ဒီခလုတ္ကို ႏွိပ္လုိက္တယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တံခါးပြင့္သြားတယ္ ဆုိတဲ့ အက်ိဳးဆက္၊ တံခါးပိတ္သြားတယ္ဆိုတဲ့ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေတြ႔ရပါမယ္။ ခလုတ္ ႏွိပ္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တံခါးပြင့္တယ္ဆိုတဲ့ အက်ိဳးဆက္ ဆိုတာ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ အဲ့ဒီအက်ိဳး ျဖစ္ေစဘို႔ ပညာရွင္တစ္ဦးက ဖန္တီး ထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ သူ႔အလိုလို ျဖစ္ေနတာ မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဦးဇင္းေျပာတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သီအိုရီကို ဘယ္အရာက ျပဌာန္း ထားပါသလဲ။ သို႔မဟုတ္ ဘာအသိ ဉာဏ္မွ မရွိတဲ့ သဘာ၀ တရားက ဖန္တီးထားပါသလား။-

၂။ လူသားေတြရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ဓာတ္သဘာ၀ႀကီးက အသားစားမွျဖစ္မယ္၊ အသားစားမွ လုိအပ္တဲ့ခႏၶာကုိယ္ စြမ္း အားေတြရွိၿပီး က်န္းမာအသက္ရွည္မယ္ဆုိရင္ အသားကုိစားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိမိစားမဲ့အသားဟာ သူ႔ဘာ သာသူ ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ျဖစ္ေစ ေသၿပီး သားသတၱ၀ါ ျဖစ္ေနရပါမယ္။ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း တိရစၦာန္ကုိ မသတ္ရသ လုိ သူတစ္ပါးကုိလည္း မသတ္ခုိင္းရ၊ မိမိစားမွာ ဆုိၿပီးေတာ့လည္း သူတစ္ပါးက ျပဳလုပ္မေပးရ၊ မိမိပေယာဂ လံုး၀မပါရပါ။ အဲဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ မိမိစားတဲ့အသားရဲ႕ သက္ရွိတိရစၦာန္ ဟာ မိမိနဲ႔မည္သုိ႔မည္မွ်မွ ပတ္သတ္မႈ မရွိ တဲ့အတြက္ အျပစ္မရွိပါေပ။ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘဲ မိမိပေယာဂတစ္ခုခုပါခဲ့ရင္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိေရွ႕မွာသတ္ေနတာကုိ ျမင္ေနရတဲ့ အသားငါးကုိျဖစ္ေစ၊ မိမိႀကိဳတင္မွာထားလုိ႔ သူတစ္ပါးက သတ္ေပးလုိက္ရင္ျဖစ္ေစ အဲဒီလုိ အသား ငါးမ်ားကုိ စားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မိမိမွာလည္း အျပစ္ရွိတာမုိ႔ ကံၾကမၼာဆုိးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရပါလိမ့္မယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာလူေတြ ဟာ အသားငါးေတာ့ မစားၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ဓာတ္က်ေတာ့ ညစ္ပစ္ယုတ္မာၾကပါတယ္။ အဲဒီလို လူေတြနဲ႔စာရင္ စိတ္ဓာတ္ေကာင္း ၿပီး အသားငါးစားတဲ့လူေတြကုိ လူေကာင္းလုိ႔ ေခၚႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ မိမိခႏၶာကုိယ္ ႀကီးဟာ အသားငါးစားမွ က်န္းမာ သက္ရွည္မွာမုိ႔ျဖစ္ေစ၊ သစ္သီးသစ္ရြက္နဲ႔ အသက္ ဆက္ဖုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ရင္ျဖစ္ေစ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းဖုိ႔သည္ အဓိကအက်ဆံုးျဖစ္တာမုိ႔ မိမိပေယာဂမပါတဲ့ အသားငါးဆုိ စားခ်င္ပါက စားႏိုင္ၾကပါတယ္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေဆာက္တာဟာ ဘာကို ရည္ရြယ္ၿပီး ေဆာက္ပါသလဲ။ ဘုန္းႀကီး ေနဘို႔ မဟုတ္ပါလား။ ဘာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ မရွိ ဘဲ ေနခ်င္သူေနဆိုၿပီး ေဆာက္တာမ်ားလား-၊ သို႔မဟုတ္ ေနခ်င္သူေနပါေစလို႔ ေဆာက္ထား တဲ့ အေဆာက္အဦးမ်ိဳးမွာ ဘုန္း ႀကီးေတြက တက္ေနတာမ်ားလား။ အဲ့လို ဆင္ျခင္မိရင္ စားသံုးသူဆိုတာ မရွိဘဲ ဘယ္သူက သတၱ၀ါေတြကို သတ္ေနမွာလဲ။ ဆြမ္းခ်က္တဲ့ လူေတြက ၿမိဳ႔ေတြမွာ မဟုတ္ဘဲ ေတာရြာမ်ား အသား ငါးဆိုင္မ်ား မရွိရာ အရပ္က ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ဆြမ္းပို႔တဲ့ အခါ၊ အလႈလုပ္တဲ့အခါ သတ္ျဖတ္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ပို႔တဲ့ အသားမ်ားဟာ ဘုန္းႀကီးကို စားဦးစားဖ်ား ေပးဘို႔ မရည္ရြယ္ထားဘူလား။ ဒီလိုရည္ရြယ္ထားတဲ့ ေစတနာ မ်ားကို ဘုန္းႀကီးမ်ားက မသိတာလား၊ မသိဟန္ေဆာင္ေနတာမ်ားလား- လို႔ ေမးစာရာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာျပန္ၿပီ ဦးဇင္း-၊ လူေတြဟာ သူတို႔ၾကည္ညိဳတဲ့ ဆရာသမားမ်ားကို စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားကို ေစတနာ ထားၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ကို ေကၽြးေလ့ရွိပါတယ္။ ရြာက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ဟင္းေလးမ်ိဳးမပါရင္ ဘုန္းမေပးပါ။ ဟင္းမေကာင္း ရင္လည္း ဒကာ ဒကာမ မ်ားကို ႀကိမ္းေမာင္း တာမ်ားလည္း ေျမာက္ျမားစြာပါ။ ဒါေတြကိုေရာ ဦးဇင္းက ဘယ္လုိ သေဘာရပါ သလဲ။

၃။ ေရကန္ထဲကုိ ေက်ာက္ခဲတစ္လံုး ပစ္လုိက္တဲ့အခါ အဲဒီေက်ာက္ခဲပစ္ခ်လုိက္တဲ့အရွိန္ေၾကာင့္ ေရေလးေတြ ဟာ နေဘးကုိ လြင့္စင္သြားၾကေပမဲ့ အခ်ိန္တန္တဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီပစ္လုိက္တဲ့ ေက်ာက္ခဲဆီကုိပဲ ေရေလး ေတြ ျပန္လာၾကပါ တယ္။ ေဘာလံုး တစ္လံုးနဲ႔ နံရံတစ္ခုကုိ ကန္လုိက္တဲ့အခါ မိမိကန္လုိက္တဲ့ေဘာလံုးေလးဟာ နံရံကုိမွန္ၿပီး မိမိဆီကုိပဲ ျပန္လာသလုိ မိမိလုပ္ တဲ့ ေကာင္းကံမေကာင္းကံဟာ မိမိဆီပဲျပန္လာၾကတာမုိ႔ အဲဒါကုိ မလြဲမေသြ ခံစားၾကရပါတယ္။ မိမိက ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္း က်ိဳးေတြျပန္လာမွာျဖစ္သလုိ မေကာင္းတာ လုပ္ရင္ မေကာင္းက်ိဳးေတြ မိမိဆီကုိ ျပန္လာမွာ အမွန္ပါ။ ဒါေတြဟာ သဘာ၀တရား တစ္ခုပဲမုိ႔ မည္သူကမွ ဖန္ ဆင္းေပးျခင္း မဟုတ္ပါ။

အဲ့ေလာက္တိက်ၿပီး ေဖါက္ျပန္ျခင္းမရွိတဲ့ နိယာမကို ဘာအသိဉာဏ္မွမရွိတဲ့ သဘာ၀က ျပဌာန္းထားတယ္ဆို တာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ သ လားလို႔ အေပၚမွာ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ ဆက္ေမးပါရေစ-၊ ဦးဇင္း သံုးေနတဲ့ ကြန္ျပဴတာမွာ ဘယ္ခလုတ္ကို ႏွိပ္ရင္- က ႀကီးေပၚ မယ္။ ဘယ္ခလုတ္ကို ႏွိပ္ရင္ ခ ေကြး ေပၚမယ္-၊ ဆိုတာကို ဦးဇင္းက သိ တယ္။ သိလုိ႔ လိုရာကို ႏွိပ္တယ္။ ခလုတ္ႏွိပ္ျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ အႏွိပ္ခံရတဲ့ အက်ိဳးဆက္ စာေတြ ေပၚ လာတယ္။ အဲ့ဒီ ျဖစ္စဥ္မွာ ဒီခလုတ္ကို ႏွိပ္ရင္ ဒီစာလံုး ေပၚမယ္ဆိုတဲ့ အရာဟာ- ကြန္ျပဴတာ တစ္လံုးကို ထုတ္ လုပ္လိုက္တာနဲ႔ သူ႔ဟာသူ သဘာ၀အေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚၿပီးသားလား- သို႔မဟုတ္ ပညာရွင္ တစ္ဦးဦးက အဲ့ဒီ ပရို ဂရမ္ကို ထည့္ေပးထားတာလား- ဆိုတာေလးကို ဦးဇင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေပးေစလိုပါတယ္။

အဲဒီလုိ မိမိလုပ္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြ မိမိဆီကုိ အက်ိဳးေပးရန္ျပန္လာတဲ့အခါမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း (၄)မ်ိဳးထဲက တစ္ မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ ျပန္ လာၾကပါတယ္။

၁။ တခ်ိဳ႕ ေကာင္းကံမေကာင္းကံေတြဟာ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာ အက်ိဳးေပးတယ္။
၂။ တခ်ိဳ႕ ေကာင္းကံမေကာင္းကံေတြဟာ ဒုတိယဘ၀မွာ အက်ိဳးေပးတယ္။
၃။ တခ်ိဳ႕ ေကာင္းကံမေကာင္းကံေတြဟာ တတိယဘ၀ကေန ပန္းတုိင္ေရာက္တဲ့အထိ အက်ိဳးေပးတယ္။
၄။ တခ်ိဳ႕ ေကာင္းကံမေကာင္းကံေတြဟာ အက်ိဳးေပးခြင့္မရလုိက္လုိ႔ ေပ်ာက္ပ်က္သြားတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ-ေကာင္းမႈေသးေလးဟာ ေကာင္းမႈႀကီးအက်ိဳးေပးခြင့္ရွိလာတဲ့အခါ ေကာင္းမႈႀကီးအက်ိဳးေပးေနလုိ႔ ေကာင္းမႈ ေလးဟာ အက်ိဳးေပးခြင့္မရဘဲ ေပ်ာက္ပ်က္သြားတာမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိေလသာခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးသား ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္ေတြ ဟာ ေရွ႕ဆက္ဘ၀ျဖစ္စရာ မရွိေတာ့လုိ႔ ေကာင္းက်ိဳး ခံစားရ မွာ မဟုတ္ေတာ့တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ဘာသာ ေအးေဆးေနႏုိင္ၾက ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလုိမေနၾကဘဲ သာမန္ ရဟန္းမ်ားလုပ္တဲ့ ဆြမ္းစားေက်ာင္းတာ၀န္၊ အိမ္သာေဆးတာ၀န္ေတြကအစ အမ်ား အက်ိဳးျပဳ လုပ္ေပးၾကတာ ကုိ အတုယူတတ္မယ္ဆုိရင္ မိမိတုိ႔လုိ ဘ၀အဆံုးမသတ္ေသးဘဲ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရဦးမဲ့ မိမိတုိ႔ဟာ ပုိမုိၿပီး ေတာင္ အမ်ားအက်ိဳး ေကာင္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ားကုိ အတုယူၿပီး မိမိတုိ႔ ဟာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားခံစားရဖုိ႔ ရွိေသးတာေၾကာင့္ အသက္ရွင္စဥ္ေလးမွာ ေကာင္းမႈမ်ားနဲ႔ ဘ၀ကုိ အဆံုး သတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါလိမ့္မယ္။ ယခု ေအာက္ဆံုးကံ (၄) မ်ိဳး အေၾကာင္းကေတာ့ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ထပ္ျဖည့္ စြက္ေပးလုိက္တာပါ။

အဲ့ဒီလို ေရွ႔က ကံေၾကာင့္ခ်ည္း ျဖစ္တယ္ဆိုရင္- က်ားတစ္ေကာင္အတြက္ တိရိစၦာန္ဘ၀၊ ငရဲ႔ဘ၀က လြတ္ပါဦး မလား၊ သူဟာ ေရွ႔ က ကံမေကာင္းခဲ့လို႔ တိရိစၦာန္ျဖစ္ရတယ္- ျဖစ္တဲ့ ဘ၀မွာလည္း သူ႔အသက္ကိုခ်ည္း သတ္ သတ္ၿပီး စားေနရတယ္။ (ျမက္စားလို႔ လည္း မျဖစ္)-၊ ဒီေတာ့ သူ႔အသက္ကို ေန႔စဥ္သတ္ျဖတ္စားေနတဲ့ အကု သိုလ္က ထပ္ဆင့္ ထပ္ဆင့္ ေန႔စဥ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔သားသမီးေတြကိုလည္း သူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္နည္းကို သင္ေပးေသး တယ္။ သူတစ္ပါး အသက္ကို ေန႔စဥ္သတ္တဲ့ အကု သိုလ္ကံ။ သူတစ္ပါးအသက္ကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ဘို႔ သင္ေပးတဲ့ အသက္သတ္ဘို႔ လမ္းျပေပးျခင္း အကုသိုလ္ကံ--၊ ေတြ ထပ္ေနေတာ့ သူ႔အတြက္ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုမွာ လူ႔ဘံုေလာက္ကို ဘယ္လိုမ်ား ေရာက္ပါေတာ့မလဲ။ (ေရွးဘ၀ကလည္း ကံ နည္းခဲ့လို႔ တိရိစၦာန္ ျဖစ္ရၿပီ။ အခုဘ၀မွာလည္း ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ဘို႔ အခြင့္အေရးမရွိ- အခုဘ၀ေၾကာင့္ ဆက္ တိုက္ ဆိုးရတဲ့ ကံက နဂိုက မေကာင္းခဲ့တဲ့ ကံေပၚမွာဆင့္ေနေတာ့- သူဟာ ဘယ္ေတာ့မ်ား ျမင့္တဲ့ဘံုေတြဆီကို ေရာက္ပါေတာ့မလဲ။ ယုတၱိရွိရွိေလး ဆင္ျခင္ ေဆြးေႏြးေပးေစလိုပါတယ္။

၄။ တကယ္ေတာ့ ဗုဒၶဆုိတာ ကိေလသာအေမွာင္ေတြထဲကေန ရုန္းကန္ႏုိးထလာသူ၊ ကိေလသာ အေမွာင္ေတြ ကုိ တြန္းလွန္ႏုိင္ သူ၊ ေလာကရွိအရာအားလံုးကုိ အမွန္တကယ္ သိျမင္သူ၊ မေကာင္းမႈအားလံုးကုိ ပယ္ထုတ္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ယခင္ကလည္း ဒီလုိဗုဒၶေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ခဲ့သလုိ အနာဂတ္မွာလည္း ျဖစ္ၾကပါလိမ့္ဦးမယ္။ ဗုဒၶဆုိတာ မသိတာမရွိတဲ့ သဗၺညဳတဉာဏ္ ပုိင္ရွင္ရရွိ သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါျပင္ ဗုဒၶဟာ သူတစ္ပါးအေပၚ သနား ကရုဏာႀကီးမားသူျဖစ္ၿပီး သမာသမတ္စိတ္ထားေကာင္းနဲ႔ျပည့္စံု သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဟာ ေရွးယခင္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့အရာေတြကုိ မွတ္မိျခင္း ပုေဗၺနိ၀ါသႏုႆတိဉာဏ္။ နတ္မ်က္စိကဲ့သုိ႔ အေ၀းကုိ ေဖာက္ထြင္း သိျမင္ႏုိင္ေသာ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္။ ကိေလသာႏူနာအားလံုးကုိ ပယ္သတ္ႏုိင္ေသာ အာသ၀ကၡယ ဉာဏ္ (၃) မ်ိဳးကုိ ရရွိထားပါတယ္။

ဒီေလာက္ သိေနတယ္ဆိုရင္ သူ႔အသက္မသတ္ရ ဥပေဒကို ဘာေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာလဲ။ သာမန္ သိပၸံပညာ ရွင္ေတြေတာင္ မ်က္ႏွာသစ္လိုက္ရင္ မ်က္လံုးထဲက သက္ရွိ (ပိုးမႊားေလး) ေတြ ေသရတာကို သိေနတာပဲ။ မျမင္လို႔ မသိလို႔ သတ္မိရင္ ကံမ သင့္ႏိုင္ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခကို လက္ခံႏိုင္ေပမယ့္-၊ ဗုဒၶဆိုတာ အကုန္သိေနသူ ဆို ေတာ့ - လမ္းေလွ်ာက္လို႔ နင္းမိရင္ သက္ရွိေတြေသ မယ္။ မ်က္ႏွာသစ္ရင္ မ်က္ႏွာေပၚက သက္ရွိေတြေသမယ္-၊ ဆိုတာ သူသိေနလွ်က္နဲ႔ သူကိုယ္တိုင္က သက္ရွိေတြ ေသေစ မယ့္ ျပဳမူခ်က္မ်ားကို ဘာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ေဆာင္ ရြက္ ေနတာလဲ။

ကရုဏာရွင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ဆက္တိုက္ ေဖၚျပပါ စကားအရ- လူေတြေရွ႔မွာ ျမင္ႏိုင္တာကို ကရုဏာထားျပၿပီး လူေတြ မျမင္ႏိုင္ဘဲ သူ႔ေလာက္ ဉာဏ္ရွိသူမွ ျမင္ႏိုင္တဲ့ သက္ရွိေတြကို ေသခ်င္ေသေတာ့ ငါေတာ့ မ်က္ႏွာ မသစ္ဘဲ မေနႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာ ေန႔စဥ္ သတ္ေနရတာက- အဲ့ဒီ သက္ရွိေလးေတြကို ကရုဏာ မထားႏိုင္ အားလို႔လား- ဆိုတာေလးကို ေဆြးေႏြးေစလိုပါတယ္။

ျမတ္ဗုဒၶဟာ သူရရွိတဲ့ အဘိဉာဏ္တန္ခုိးေတြကုိ လူေတြယဥ္ေက်းလာေအာင္၊ လူေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္ အတြက္ အသံုးမျပဳခဲ့ ဘဲ တရားေဟာတဲ့အခါ၊ နာယူသူအား ဘယ္လုိတရားမ်ိဳးေဟာရင္ ပုိအက်ိဳးမ်ားမလဲ၊ ဘယ္ လုိတရားနဲ႔ ထုိက္တန္သလဲ၊ ဘယ္သူ ဟာ ဘယ္ခ်ိန္မွာ တရားထူးရတဲ့သူျဖစ္မလဲဆုိတဲ့ အမ်ားတရားရရွိဖုိ႔ အတြက္ေတာ့ တစ္ခါတရံမွာ သူရရွိထားတဲ့ အဘိဉာဏ္ တန္ခုိးမ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး ေဟာၾကား လမ္းညႊန္ေပးေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါျပင္ ဗုဒၶဟာ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အမွန္တရားမ်ားျဖစ္တဲ့ ဆင္းရဲျခင္းအမွန္၊ ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အမွန္တရား၊ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းအမွန္တရား။ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းမွန္ တရားတုိ႔ကုိ သူကုိယ္တုိင္လည္းသိျမင္ၿပီး အမ်ားကုိလည္း လမ္းညႊန္ေဟာျပေပးခဲ့ပါတယ္။

သစၥာေလးပါး- ဆုိပါေတာ့၊ သစၥာေလးပါးဟာ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ သစၥာသံုးပါး ျဖစ္လိုက္၊ ေနာက္ေန႔မွာ သံုးပါးနဲ႔ တစ္၀က္ျဖစ္ လိုက္၊ ေနာက္ေန႔မွာ ေလးပါးေက်ာ္ေက်ာ္ေလး ျဖစ္လိုက္၊ ေနာက္ေန႔မွာ ငါးပါး ျဖစ္လိုက္ သေဘာ ေဖါက္ျပန္ ေနပါသလား။ မေဖါက္ျပန္တဲ့ သေဘာဆိုရင္ တိက်တဲ့ သီအိုရီ၊ တိက်တဲ့ နိယာမ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တိ က်တဲ့ ေသခ်ာတဲ့ နိယာမကို အသိဉာဏ္ မရွိတဲ့ ေလာကက ျပဌာန္းေပးထားတာလား၊ အသိဉာဏ္ရွိတဲ့ အရာ တစ္ခုက ျပဌာန္းထားတာလား- ဘယ္အရာက ျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ- ဆင္ျခင္ေဆြးေႏြးေပးပါ။

ဗုဒၶရဲ႕တရားမ်ားဟာ သာမာန္အေျခခံတရားမ်ားေရာ၊ အနက္အဓိပၸါယ္ေလးနက္တဲ့ တရားမ်ားေရာ ပါ၀င္ ပါ တယ္။ ဒါျပင္ စိတ္ ကုိျဖဴစင္ေအာင္ထားၿပီး ေကာင္းေသာအလုပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္တတ္ေအာင္၊ မေကာင္းမႈ အား လံုးတုိ႔ အဆံုးသတ္ႏုိင္ ေအာင္လည္း သူ႔ရဲ႕ဉာဏ္ထဲမွာ အမွန္အတုိင္း သိျမင္သမွ်အားလံုးတုိ႔ကုိ ေဟာၾကား ေပးခဲ့ပါတယ္။

သူတရားေဟာခဲ့တာကို မျငင္းဆိုပါ။ အလားတူ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း သူ႔ တရားနဲ႔သူ ေဟာေျပာ ခဲ့တယ္ဆိုတာကိုလည္း အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း ၀န္ခံသင့္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဟာ ငါတုိ႔ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္သလုိ ေကာင္းတာမေကာင္းတာကုိ သိေအာင္၊ ျပဳလုပ္တတ္ေအာင္ လမ္းညႊန္ေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔ ငါတုိ႔ဟာ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ငါတုိ႔အေပၚရွိတဲ့ ေက်းဇူးတရား၊ ငါတုိ႔မွာမရွိတဲ့ ပညာစြမ္းအား၊ ကရုဏာစြမ္းအားစတာေတြကုိ အၿမဲတမ္းအာရံုျပဳၿပီး ရုိေသကန္ေတာ့ေနျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္။ မိမိအေပၚမွာ ေက်းဇူးရွိခဲ့ တဲ့ေက်းဇူးရွင္ ကုိ ဘယ္သူမဆုိသိတတ္ၿပီး ေက်းဇူးဆပ္ရမွာပါ။ ဒါဟာ ေလာ ကရဲ႕သဘာ၀ပါ။

ဆရာသမားကို ရိုေသးေလးစားျခင္း ဆိုတာနဲ႔ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ ဆုေတာင္ပတၱနာျပဳျခင္း မတူညီပါ။ အခုအခါမွာ ဗုဒၶဘာသာမ်ားက ဗုဒၶဆိုတဲ့ အရွင္ေဂါတမဆီမွာ ဆုေတာင္းပတၱနာျပဳေနၾကပါတယ္။ (အမ်ားစုႀကီးပါ။) လူလူ ခ်င္းလည္း အ၀တ္အစားေလး လဲလိုက္ ယံုနဲ႔ ဘုရားသားေတာ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစီးေအာက္မွာ ရွိခိုးပူေဇာ္ ခံယူေနၾက ပါတယ္။ သားသမီးတစ္ဦး ရွင္ျပ ရဟန္းခံၿပီးရင္- မိဘကိုယ္ တိုင္က ထိုင္ၿပီး ကန္ေတာ့ပါတယ္။ သားသမီးဟာ မိဘရဲ႔ ဆရာျဖစ္ေလ ေရာ့သလား။ သို႔မဟုတ္ မေန႔ကမွ ရဟန္းျဖစ္တဲ့ အဲ့ဒီ သား သမီးက မိဘကုိ ဘယ္လိုမ်ား နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတြကို စနစ္တက်ျပသေပးပါသလဲ။ သူကိုယ္တုိင္က ခ်က္ခ်င္း ဆရာ ျဖစ္သြားပါ သလား၊ ယုတၱိရွိရွိေလး ေဆြးေႏြးေပးေစလိုပါတယ္။


မွတ္ခ်က္။    ။ ဘာသာေရးအျပန္အလွန္ ပုတ္ခတ္မႈ႔တခုလို႔ ယခုပိုတ္စ့္အား ထင္ျမင္ျခင္းမျပဳပါရန္ႏွင့္ ဘာသာ ၂ ခုအၾကား အျပန္အလွန္ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ခံစားေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ အသိေပးအပ္ပါသည္...

သူရိယ

37 comments:

 1. Ok. Firstly, u said ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးက ဖန္ဆင္းရင္ လူလူခ်င္းမို႔ အားလံုးက တူေနရမယ္ ဆိုတာက ဘယ္အခ်က္ကို ဆိုလိုပါသလဲ။ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကြာဟတာလား၊ အသားမဲျဖဴ ကြာဟတာလား--၊ ဒါေတြက အလြန္တရာမွ အေပၚယံဆန္ လြန္းတဲ့ ေစဒကသာ ျဖစ္ပါတယ္။
  Do u think is it just a very small case for people? Due to the difference in rich and poor, there are a lot of murders in all over the world. Due to those differences, the people in all over the world fight each others, kill each others, jealous each other and they are making a lot of bad deals. If the god created all over the universe, i will told it that u r not kind and wise enough because everyone know that there is more bad guys and bad happening rather than good guys.
  “လူ” ဟာ “ႏြား” မဟုတ္ပါ။ “လူ” ေက်ာက္ခဲ့ မဟုတ္ပါ။ လူရဲ႔ သေဘာက အရည္ျပည့္ ေက်ာက္မ်က္လို ျဖစ္ၿပီး “အရည္ျပည့္သြားတဲ့ လူ” ဆိုရင္ ဘာမွ မကြဲ ျပားေတာ့ပါ။ အရည္မျပည့္ မွီ ေက်ာက္မ်က္ေတြဟာ သူ႔အရည္ အ ေသြးနဲ႔ သူ ရွိေနတာမို႔ လူမွာလည္း အရည္မျပည့္ေသးတဲ့ လူဟာ သူ႔အရည္နဲ႔သူ သူ႔ဒဂရီနဲ႔ ရွိေနတယ္- ဆိုတဲ့ အရည္အေသြးမွာသာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ဒါဟာလည္း အရည္အေသြးအလိုက္ ျဖစ္တည္ေနေစဘို႔ ျပဌာန္း ခ်က္ ဒဂရီမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ “လူ” ဆိုတဲ့ ဂုဏ္မွာ မတူညီတာမ်ား ေတြ႔မိပါသလား။ ေဆြးေႏြးေပးေစလို ပါ တယ္။
  Do u think everyone in the world are qualified people. If so, i ll ask that was Osmar Binladin the good and qualified man for human society? He killed a lot of people either same religion with him or not. Is he created by ur god (Allah). It is just an example. Every humans are not the same.
  Finally, i think my comment is not insulting to your religion. i m just arguing back to ur paragraphs. I m a man who do not accept the Creation theory and also do not accept the religion that frighten the people by the ideology of sin given by the creator. I think it decrease the role of the human. I can argue with all the paragraphs that u written but i cant type Burmese language and those are too difficult to discuss by english language.
  If u want to discuss, my acc is sskyaw1992@gmail.com

  Man who do not accept the creator.

  ReplyDelete
 2. အဲ့ဒီလို ေရွ႔က ကံေၾကာင့္ခ်ည္း ျဖစ္တယ္ဆိုရင္- က်ားတစ္ေကာင္အတြက္ တိရိစၦာန္ဘ၀၊ ငရဲ႔ဘ၀က လြတ္ပါဦး မလား၊ သူဟာ ေရွ႔ က ကံမေကာင္းခဲ့လို႔ တိရိစၦာန္ျဖစ္ရတယ္- ျဖစ္တဲ့ ဘ၀မွာလည္း သူ႔အသက္ကိုခ်ည္း သတ္ သတ္ၿပီး စားေနရတယ္။ (ျမက္စားလို႔ လည္း မျဖစ္)-၊ ဒီေတာ့ သူ႔အသက္ကို ေန႔စဥ္သတ္ျဖတ္စားေနတဲ့ အကု သိုလ္က ထပ္ဆင့္ ထပ္ဆင့္ ေန႔စဥ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔သားသမီးေတြကိုလည္း သူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္နည္းကို သင္ေပးေသး တယ္။ သူတစ္ပါး " အသက္ကို ေန႔စဥ္သတ္တဲ့ အကု သိုလ္ကံ။ သူတစ္ပါးအသက္ကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ဘို႔ သင္ေပးတဲ့ အသက္သတ္ဘို႔ လမ္းျပေပးျခင္း အကုသိုလ္ကံ--၊ ေတြ ထပ္ေနေတာ့ သူ႔အတြက္ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုမွာ လူ႔ဘံုေလာက္ကို ဘယ္လိုမ်ား ေရာက္ပါေတာ့မလဲ။ (ေရွးဘ၀ကလည္း ကံ နည္းခဲ့လို႔ တိရိစၦာန္ ျဖစ္ရၿပီ။ အခုဘ၀မွာလည္း ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ဘို႔ အခြင့္အေရးမရွိ- အခုဘ၀ေၾကာင့္ ဆက္ တိုက္ ဆိုးရတဲ့ ကံက နဂိုက မေကာင္းခဲ့တဲ့ ကံေပၚမွာဆင့္ေနေတာ့- သူဟာ ဘယ္ေတာ့မ်ား ျမင့္တဲ့ဘံုေတြဆီကို ေရာက္ပါေတာ့မလဲ။ ယုတၱိရွိရွိေလး ဆင္ျခင္ ေဆြးေႏြးေပးေစလိုပါတယ္။ "
  အဲဒီအေႀကာင္း ကိုေတာ႔ကၽြန္ေတာ္ေၿပာမယ္ ဗ်ာ ေၿပာမယ္ဆုိတာထက္ စာေရးသူကိုယ္တုိင္ေလ႔လာတာ ပိုအဆင္ေၿပမယ္ ဗ်ာ ခု စာေရးသူေၿပာေနတာ ေတြက အေပၚယံသက္သက္ေလ႔လာၿပိးေၿပာၿပေနတာထင္ရွားေနသလုိပဲ လူဘဆုိတာဘယ္ေလာက္ရခဲဆုိတာမွ နားမလည္ရင္ က်န္တဲ႔အရာေတြကို ဘယ္ေၿပာၿပရမလဲဗ်ာ။ ေနာက္ ကြန္ၿပဴတာစက္ဆင္ စရာက ဒီပစၥည္းေတြးေပါင္းလုိက္ရင္ ဒိလုိအလုပ္လုပ္တယ္ဆုိတာ သိတဲ႔သူမဟုတ္နုိင္ဘူးလားဗ်ာ။ ။ကြန္ပ်ဴတာထြင္တဲ႔သူကေရာ ၿဖစ္ေစဆုိၿပိးဖန္တိးခဲ႔တာမွမဟုတ္တာ ဒီပစၥည္းက ဒီလုိစြမ္းေဆာင္နုိင္တယ္ ဟုိပစၥည္းက ဟုိလုိစြမ္းေဆာင္နုိင္တယ္ဆုိတဲ႔ အေႀကာင္းေတြကိုသိၿပိးေပါင္း လုိ႔ သာ ကြန္ပ်ဴတာႀကိၿဖစ္လာတာေလဗ်ာ။ အုံဖြ မင္းလူ အံုဖြမင္းတိရစၦာန္ မန္းလုိ္က္တာမွမဟုတ္တာ။

  ကဲဗ်ာ မရွင္းလို႔တခုေမးပါဦးမယ္ အာလႅာ ရွင္ေတာ္ၿမတ္က လူေတြကိုဖန္းဆင္းၿပိး မင္းတုိ႔ ကို ဆင္းရဲေစၿခင္း ခ်မ္းသာေစခ်င္း အစသၿဖင္႔ေပါ႔ဗ်ာ မင္းတုိ႔၇ဲ႔ ႀကံခုိင္မႈ ကိုစစ္ေဆးေတာ္မူမယ္လုိ႔ ဆုိတယ္ ဆုိပဲ။ ကဲ ဒါဆုိ သူက ဘာလုိမ်ား လူေတြဖန္ဆင္းတာလဲဗ်ာ သူမဖန္ဆင္းရင္ က်ဳပ္ဆုိ အစစ္ေဆးခံစရာမလုိဘူး မဟုတ္လား ကၽြန္ေတာ္ဒီေမးခြန္း mail နဲ႔ေမးဖူးပါတယ္ ဗ်ာ
  ၀န္ခံတယ္ ဗ်ိဳ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွေတာ႔မသိဘူးဗ်

  ReplyDelete
 3. satuyinga အတြက္-

  အလႅာဟ္က လူေတြကို ဖန္ဆင္းၿပီး ကစားေနသလား ဆိုတာ ေအာက္က လင့္ခ္မွာ ဖတ္ၾကည့္ပါ...
  http://www.scribd.com/doc/83173399/Is-Allah-Playing-With-Humans

  sskyaw1992 အတြက္-
  ျပန္ေပးမည္ ခဏေစာင့္ပါ....

  ReplyDelete
 4. ဇာတ္လမ္းေလးလို႔ဘဲထင္ပါတယ္... မဆိုးပါဘူး... စကားအျပန္အလွန္ေလးေတြနဲ႔ ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာတစ္ေယာက္က ကိုယ္လိုရာကို ေရာက္ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းတရားဆိုတဲ့ေမးခြန္းေလးေတြ ဖန္တီးလိုက္တာပါဘဲလို႔ ဖတ္မိပါတယ္.... ဘာသာတရားမွာေတာ့ သာနာပ ေတြနဲ႔ ယွဥ္ေျပာစရာမလိုဘူးလို႔ ခံယူမိပါတယ္... မိမိယံုၾကည္ကိုယ္းကြယ္ရာဘာသာ၀င္ေတြကိုပဲ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာေအာင္ေဟာေျပာဖို႔နဲ႔ အဆံုးအမေတြကို လိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔ သြန္သင္ရမယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။

  ReplyDelete
 5. ေလာေလာဆယ္ ဦးဇင္းက်မ္းအတြက္ အလုပ္မ်ားေနလုိ႔ ျပန္လည္သိခ်င္တာမ်ားကုိ အားတာနဲ႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေပးပါမယ္။ သုိ႔ေသာ္ ကံအေၾကာင္းကုိေတာ့ နားလည္ေအာင္ သိထားဖုိ႔လုိတာမွာမုိ႔ ကံအေၾကာင္းကုိ ဦးဇင္းဆုိဒ္မွာ ေသခ်ာေလး ဖတ္ထားေစခ်င္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာက ကံအေၾကာင္းေတြသိမွ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရတာ အဆင္ေျပတာမုိ႔ပါ။

  ဥပမာ-ေ၀ဠဳေက်ာ္ႏွင့္ခုိင္ႏွင္းေ၀တုိ႔ရုိက္ထားတဲ့ ကံဇာတ္ကားထဲကလုိ ေ၀ဠဳေက်ာ္က သူ႔ဟာ မနက္ျဖန္မနက္မွာ မေသႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဘုရားေဟာကံအေၾကာင္းကုိ ျငင္းတဲ့အခါမွာ ရွက္တယ္ဆုိတဲ့လူက ကံဆုိတာ ေကြးေသာလက္မဆန္႔ခင္ေတာင္ ေသႏုိင္တာမုိ႔ မင့္ကံကုိယံုရမယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့အခါ ေ၀ဠဳေက်ာ္က မယံုဘူးဆုိၿပီး ေလာင္းကစားလုပ္ၾကဖုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ရွယ္တယ္ဆုိတဲ့လူက မင့္မနက္ျဖန္ တျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္မေသရင္ ငါကုိယ္တုိင္သတ္မယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္တဲ့အခါက်မွ သူမ်ားသတ္လုိ႔ေသရင္လည္း ေသျခင္းေလးမ်ိဳးထဲမွာပါတာမုိ႔ ကံအေၾကာင္းကုိ နားလည္ပါလုိ႔ ေျပာလုိက္မွ ေ၀ဠဳေက်ာ္ဟာ ကံအေၾကာင္းကုိ နားလည္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါမွာ ကံအေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာနားလည္ထားမွ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

  ReplyDelete
 6. http://www.scribd.com/doc/83173399/Is-Allah-Playing-With-Humans
  ကိုဖတ္ၿပိးသြားပါၿပီ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ရွင္းၿပထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ ။ဒါေပမဲ႔ ပို႔စ္ က ေမးခြန္းရဲ႔ အေၿဖမဟုတ္ဘူး ၿဖစ္ေနသလုိပဲဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္ဥာဏ္တိမ္သလုိပဲ
  ပုိ႔စ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ထားတာက ၁။ အလႅာဟ္ ဆုိတာ ဘာလဲ ၂။လူဆုိတာဘာလဲ ၃။လူေတြတၿခား သတၱ၀ါေတြနဲ႔ ဘာကြာလဲ ၄။ ဘယ္လုိဖန္းဆင္းထားတာလဲ ၅။ တမန္ေတာ္ဆုိတာ ဘာလဲ စတဲ႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ဆုိခ်က္ေတြ ကို အက်ယ္ခ်ဲ႔ေဆြးေနြးထားတယ္ ။ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိလုိက္နာရမဲ႔ အခ်က္ေတြကိုရွင္းၿပထားတယ္ ေကာင္းပါတယ္။ ခက္တာက အဲဒီပုိ႔၇ဲ႔ေမးခြန္း နဲ႔ အေၿဖက မကုိက္ဘူး ေနာ္ ။သူေမးထားတာ ကအာလႅာဟ္ရွင္ၿမတ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘာသေဘာနဲ႔ ဖန္ဆင္းၿပီး ဒီက်မ္းေတြခ်ၿပ တမာန္ေတြလႊြတ္နဲ႔ ကစားေနတာလားေမးတာ လုိ႔ေမးထားတာပါ။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ေမးထားတာက လဲ ဘာလုိ႔ လူသားေတြ စႀက္ာ၀ဠာေတြကုိ ဖန္းဆင္းရလဲ ဆုိတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိခ်င္တာပါခင္ဗ်ာ ။ စာေရးသူေရးထားတာ ၿမင္႔လြန္းလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္နုိင္တာလဲၿဖစ္နုိင္ပါတယ္ ။ ဘာသာတရား ကိုေသၿခာနားလည္ေအာင္ေလ႔လာၿပီးမွေၿပာပါလုိ႔ တုိက္တြန္းဦးမယ္ထင္တယ္ေနာ္ ။နားမလည္လုိ႔ေမးပါတယ္ဆုိမွ ပဲ ရွင္းၿပလုိက္ေတာ႔နားလည္လြယ္တာေပါ႔ဗ်ာ။ နားမလည္နုိင္တဲ႔ က်မ္းေတြခ်ၿပ ရြတ္ၿပတာ ကဆင္ေ၀ွ႔ရန္ေရွာင္လုပ္တာလုိ႔ကၽြန္ေတာ္ၿမင္တယ္ ဗ်ာ။

  ReplyDelete
 7. for sskyaw1992:
  Ok. Firstly, u said ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးက ဖန္ဆင္းရင္ လူလူခ်င္းမို႔ အားလံုးက တူေနရမယ္ ဆိုတာက ဘယ္အခ်က္ကို ဆိုလိုပါသလဲ။ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကြာဟတာလား၊ အသားမဲျဖဴ ကြာဟတာလား--၊ ဒါေတြက အလြန္တရာမွ အေပၚယံဆန္ လြန္းတဲ့ ေစဒကသာ ျဖစ္ပါတယ္။
  Do u think is it just a very small case for people? Due to the difference in rich and poor, there are a lot of murders in all over the world. Due to those differences, the people in all over the world fight each others, kill each others, jealous each other and they are making a lot of bad deals. If the god created all over the universe, i will told it that u r not kind and wise enough because everyone know that there is more bad guys and bad happening rather than good guys.

  My answers:
  In this case you admit clearly that you don’t have enough knowledge about other religions which accepts the Creator or Initiator. You just depend on hearsay stories and prejudice about other philosophy. If you want to discuss formally or royalty, you should study about other before go to this field.
  I knew that you think what Creator is and when you hear about Creator you feel about like Magician and Dictator, those who say ‘Be’ and it was, right? Under this kind of understanding how can you discuss about Creator or Initiator. In the creation theory, everything going to be systematically, neither like disordered nor unjustified. If the creation theory is presented that it let become something with disorder, who accepts this kind of theory and Creator? Under the theory of creation, everything is going to be step by step with orderly. Can you show me something happen in the worlds which exists with disorderly?
  When you don’t fully understand about creation theory, you can point the behavior of human being. Because of the explanation of creation order, human being is selected one, to rule the worlds. That’s why you will find the all kinds of behavior and natural of worlds (animal, stone, tree— etc) in human being. If human being doesn’t own this kind of qualification how he/she knows or absorbs the reflection of others and without absorption of other knowledge how can he/she rules them.
  That’s why, the omniscience one appears from the human being, not from animal and others. There are many steps to attain the enlightenment and process is step by step. For example, if you were inventor will you set up the computer at once, or will you set it up step, step.

  The Initiator set up the universal law to going to be step by step, it’s called Dhama in Pali which is not disorder. Can you prove that Dhama is disorder?

  When I asked you what different one among the human beings, white, black, short, tall and so on, you reply me about the mood or behave of human being. You point that those whose are fighting, those whose own jealous, you should know that only these things are skins, or second step of embryos of pure human being. I will give for example to easy way to understand, three human being one guy from America (white person) when he becomes the saint (Ya-hun-da), and another women from Siri Lanka, (Black women) when she becomes the saint (Ya- hun-da-ma) and the last one from Myanmar he is gay (Brown unisex) but when he becomes the saint (Ya- hun- da), in these step all three human being is equal or not? If different, what are different can you explain me?

  ReplyDelete
  Replies
  1. oh,
   The answer is, I think so babyish. I m really surprised when u ask 'Can you show me something happen in the worlds which exists with disorderly? Yes, now only I know that all devastations, catastrophes, flood, famine are all about God's orderly arrangement.

   Some more, u says I don't understand creation very well. ok, if u say that i don't understand creation very well, I wonder how u explain Albert Einstein, Richard Dawkins, Carl Sagan, Francis Collins. I think i don't need to to expound the dignities of these people.

   As u say White, Black, Short, Tall are no difference in God's eyes, Yes, God is so easy (because he possesses omnis- and omnipo- power) and happy (because he is all-loving)to create these. But i can't imagine how God dare watch Black people being slaved many years and discrimination throughout our history of slavery simply because of his (unwise) creation. I just use 'unwise' instead of 'stupid' because this is a constructive discussion.
   May be, yes, in the end all are the same, but he really neglected the affects and consequences of his creation.

   I need to hear a bit more (wise explanation) from you.

   Thank

   Delete
 8. for sskyaw1992:
  “လူ” ဟာ “ႏြား” မဟုတ္ပါ။ “လူ” ေက်ာက္ခဲ့ မဟုတ္ပါ။ လူရဲ႔ သေဘာက အရည္ျပည့္ ေက်ာက္မ်က္လို ျဖစ္ၿပီး “အရည္ျပည့္သြားတဲ့ လူ” ဆိုရင္ ဘာမွ မကြဲ ျပားေတာ့ပါ။ အရည္မျပည့္ မွီ ေက်ာက္မ်က္ေတြဟာ သူ႔အရည္ အ ေသြးနဲ႔ သူ ရွိေနတာမို႔ လူမွာလည္း အရည္မျပည့္ေသးတဲ့ လူဟာ သူ႔အရည္နဲ႔သူ သူ႔ဒဂရီနဲ႔ ရွိေနတယ္- ဆိုတဲ့ အရည္အေသြးမွာသာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ဒါဟာလည္း အရည္အေသြးအလိုက္ ျဖစ္တည္ေနေစဘို႔ ျပဌာန္း ခ်က္ ဒဂရီမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ “လူ” ဆိုတဲ့ ဂုဏ္မွာ မတူညီတာမ်ား ေတြ႔မိပါသလား။ ေဆြးေႏြးေပးေစလို ပါ တယ္။
  Do u think everyone in the world are qualified people. If so, i ll ask that was Osmar Binladin the good and qualified man for human society? He killed a lot of people either same religion with him or not. Is he created by ur god (Allah). It is just an example. Every humans are not the same.
  Finally, i think my comment is not insulting to your religion. i m just arguing back to ur paragraphs. I m a man who do not accept the Creation theory and also do not accept the religion that frighten the people by the ideology of sin given by the creator. I think it decrease the role of the human. I can argue with all the paragraphs that u written but i cant type Burmese language and those are too difficult to discuss by english language.

  Not only Osmar Binladin but also you and everything are created by Allah. I already explain about spiritual steps of embryos of human being above. I won’t complain about you because of your belief, but when you explain the other you shouldn’t use insinuated language. If you complain about Creator or other religions via seeing one guy or group or some people, you should complain to Buddhism too, because of what happens in 2006, the ruling generals are Buddhists and they built many pagodas, monasteries and they support many of monks, but they beat, kick and killed many monks who are their own people. In this scenario how you consider about Buddhism? If you are non-Buddhism and not the Burmese, you look this disaster from outside, how do you think?

  As a religious person, you should see with right way.

  Your examples are not for the religions; these are political and human behaviors. And I am waiting for your discussion next steps.

  ReplyDelete
 9. for sskyaw1992:

  If u want to discuss, my acc is sskyaw1992@gmail.com
  But I don’t want to discuss via your personal email address, it’s not the formal I think.

  Man who do not accept the creator.
  This is your personal right.

  ReplyDelete
 10. To Admin
  Thank you for your reply.
  U said that i m not understand well about creator. Honestly, right i dont understand about them well. But Why so many university nowadays, don't understand creation by God?
  Why Einstein don't undrestand creation of God? Why some others famous scientist like Rachids Darwins, Fransis Collins did not understand about creation?
  I only asked that why there are some inequality if god created but u asked explained me about the creation. U said creation theory. The thing that i want to know is that why god does not take care even there are some inequality between black and white or others.
  if he dont know about it where is his omniscience power. if he know can he be a kind god.Even the creation goes systematically or not there should not be inequality. Do u know how black people get trouble due to their colour.
  We only focus on the current time. Buddhism is the infinite theory therefore we dont think about the starting. We only think how to stay good in current time and how to finished the birth cycle in the best way. Therefore we do not need to worship any of gods. We regard our Buddha as a teacher.
  You gave me the example of everybody is the same. There is misunderstanding between us. I meant all the people are not the same coz some of the people have different mind. It is clear that some people have good mind but some are not. But people who know the truth way to disconnect birth cycle can be the siant (ya hun tar) even Buddha. But people who make the human society ugly cannot be saint unless he changed his character.
  Finally u told me about our previous shit government. I will told u that MYANMAR GOVERNMENT IS NOT THE ICON OF MYANMAR RELIGION. However, Islamic, Christan , Hindu or Buddish government may be bad but it is not concern with the teaching of religion.
  Thank you for explaining the about some of the creation. I m also waiting for ur discussion next step.

  ReplyDelete
 11. ယံုၾကည္မွုဆိုတာေတာ့ ကိုယ္ယံုတာကို ေျပာၾကတာပါပဲ၊ အထက္ပါ ဘေလာ့ကို ေရးသူအေနနဲ႕ သူမ်ားဘာသာကို ေသခ်ာေလ့လာပါ၊
  ဖန္ဆင္းရွင္က ဖန္ဆင္းတယ္၊ လူဟာ လူပါပဲ၊ ဂုဏ္ရည္အတူတူပဲလို႔ေျပာတယ္ေနာ္၊ ခ်မ္းသာဆင္းရဲေတြ ဘာေၾကာင့္ကြာျခားေနရသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ တခ်ဳိ့က ေတာ္ျပီး တခ်ဳိ့ကဆင္းရဲသလဲ၊ ဘုရားက ေတာ္ေတာ္မ်က္ႏွာလိုက္တာပဲ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မွုလို႔ေတာ့ မေျပာပါနဲ႕၊ ေသခ်ာသိခ်င္ရင္ ဥာဏ္နဲ႕ေသခ်ာဆင္ျခင္ပါ၊ ေနာက္ဆံုးေျပာရရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ျခား ဘာေတြလြဲေနလဲေတာ့မသိဘူး၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတာ္ေတာ္မ်ားကေတာ့ သူတို႔က သာသနာျပဳတာဆိုပဲ၊ ဟုတ္တယ္ဆုိလဲ မတတ္ႏုိင္ဘူးေပါ့၊ မဟုတ္ဘူးဆိုလဲ သူတို႔ကိုရွင္းျပလိုက္ပါဦး၊

  ReplyDelete
  Replies
  1. သန္းေရႊလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပဲ ေနာ္ ဘုန္းျကီၤးေတြကိုရိုက္တာျမင္မေကာင္းဘူးေနာ္
   လူနဲ ့မူခြဲတတ္ပါေစ။ မိတ္ေဆြကိုတစ္ခုေျပာမယ္ေနာ္ အာဖရိကမွာေမြးတဲ ့ငတ္ေနတဲ ့ကေလးနဲ ့
   အေမရိကန္၀န္ျကီးခ်ဳပ္ရဲ ့ကေလး ႏွိုင္းယွဥ္ခ်က္ေပါ့ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ပါအာဖရိကတိုက္မွာ ေမြးဖြားခံလိုက္ရတဲ့
   ကေလးရဲ႕ဘ၀ဟာအင္မတန္မွ ဆိုးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဒီလိုျဖစ္ရ တာလဲ။ ဒီလိ
   ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္သူလုပ္လိုက္တာလဲ။ ဘာေၾကာင့္လုပ္ရတာလဲ။
   ဒီလိုျဖစ္ရတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးတစ္ခ်ိဳ႕က ဖန္ဆင္းရွင္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို
   အျပစ္ပံုခ် စြပ္စြဲတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနရပါတယ္။
   ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ ဒီလုိျဖစ္ရတာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္နဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး။
   တာ၀န္ အရိွဆံုးဟာ ဒီကေလးရဲ႕မိဘမ်ားနဲ႔
   သူတို႔ရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္က “အာခိရသ္”ဆိုတဲ့
   “အနာဂါတ္ (Future)” ကုိမလြဲမေသြ ယံုၾကည္ရပါတယ္။ မိမိရဲ႕ေနာက္မွာ
   မိမိထံကေပါက္ဖြားလာမဲ့ သားစဥ္ေျမးဆက္ မ်ားဟာလည္း
   မိမိရဲ႕အနာဂါတ္(အာခိရသ္)ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕အနာဂါတ္ေကာင္းဖို႔
   မိမိရဲ႕သားစဥ္ေျမးဆက္ေတြ ေကာင္းဖို႔ မိမိမွာေမြးရာပါတာ၀န္အရလည္းေကာင္း
   အစၥလာမ့္ယံုၾကည္ခ်က္ဆိုင္ရာ တာ၀န္အရလည္းေကာင္း လံုး၀ တာ၀န္ရွိပါတယ္။
   အခုအခ်ိန္မွာ လူသားေတြဟာ ၾကိဳးပမ္း႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကပါတယ္။
   ဘာအတြက္ေၾကာင့္လဲ။ မိမိ အတြက္လည္းျဖစ္သလို
   မိမိရဲ႕ေနာင္လာေနာက္သားမ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
   ကၽြန္ေတာ္တို႔သားသမီး ေတြမ်က္ႏွာမငယ္ေအာင္ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းျခင္းမျဖစ္ေအာင္
   ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကိဳးစားေနတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကြယ္ လြန္ေသဆံုးသြားရင္
   ယူသြားဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။

   အေမရိကန္သမၼတၾကီးက သူ႔ရဲ႕ႏိုင္ငံသားအဆက္ဆက္
   ၾကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ၾကိဳးစားေနျပီေလ။ အာဖရိ ကတိုက္ကအုပ္ခ်ဳပ္သူအမ်ားစုက
   သူတို႔ႏိုင္ငံေကာင္းစားေရးထက္ သူတို႔ရဲ႕မ်ိဳးဆက္သစ္ႏိုင္ငံသားေတြ
   ေကာင္းစားေရး ထက္သူတို႔အာဏာတည္ျမဲေရး သူတို႔ေကာင္းစားေရးကိုပဲ
   လံုးပမ္းေနၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ အေမရိကန္ သမၼတၾကီးရဲ႕သားမေျပာနဲ႔။
   ႐ိုး႐ိုးသာမန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ေတာင္ ဘယ္လိုယွဥ္မလဲ။

   Delete
  2. ဒီစာပိုဒ္ေလးကိုၾကိဳက္တယ္ဗ်

   Delete
 12. အထက္ပါ ဘေလာ့ကို ေရးသူအေနနဲ႕ သူမ်ားဘာသာကို ေသခ်ာေလ့လာပါ၊ မေရးခင္ ကိုယ္ေရးမဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ေသခ်ာေလ့လာဖို႔လိုပါတယ္၊ ဗုဒၶဘာသာဟာ ဖန္ဆင္းရွင္က အရာရာကိုဖန္ဆင္းတယ္ဆုိတာေလာက္ နားလည္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး၊ ေသခ်ာေလ့လာၿပီးမွ ဥာဏ္နဲ႔ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားရတာပါ၊ ေသခ်ာေလ့လာပါ၊ လူဟာ အ၀တ္လဲရုံနဲ႔ ရွိခိုးခံထိုက္သလား ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး မိန္းမတစ္ေယာက္က ရန္ေတြ႔ေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္၊ ရဟန္းျဖစ္ရင္ ဘာေတြေစာင့္ထိန္းရတယ္၊ ဘယ္လိုအျပစ္လုပ္ရင္း ဘယ္အာပတ္သင့္တယ္ဆိုတာ ရွိၿပီးသားပါ၊ ဒီထက္ေျပာစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္၊ ေျပာခ်င္တာေတာ့ ဗုဒၶဘာသာကို တိုက္ခိုက္ခ်င္ရုံမဟုတ္ဘဲ တကယ္ေလ့လာခ်င္ရင္ ဦးေႏွာက္ကို ဖြင့္ေတြးဖို႔လိုပါတယ္၊ အကုန္လံုးက ဖန္ဆင္းရွင္ေၾကာင့္ဆုိတာေလာက္ မလြယ္ပါဘူး

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous ဆရာေရးထားတာေလးၾကိဳက္တယ္ဗ်

   Delete
 13. အင္း သစၥာတရား၊အလႅဟ္ဆိုတာကို လူေတြကို ဒီတိုင္းရွင္းျပလိုက္တိုင္းသာ သိနိုင္မယ္ဆိုရင္
  ဘုရားေတြပြင့္ခဲ့တဲ့ ေခတ္တုင္းမွာဘာသာျခား အယူကြျဆိုတာ ရွိမွာေတာင္မဟုတ္ဘူးေလ။
  ဘာသာတရား ရဲ႔မူရင္းေတြကို အထပ္ထပ္ေလ့က်င့္ေနသူေတြေတာင္ သေဘာမေပါက္နိုင္ေသးတာ အမ်ားာ႕ီးရွိေနေသးတယ္။ဘာမွမေလ့လာရေသး၊မက်င့္ၾကံရေသးတဲ့သူေတြက ဒီလိုေမးခြန္းေတြေမးလိုက္
  ေျဖလိုက္လုပ္ေနတာေလာက္နဲ႔ သစၥာတရားကိုသိနိုင္မယ္ဆိုရင္(သို႕မဟုတ္)လူသားတိုင္းကို စကားနဲ႔ေျပာျပတိုင္းသာ သစၥာကိုသိနိုင္မယ္ဆိုရင္ တရားစခန္းေတြ ဆြလာဟ္ ၀တ္ျပဳမွုေတြ
  ဆိုတာ ဘာလုပ္ေနမွာလဲ ဗ်ာ ထိုင္ျပီး ေမးျမန္းေနလိုက္ၾကမွာေပါ့။
  သစၥာတရား ဆိုတာ အလႅဟ္ဆိုတာ ေမးေနယံုနဲ႔မျပီးဘူး။
  သာမန္လူတိုင္းကိုလည္း နားလည္ေအာင္ရွင္းျပနိုင္ဖို႔လည္းလြယ္မွမလြယ္တာ။အုိင္းစတိုင္းရဲ႔
  ရီေလးတစ္ဗတိကိုေတာင္ လူတိုင္းနာမလည္နိုင္တာ အရာရာရဲ႔ဇစ္ျမစ္ အစ၊အရာရာကို ဘက္လြျမသြားေအာင္ ထိန္းညီွေပးေနတဲ့အရာ။အျမဲမွန္ေတဲ့အမွန္တရားေတြကို မေဖာက္ျပန္ေအာင္ ထိန္းညီ တိက်မွန္ကန္ေနေစတာေတြက လူသာမန္တိုင္းက နားလည္ပါ့မလား။တစ္ေယာက္နဲ႔မွမတူတာ။
  ဆင္ျခင္နိုင္စြမ္း၊နားလည္နိုင္စြမ္းအားေတြလည္းတူမွမတူတာ။ကြန္ျပဳတာတစ္လံုးရဲ႔အစ ျဖစ္တည္ေစတဲ့အရာကိုသိသြားရင္ ကြန္ျပဴတာကို ဘာလို႕ဖန္တီးထားလဲဆိုတာ သူက သိေစလိမ့္မယ္။
  အဲ့ဒီအခ်ိန္မွ သူ႕က သူဘယ္လိုျဖစ္လာတယ္ဆိုတာကို သိေစတဲ့အဆင့္ကိုေရာက္မွာေပါ့။
  ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္တည္တံ့ျပီး ဒီေန႔ထိ လူဦးေရ သန္းခ်ီေနတဲ့ဘာသာတရားေတြကို စာအုပ္ေလး ၁၀ အုပ္ေက်ာ္ေလာက္ဖတ္ဘူးယေစာဒက တက္ေနရင္ေတာ့ ဟုတ္ပါ့မလား။
  ဖန္ဆင္းရွင္ေၾကာင့္ျဖစ္လာတယ္ဆိုတဲ့စကားကေရာ လြယ္တယ္လို႕ဆိုလာရင္
  ဘယ္သူမွမလုပ္ပဲ သူ႔ဘာသာ ျဖစ္လာတာဆိုတာက ပိုလြယ္မွာပါ။
  ခက္တာက အဲ့လိုေတြမျဖစ္နိုင္ဘူး။
  ဖန္ဆင္းရွင္မရွိပဲ ဘာမွမျဖစ္နိုင္ဘူးဆိုတဲ့သူေတြကလည္း ဖန္ဆင္းရွင္ကိုက် ဘယ္သူမွ မဖန္ဆင္းပဲ ျဖစ္လာတယ္ဆိုတာကို လက္ခံၾကတယ္။
  ဘယ္သူမွ မဖန္ဆင္းပဲ ေလာက ဒီတိုင္းျဖစ္လာတာပါဆိုတာကိုလက္ခံသူေတြကလည္း အလႅဟ္ဆိုတာက ဘယ္သူမွ မဖန္ဆင္းပဲ သူ႔အတိုင္းတိုင္း တည္ရွိေနတာပါဆိုေတာ့ လက္မခံနိုင္ၾကဘူး။
  အိုမိတ္ေဆြတို႔သင္တို႕တကယ္မွ်တၾကပါရဲ႔လား။

  ReplyDelete
 14. ကၽြန္ေတာ္ေမးထားတာမေၿဖေသး ဘူးဗ်ိဳ႔
  http://www.scribd.com/doc/83173399/Is-Allah-Playing-With-Humans
  ကိုဖတ္ၿပိးသြားပါၿပီ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ရွင္းၿပထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ ။ဒါေပမဲ႔ ပို႔စ္ က ေမးခြန္းရဲ႔ အေၿဖမဟုတ္ဘူး ၿဖစ္ေနသလုိပဲဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္ဥာဏ္တိမ္သလုိပဲ
  ပုိ႔စ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ထားတာက ၁။ အလႅာဟ္ ဆုိတာ ဘာလဲ ၂။လူဆုိတာဘာလဲ ၃။လူေတြတၿခား သတၱ၀ါေတြနဲ႔ ဘာကြာလဲ ၄။ ဘယ္လုိဖန္းဆင္းထားတာလဲ ၅။ တမန္ေတာ္ဆုိတာ ဘာလဲ စတဲ႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ဆုိခ်က္ေတြ ကို အက်ယ္ခ်ဲ႔ေဆြးေနြးထားတယ္ ။ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိလုိက္နာရမဲ႔ အခ်က္ေတြကိုရွင္းၿပထားတယ္ ေကာင္းပါတယ္။ ခက္တာက အဲဒီပုိ႔၇ဲ႔ေမးခြန္း နဲ႔ အေၿဖက မကုိက္ဘူး ေနာ္ ။သူေမးထားတာ ကအာလႅာဟ္ရွင္ၿမတ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘာသေဘာနဲ႔ ဖန္ဆင္းၿပီး ဒီက်မ္းေတြခ်ၿပ တမာန္ေတြလႊြတ္နဲ႔ ကစားေနတာလားေမးတာ လုိ႔ေမးထားတာပါ။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ေမးထားတာက လဲ ဘာလုိ႔ လူသားေတြ စႀက္ာ၀ဠာေတြကုိ ဖန္းဆင္းရလဲ ဆုိတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိခ်င္တာပါခင္ဗ်ာ ။ စာေရးသူေရးထားတာ ၿမင္႔လြန္းလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္နုိင္တာလဲၿဖစ္နုိင္ပါတယ္ ။ ဘာသာတရား ကိုေသၿခာနားလည္ေအာင္ေလ႔လာၿပီးမွေၿပာပါလုိ႔ တုိက္တြန္းဦးမယ္ထင္တယ္ေနာ္ ။နားမလည္လုိ႔ေမးပါတယ္ဆုိမွ ပဲ ရွင္းၿပလုိက္ေတာ႔နားလည္လြယ္တာေပါ႔ဗ်ာ။ နားမလည္နုိင္တဲ႔ က်မ္းေတြခ်ၿပ ရြတ္ၿပတာ ကဆင္ေ၀ွ႔ရန္ေရွာင္လုပ္တာလုိ႔ကၽြန္ေတာ္ၿမင္တယ္ ဗ်ာ။

  ReplyDelete
 15. satuyinga ေမးတဲ့အတြက္ တင္ေပးလိုက္တာထင္တယ္........

  http://islaminmyanmar.blogspot.com/2012/03/blog-post_6204.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. monotheism ရဲ႕သမုိင္းကုိ ျပန္ျကည့္ရင္ judaism, Christianity နဲ႕ Islam တုိ႕ဟာ အဖုိးရယ္ အေဖရယ္ သားရယ္လုိ႕ relition ကုိ ေလ့လာသူအားလုံးနားလည္ပီးသားပါ။ အခု ဒီမွာ ေျဖထားတဲ့ဆရာက ျကည့္ရတာ athiest တစ္ေယာက္ရဲ႕ tone နဲ႕ ျပန္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ..Not only he knows there are some Gods, but he even exactly knows which one is the right one. တကယ္ေတာ့ ဒီ religion ၃ ခုမွာ ဂ်ဴးဘာသာက အဖုိးပဲ။ ဒါေပမယ့္ အခု အေပၚမွာေျဖထားတဲ့ဆရာက Islam God ကမွ God အစစ္လုိ႕ ဆုိခ်င္ပုံရတယ္။ ဒါေျကာင့္ ဖန္ဆင္းျခင္း တူတာေတာင္မွ ဟုိေကာင္ေတြ ရဲ႕ ဖန္ဆင္းျခင္းကုိ သူက သူတတ္သေလာက္မွတ္သေလာက္ ေလး refute လုပ္ထားတာ။
   က်ေနာ္ အခု အခ်ိန္နဲနဲရလုိ႕ သူေရးထားတဲ့အပုိဒ္ေလးေတြကုိ သူ႕စကားနဲ႕သူ ျပန္ခ်ည္ျပမယ္။ ' ယုတၱိေဗဒအရ ေယရႈဟာ သူ႔ဟာသူေတာင္ မကယ္တင္ခဲ့ႏုိင္ဘူးေလ ' တဲ႕။ ဒီစာကုိ ေရးထားေတာ့ သူဟာ (၁) ယုတၱိေဗဒကုိ ေကာင္းေကာင္းနားလည္ပုံရတယ္။ (၂) အစ္စလန္ဘာသာဟာလဲ ယုတၱိေဗဒက် တယ္ လုိ႕ ေျပာခ်င္ပုံရတယ္။ ျကည့္ရတာ သူ႕ဖန္ဆင္းျခင္းက ဟုိ၂ ေကာင္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းျခင္းထက္ ပုိသဘာ၀က်တယ္ေပါ့ေလ။ အုံဖြ မႈတ္ဘူးေပါ့။ ခုေခတ္ ၂၁ ရာစုမွာ အုံဖြဆုိတာက လူေတြ သိပ္မွ လက္မခံပဲကုိး။ အုိေက ဆန္းစစ္ျကည့္ရေအာင္။
   ဒီ ဥာဏ္စဥ္ဆုိတဲ့ကိစ္စကုိ အရင္ရွင္းမယ္။

   သူက ဖန္ဆင္းရွင္နဲ႕ အဖန္ဆင္းခံကုိ ဥာဏ္စဥ္နဲ႕ ခြဲထားတယ္။ ဒါေလာက္ေျပာရုံနဲ႕ေတာ့ ယုတ္တိ မရွိေသးဘူး။ က်ေနာ္ အခု ဘာသာအသစ္တစ္ခု ထတည္ေထာင္ပီး ၀ါဒအသစ္တစ္ခု ဖန္တီးလုိ႕ရတယ္။ ဒီမွာ အဓိက ျပသနာက ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ ဥာဏ္စဥ္ကေန ပြားေပးလုိ္က္တဲ့ ဥာဏ္တုိင္းဟာ (ခင္မ်ားေျပာတဲ့ ဥာဏ္စဥ္ ဇာစ္ျမစ္ပုိင္ရွင္ျကီးဆီက) ဥာဏ္စဥ္လုိ ျဖစ္မေနတာပဲ။ ျဖစ္မေနဘူးဆုိတာေတာင္ မမွီရုံတစ္မယ္မႈတ္ဘူး ။ ဘာမွကုိ မဆုိင္တာ။ ေနာက္တခါ ဒီဉာဏ္အားကို ပံ့ပိုးမယ့္ ေလာင္စာက ဆႏၵ ျဖစ္တယ္
   လုိ႕ေျပာတယ္။ ဆန္ဒ ရွိတုိင္း အေသအလဲျကုိးစားျကတဲ့သူေတြထဲက ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္မလာတာက ဒီမွာ အခု ေျဖရွင္းခ်က္အ
   တြက္ျပသနာျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါဟာ ျပည့္စုံပါတယ္ဆုိတဲ့ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ ဥာဏ္စဥ္ဇက္ျမစ္ပုိင္ရွင္ျကီးရဲ႕ မျပည့္စုံျခင္းဆုိတဲ့ သာဓကတစ္ခုပဲ။။

   Delete
  2. အထက္က AnonymousMar 16, 2012 10:25 AM ရဲက အဆက္ပါ။ စာလုံးေရေက်ာ္သြားလုိ႕ အပုိင္းခြဲလုိက္ရတယ္ ။

   လူမွအပ တိရိစၦာန္မ်ား အရာအ၀တၳဳမ်ားအားလံုးက ေလာကဓမၼဥပေဒကို တိုက္ရိုက္နာခံ- အလုိက္သင့္ေနထိုင္ မႈနဲ႔ ျဖစ္တည္ေစတယ္ လုိ႕ေျပာတယ္။ ကုိယ့္ဆရာက ဒီေနရာမွာ ေလာကဓမၼဥပေဒကုိ ဘုရားသခင္က ျပဌာန္းတယ္လုိ႕ ေျပာခ်င္ျပန္သလားမသိဘူး။ အဲလုိဆုိရင္ တစ္ဖက္က ေလာကဓမၼဥပေဒကုိ ျပဌာန္းပီး တစ္ဖက္က အဲဒါကုိဆန္႕က်င္မယ့္လူကုိ (ဆန္႕က်င္မွာကုိ သိရက္နဲ႕လား မသိလုိ႕လားေတာ့မသိဘူး)ဖန္ဆင္းရတာကလဲ သိပ္ ယုတ္တိမတန္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အဲ ဖန္ဆင္းတာကုိ တံတားေဆာက္တာနဲ႕ ဥပမာေပးထားျပန္တယ္။ သူက အုံဖြ ကုိ ေရွာင္ခ်င္လုိ႕ ဒီတံတားက အုံဖြဆုိပိးျဖစ္လာတာ မႈတ္ဘူးလုိ႕ေျပာတယ္။ အခ်ိန္ယူရမယ္ေျပာတယ္။ အဲလုိဖန္ဆင္းတာမ်ဴိးကေတာ့ အခု က်ဴပ္တုိ႕ စစ္အစုိးရေတာင္ဖန္ဆင္းလုိ႕ရတယ္။ ဆရာရဲ႕ ဘုရားသခင္ကေတာ့ ဘယ္ကုန္ျကမ္းေတြစုပီး ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ယူမလဲ မေျပာတတ္ဘူး။ က်ဴပ္တုိ႕အစုိးရကေတာ့ ဆရာ့မ်က္ျမင္ပဲ ေနျပည္ေတာ္ကုိ မ်က္စိေအာက္မွာတင္ ေဆာက္သြားတာ။ ဒါဟာတစ္ဖက္က omniscient, omnipotent တုိ႕ ေျပာထားတာနဲ႕ ေရွ႕ေနာက္လြဲေနတယ္။ ေနာက္ မျပည့္စုံမႈဆုိတဲ့အပုိင္းမွာ ကုိယ့္ဆ၇ာေျပာထားတာ 'လူေတြမွာ ကိုယ္လက္ မျပည့္မစံုေမြးတာ ခ်ိဳ႔တဲ့တာ လူေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္' ဆုိပဲ ။ ' အဲ့လို မျဖစ္ရေအာင္ လမ္းၫႊန္ေပးထားတယ္ ' ဆုိတာလဲ ပါေသးတယ္။ အဲဒီမျပည့္စုံတာ လူေျကာင့္လုိ႕ေျပာရင္ ေနာက္ဆုံး အာဒံ အသီးစားတဲ့အျပစ္ ဆီျပန္ေရာက္သြားမလားမသိဘူး။ အဲလုိ႕မဟုတ္ရင္လဲ အဲဒီမျပည့္စုံေအာင္လုပ္တဲ့ လူကုိ ဖန္ဆင္းတာကုိက မျပည့္စုံမႈကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေနသလုိပဲ။ perfect ျဖစ္ေအာင္ဖန္ဆင္းဖုိ႕ သိပ္ခက္ခဲေနလုိ႕မ်ားလား။ ေနာက္ ကုိယ့္ဆ၇ာက ဆုိးေတာ့မဆုိးဘူး လူသားေတြရဲ႕ အဆင့္ကုိ တိရဆာန္ ေတြနဲ႕ေတာ့ ခြဲထားသားပဲ။ လူေတြကုိ အရုပ္လုိသေဘာမထားတဲ့အတြက္ က်ေနာ္ လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေက်းဇူးတင္တယ္။ က်ားကအသားကလြဲလုိ႕ ဘာမွမစားဘူးတဲ့ လူက အကုန္စားျကည့္ခ်င္တယ္တဲ့။ ေနာက္ သေႏတားေဆးေတြထြင္တယ္၊ ဖ်က္ခ်တယ္...စသည္ျဖင့္။ ဆုိလုိခ်င္တာ လူက တိရဆာန္ထက္ပုိပီး ေလာဘာနဲနဲပုိတယ္လုိ႕ေျပာခ်င္တာလား အဲလုိဆုိရင္ ဒီေလာဘဆုိတာ လူကုိအသိဥာဏ္ပုိထဲ့ေပးလုိက္ျခင္းရဲ႕ အက်ဴိးဆက္ပဲ အဲဒီအတြက္ ဘုရားသခင္မွာ တာ၀န္မကင္းဘူး။ မကင္းတာကုိ မႈတ္ဘူး တာ၀န္လုံးလုံးရွိတယ္။ အဲ ျကုံလုိ႕ထပ္ထည့္လုိက္အုံးမယ္။ လူမွာ ေကာက္က်စ္တဲ့စိတ္ထားလဲ တိရဆာန္ေတြထက္ပုိတယ္ဆုိတာေတာ့ ကုိယ့္ဆ၇ာ ျငင္းမယ္မထင္ဘူး။ ဒါဆုိ အဲဒီေကာက္က်စ္တဲ့စိတ္ထားကုိ တခါထဲ ထည့္ေပးလုိက္တာကေကာ။ "အဲဒီစိတ္ကုိ ဖန္ဆင္းတာကေတာ့ ဒုိ႕ဘုရားသခင္နဲ႕ မဆုိ္င္ဘူးေနာ္ " ဆုိပီး disavow လုပ္လုိ႕ေတာ့မရဘူးေနာ္။ သက္ရွိသတ၀ါတုိင္းမွာ ရွိတာေလးမွ ရုပ္နဲ႕စိတ္နဲ႕ ၂ မ်ဴိးပဲရွိတာ။ ပီးေတာ့ ရုပ္နဲ႕စိတ္မွာ စိတ္က အခရာဆုိတာ ကုိယ့္ဆ၇ာလဲသိတယ္။ အဲဒီစိတ္ကုိ ဖန္ဆင္းတာ ဒုိ႕ဘုရားသခင္မပါဘူးလုိ႕ေျပာရင္ က်ဳပ္ကစိတ္ဆုိးမွာ။ အုိေက ဒီေနရာမွာ မာန္နတ္ေတြ Satan ဆုိတာေတြ ဆြဲသြင္းခ်င္သြင္းလာနုိင္တယ္။ က်ဳပ္က ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႕လဲ ေဆြးေနြးဖူးေတာ့။ အဲလုိဆြဲသြင္းလာလဲ သိပ္ေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ေလာက္ဘူး။ ဘုရားသခင္က မာန္နတ္ကုိ ရႈံးတဲ့သူျဖစ္သြားမယ္။
   အဲ ေနာက္ဆုံးေရွ႕ေနာက္မညီတာတစ္ခုက "အစၥလာမ့္ သြန္သင္မႈမွာ အဲ့ဒီအတြက္ သီးျခား ကယ္တင္ရွင္ မရွိဘူး။ ကယ္တင္ရွင္ဆိုတာ မိမိပဲ ျဖစ္တယ္" ဆုိတာေလးပဲ ။ လူကုိေတာ့ သူက ဖန္ဆင္းလုိက္ပီ။ အဲ ' ငါကေတာ့ ဖန္ဆင္းလုိက္ပီးကြာ က်န္တာ မင္းဖာသာ ျကည့္လုပ္" ဆုိတာမ်ဴိးကေတာ့ ကုိယ့္ဆရာလဲျကုိက္မွာမႈတ္ဘူး။ အဲလုိသာဆုိရင္ ဒီကဘာျကီးကုိ ဘုရားသခင္မပါဘဲ ခဏေလာက္ေနျကည့္ရေအာင္။ atheist ေတြရဲ႕ အေတြးမ်ဴိးေပါ့။ evolution နဲ႕ ကုိယ့္ဟာကုိ ေရာက္လာတယ္။ ဘယ္သူ႕ကုိမွ အေဖေခၚစရာမလုိဘူး။ က်ဳပ္တုိ႕မွာ အဲဒီ big brother ျကီး မရွိဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိအားကုိးမယ္၊ right and wrong ကုိ ကုိယ့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ကုိယ္သိသေလာက္ကေလးနဲ႕ပဲ တစ္ဆင့္စီ က်င့္ျကံေနထုိင္သြားမယ္.........ကဲ ဘုရားသခင္လုိေသးလား။ ဘယ္ေလာက္ရုိးရွင္းလဲ။
   ေနာက္တစ္ခု။ " ဉာဏ္ အားေကာင္းလာဘို႔- ဉာဏ္စဥ္ ဇစ္ျမစ္ဆီက ဉာဏ္အားကို မိမိရဲ႔ ဉာဏ္အားက ဓါတ္ကူးယူႏိုင္ဘို႔ လိုတယ္" လုိ႕ေျပာတယ္။ အေပၚပုိင္းမွာလဲ ဘုရားသခင္ကလူသားကုိ ကုိယ္စားဘုရားျဖစ္လုိ႕ဥာဏ္ထဲ့ေပးလုိက္တယ္ေျပာတယ္။ ေမြးကထဲက ဘာဥာဏ္မွ ပါမလာတဲ့ လူေတြ ကုိယ့္ဆရာ မျမင္ဖူးဘူးထင္တယ္။

   အက်ဴိးနဲ႕အေျကာင္းကုိ နားလည္ရင္ အထက္ပါကိစ္စေတြက ရွင္းရွင္းေလးေတြပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဖန္ဆင္းတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ့ကုိ ရႈပ္သြားပီ။ အုိေက က်ေနာ္ ထုိင္ပီးေရးရတာ ခါးေတာင္နဲနဲ ေညာင္းလာတယ္။ က်ဳပ္ေျကနပ္ေလာက္တဲ့အေျဖကုိ ကုိယ့္ဆရာေပးနုိင္ရင္ေတာ့ တမလြန္က Christopher Hitchens အတြက္ က်ဴပ္၀မ္းနည္းမိမွာအမွန္ပဲ။

   Delete
  3. ဦးသူရိယ ဧ။္ anonymous သုိ႕ reply

   “လူတစ္ေယာက္ရဲ႔ ေျဖရွင္းမႈဟာ အဲ့ဒီ ေမးသူနဲ႔ ေျဖသူၾကားမွာပဲ အေတာ္အတန္ လံုေလာက္ႏိုင္ပါ တယ္။ ေမးသူနဲ႔ ေျဖသူၾကားမွာ ေရွ႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးမႈ စကားခံေတြ ရွိခဲ့ေနလို႔ ျဖစ္တယ္။

   အဲ့ဒီ ေျဖရွင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးကို cross ေမးခြန္းေတြ ေမးေနမယ္ ဆိုရင္ ေမးခြန္းေတြခ်ည္း ျဖစ္ေန လိမ့္မယ္။ မိတ္ေဆြရဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈ ကြန္မင့္က cross ေမးခြန္း လို ျဖစ္ေနလို႔ မိတ္ေဆြကိုလည္း ျပန္ လည္ ေမးၾကည့္မယ္။ မိတ္ေဆြ ေျပာတဲ့ “အက်ိဳးနဲ႔ အေၾကာင္း ဆိုတာက ဘယ္သူက ေျပာတာလဲ။

   အက်ိဳးနဲ႔ အေၾကာင္းသာ အဓိကပါလို႔ ေျပာတဲ့ ရွင္ေဂါတမေျပာခဲ့တယ္ ဆိုတာမ်ားက အားလံုး မွန္ရဲ႔ လား။ လက္ေတြ႔မ်က္ျမင္ကိစၥေတြမွာေတာင္ လူေတြ ျဖစ္ၿပီးမွ လူေတြက ေတာင့္တလို႔ ေနတို႔ လတို႔ ျဖစ္လာရတာလို႔ (ဒီပို႔စ္ရဲ႔ အစပိုင္း ေျပာထားတယ္-) ဒီလိုဟာႀကီးေတာင္ မွားယြင္းေနရင္- မျမင္ႏိုင္တဲ့ လူေတြ လိုက္မမွီတဲ့ နိဗၺာန္ဆိုတာေရာ မွန္ႏိုင္မလား၊ လူ၊ ေန၊ လ၊ ကမၻာ ကိစၥကို မွားယြင္း ေအာင္ ေျပာထားတဲ့ မိတ္ေဆြတို႔လက္ကိုင္ျပဳ သီအုိရီက်မ္းက ဖန္ဆင္းရွင္ မရွိဘူးေျပာေနတာက- မွန္မယ္လို႔ အာမခံခ်က္ ရွိသလား။” ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။”

   (၂) ဒီပို႔စ္ထဲမွာ အသား စားတဲ့ ကိစၥလည္း ပါေသးတယ္။ မိတ္ေဆြတို႔ဘက္က ျပန္မေဆြးေႏြး ဘဲ ေရွာင္ထားတဲ့ အပိုင္းကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေစလိုတယ္။

   (၃) မိတ္ေဆြတို႔က ဖန္ဆင္းရွင္ မရွိေၾကာင္းကို ရူပေဗဒပညာရွင္မ်ားျဖစ္တဲ့ အုိင္စတိုင္းနဲ႔ ေဟာ့ကင္း တို႔ကို ကိုးကားၿပီး ေျပာဆိုတယ္။ ဒါဆို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ကိုးကြယ္တဲ့ ဂ်ဴး (ဖန္ဆင္းရွင္ သီအုိရီ) ဘာသာကို မွန္ကန္တဲ့ ဘာသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဘာျဖစ္လို႔ မိတ္ေဆြတို႔ လက္မခံတာလဲ။ သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ဘာသာက ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္လို႔ သက္ေသျပခ်က္၊ အာမခံခ်က္ မရွိဘူးေလ။

   (၄) မိတ္ေဆြတို႔က ဘာသာေရးနယ္မွာ သိပၸံပညာရွင္ေတြကို ကိုးကားၿပီး ေဆြးေႏြးတယ္။- ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာသာေရးနယ္မွာ ဘာသာေရးပညာရွင္ကိုပဲ ကိုးကားၿပီး ေျပာမယ္။

   (၁) ႏိုင္ငံေက်ာ္ ဓမၼကတထိက ဓမၼေစတီ ဆရာေတာ္ ေရးတဲ့ နိဗၺာန္လမ္းျပက်မ္း၊

   (၂) ဓမၼေစတီ ဆရာေတာ္နဲ႔ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရား ပူးထြဲထုတ္ေ၀တဲ့ သမၼာစိတၱဘာသာက်မ္း၊

   (၃) ဘုရားဒကာ သံုးဆယ္ ဦးလူငယ္ေရးသားတဲ့ သဗၺညဳတ စိႏၱမယ်က်မ္း ေတြမွာ ဖန္ဆင္းရွင္ ရွိေၾကာင္းကို တည့္တည့္ေျပာထား၊ ၀န္ခံထားတယ္။ ရွင္ေဂါတမနဲ႔ အျခား လူဘုရားေတြကို သဗၺညဳဉာဏ္ကိန္း၀ပ္ခံဘုရားမ်ားလို႔ ေျပာထားတယ္။

   (၄) စာေပနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ႏွတ္အားျဖင့္ ေဟာတရားမ်ားမွာ သဲအင္းဂူ ဆရာေတာ္ကလည္း ေျပာခဲ့တယ္။

   (၅) ေညာင္လြန္း ဆရာေတာ္ ကလည္း ေျပာခဲ့တယ္။
   ပိဋကတ္မွာလည္း ဘုရားကို “အလုိလို ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား” လို႔ တိုက္ရိုက္သံုးထားတယ္။ အက်ိဳးအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး၊ မိဘမ်ား ေပါင္းစပ္လို႔ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး။

   ဒါကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေဆြးေႏြးမယ္ ဆိုရင္ Topic တစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးဘို႔ Admin ကို ခြင့္ေတာင္းလိုက္မယ္--ေလ။”

   Delete
  4. က်ေနာ္ အထက္မွာေျပာခဲ့ျပီပဲ။ ဒီပုိ႕ကုိ ၀င္ဖတ္ရင္းနဲ႕ ဒါကုိ ၀င္ေဆြးေႏြးျဖစ္တာ။ ဒီပုိ႕ရဲ႕ အစမွာ ဘာေတြ ေရးထားတယ္ဆုိတာတယ္ဆုိတာ က်ေနာ္မသိဘူး။ အေျကာင္းမရွိပဲနဲ႕ အက်ဴိးျဖစ္မလာဘူးဆုိတာ ဗုဒဘာသာရဲ႕ (ဗုဒ)ရဲ႕ ညြန္ျပခ်က္ပဲ။ ဦးသူရိယ ေျပာတဲ့ ဒီပုိ႕အစပုိင္းက ကဘာတုိ႕ ေနတုိ႕ လတုိ႕ က်ေနာ္ မသိဘူး။ ဘယ္သူေဟာလဲ လဲ က်ေနာ္မသိဘူး၊ ဗုဒ ကေတာ့ သံသရာအစ ဘာလဲဆုိတာ မေဟာခဲ့ဘူး။ အဲ...ဒီ ေလာက ျကီး ျဖစ္တည္တာ ဘယ္ေလာက္ျကာပီးလဲဆုိတာလဲ မေဟာဘူး။ အဲ သူမေဟာေပမယ့္ ဂဂၤါ ၀ါလု သဲစုအမွွ် ဘုရားေတြ ပြင့္သြားျကပီလုိ႕ ေဟာခဲ့တာနဲ႕ ဘုရားတစ္ဆူတစ္ဆူပြင့္ဖုိ႕ ျကာတဲ့ အခ်ိန္( ဥပမာ သူ႕တုံးက အခ်ိန္ယူခဲ့ရတဲ့ ၄ သေခၤ်နဲ႕ ကဘာတစ္သိန္းလုိမ်ဴိး) နဲ႕ ကုိ ျပန္ခ်ိန္ထိုးပီး တြက္ျကည့္ရင္ေတာ့ ဗုဒဘာသာအရ တြက္ထားတဲ့ ဒီကဘာျကီးရဲ႕ သက္တမ္းက monotheism ကေျပာတဲ့ အႏွစ္ ၆၀၀၀ ထက္ေတာ့ နဲနဲေလး(သိပ္မမ်ားဘူး) ပုိအသက္ျကီးမယ္ထင္တာပဲ။ ယေန႕ သိပံပညာက ေျပာေနတဲ့ စျကာ၀ဠာသက္တမ္းက နွစ္ သန္း၀က္အနဲဆုံး။။ အဲထက္ေတာင္ ပုိခ်င္ပုိေနမယ္။ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့ ႏွစ္အပုိင္းျခားနဲ႕က ေနာက္မွာပါတဲ့သုည ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ျဖဳတ္ခ်မွပဲ reconcile လုပ္လုိ႕ျဖစ္နုိင္မွာဆုိေတာ့ က်ေနာ္ ျကားကေန ခံစားရတာ တမ်ဴိးျကီးပဲ။ အဲ သံသရာစကကုိ ေတာ့ အ၀ိဇာနဲ႕ တဏွာအရင္းခံလုိ႕ပဲဗုဒက ေဟာတယ္။ ေနာက္ပုိင္းဗုဒ ဘာသာဘုန္းျကီးေတြ ဘာေျပာလဲ က်ေနာ္မသိဘူး။ ဗုဒဘာသာကုိ ေ၀ဖန္ခ်င္ရင္ ဗုဒရဲ႕ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ scripture ကုိ ပဲ ေ၀ဖန္ရင္ ေကာင္းမယ္။ ေနာက္ပုိင္း ဘုန္းျကီးေတြ ကုိ ကုိးကားရင္ ကုိယ့္ဆရာ နဲနဲလြဲေနမွာစုိးလုိ႕။

   ကုိယ့္ဆရာက ဗုဒဘာသာအေျကာင္းေတာ္ေတာ္သိရင္ အဘိဓမာ ဘယ္အဆင့္ရွိလဲ သိမွာေပါ့။ ထားလုိက္။ အခု ေဆြးေနြးပြဲက ဖန္ဆင္းရွင္အဆင့္မွာပဲ ျဖစ္တယ္၊ အဘိဓမာနဲ႕ အေ၀းျကီး။ ဒါေတြေျပာေနလုိ႕ က်ေနာ့္ကုိ ဗုဒဘာသာကုိ ကာကြယ္ေနသူလုိ႕ေတာ့ မထင္လုိက္နဲ႕။ က်ေနာ္က ေလာေလာဆယ္ ဘာသာတရားေတြထဲမွာ ဗုဒဘာသာက လက္ခံရတာ နဲနဲ အဆင္ေျပေနလုိ႕ ဗုဒဘာသာ၀င္ျဖစ္ေနတာ။ သူက စမ္းသပ္ရင္ စမ္းသပ္သေလာက္ အစမ္းသပ္ခံနုိင္တယ္။ အဓိကက ကုိယ့္ဆရာ ဘယ္ေလာက္ထိ စမ္းသပ္နုိင္စြမ္းရွိမလဲ ဆုိတဲ့ ေပၚပဲမူတည္တယ္။ ကုိယ္တုိင္ ၀င္မစမ္းသပ္ေသးပဲ အျပင္ကေတာင္ နားေထာင္ရုံေထာင္ျကည့္အုံး။ ဥပမာ၊ ဗုဒ ေဟာခဲ့တာေတြထဲကတစ္ခု။ ငါဘုရား ေဟာတယ္ ဆုိပီးလဲ မယုံနဲ႕၊ မင္း သိပ္ ယုံျကည္အားထားရတဲ့ မိဘ၊ ဆရာ၊ ညီအစ္ကုိ ေမာင္နွစ္မ၊ ကြ်န္ စတာေတြ ေျပာလုိ႕လဲ မွန္တယ္မထင္နဲ႕။ မင္းကုိယ္တုိင္ သိပီးမွ ယုံလုိ႕ေဟာခဲ့တယ္၊ တစ္ျခား morality အျမင့္ျကီးေတြ ခဏထား။ ဒီမွာတင္ God အမည္ခံ monotheism နဲ႕ ဘယ္ေလာက္ကြာလဲ ဆုိတာ ေပၚလြင္ေနတယ္။ monotheism God က သူ႕ကုိ မယုံရင္ ဘာျဖစ္မွာလဲ က်ေနာ္ ျပန္ရွင္းျပေနဖုိ႕လုိမယ္မထင္ဘူး။

   Delete
  5. အထက္က reply ဧ။္အဆက္.....

   အဲ ဗုဒဘာသာနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ က်ေနာ့္ position က ဒီေလာက္ေလးပဲ။
   (၁) နိဗာန္ရွိတယ္၊ အဲေနရာကုိ သြားလုိ႕ရတဲ့ လမ္းေျကာင္းကုိ လဲ မလြဲေအာင္ ျပထားတယ္၊ ကုိယ္တုိင္သြားလုိ႕ မေရာက္ဖူးေသးလုိ႕ အျပည့္အ၀ ယုံတဲ့ အဆင့္မရွိေသးဘူး။ ဗုဒဘာသာဟာ religion ဆုိတဲ့ စာရင္းေအာက္မွာေတာင္ သြင္းဖုိ႕ (က်ေနာ့္ idea အရ) လက္မခံဘူး၊ ေန႕ စဥ္လက္ခံက်င့္သုံး သင့္တဲ့ တရားတစ္ခုေနနဲ႕ပဲျမင္တယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆုိေတာ့ religion လုိ႕ေျပာလုိက္ရင္ ကဘာေပၚက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကယ္တင္ရွင္ကုိ ပဲ ေျပးသတိရေနျကတယ္။ ဗုဒကေတာ့ ငါမင္းတုိ႕ကုိ မကယ္နုိင္ဘူးလုိ႕ အျပတ္ေျပာပီးသားပဲ။ လမ္းေျကာင္းပဲျပေပးနုိင္တယ္။ ကယ္တင္ ခံခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ေလ။ အဲ.. ကယ္မယ္ေျပာပီး တကယ္ မကယ္ပဲ လက္ပုိက္ျကည့္ေနတာနဲ႕ စာရင္ေတာ့ နဲနဲ ေတာ္အုံးမလားလုိ႕။
   (၂)ဘာသာတရားေတြကုိ ကဘာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္နဲ႕ ျကည့္ရင္ မေနာကံကုိ ေတာင္ လုံေအာင္ ထိန္းဖုိ႕၊ မထိန္းရင္ ဘယ္လုိျဖစ္လာနုိင္တယ္ဆုိတာကုိလဲ ေသခ်ာ ရွင္းျပထားလုိ႕ တျခား ဘာသာေတြနဲ႕ ယွဥ္ရင္ ႏွ်ဴးကလီးယားေတြ မလုိဘူး၊ စစ္ပြဲေတြမလုိဘူး၊ ကုိယ့္မွာစားစရာ မရွိတာကုိ အေျကာင္းျပပီး သူမ်ား ပစ္စည္း မခုိးဘူး၊ ဘုရားသခင္အတြက္ စစ္တုိက္ေပးရတာမ်ဴိးေတြမရွိဘူး။
   (၃) သိပံနဲ႕ တစ္ထပ္ထဲက်တယ္၊ သိပံပညာက ခရီးသြားဆဲမုိ႕ တခ်ဴိ႕ေနရာေတြ ဒြိဟျဖစ္ေနတာလြဲရင္(ဥပမာ သိပံက အေသးငယ္ဆုံး particle ဟာ atom ပါလုိ႕ ေလာေလာဆယ္ ေျပာေနေပမယ့္ Buddhism က ေျပာတဲ့ matter က အဲဒီထက္ အမ်ားျကီး ပုိငယ္ေနတာမ်ဴိး) ဗုဒဘာသာဟာ သိပံနည္းက်တယ္လုိ႕ ေျပာရေလာက္ေအာင္ လက္ေတြ႕က်တယ္။

   ေလာေလာဆယ္ အဲဒီအခ်က္ေလးေတြေပါၚမူတည္ျပီး က်ေနာ္ ဗုဒဘာသာျဖစ္ေနတာပဲ။ monotheism ကုိေတာ့ အဲဒီ ၃ ခ်က္နဲ႕ ေလာေလာဆယ္ ခ်ိန္ထုိးျကည့္ေပါ့။

   အဲ အုိင္းစတုိင္းက သူ႕ဘာသာ ဂ်ဴး ကေန ထြက္မသြားဘူးလား ထြက္သြားလား ဆုိတာ ဘုရားသခင္နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ သူ႕အယူအဆေတြက သက္ေသခံေနတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ဘာသာတခုကေန ထြက္သြားမသြားဆုိတာ တရားရုံးမွာ ၀န္ခံကတိ လက္မွတ္ေရးထုိးေနစရာမွ မလုိတာ။ အဲ သိပံပညာရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြကုိ ေန႕စဥ္နဲ႕ အမွ် စားသုံးေနပီး သိပံကုိ သိပ္အဆင့္မရွိသေယာင္ သိပံပညာကုိ God ကပဲ ဖန္တီးသေယာင္ ေျပာေနျကသူေတြကုိ ေတာ့ ယေန႕ (အခု က်ေနာ္ ေျပာတဲ့ ) သိပံပညာရွင္ေတြက အခါးသီးဆုံးပဲ။

   ကုိယ့္ဆရာေျပာတဲ့ အလုိလုိ ျဖစ္ေတာ္မူေသားဘုရားတုိ႕ ဘာတုိ႕ က်ေနာ္ ဖတ္မျကည့္ဖူးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဗုဒဘာသာမွာ အႏွစ္ကုိ ပဲ က်ေနာ္ယူပီး သုံးသပ္သလုိ ဖန္ဆင္းရွင္ကိစ္စမွာလဲ သူ႕ရဲ႕ Original Doctrine ကုိပဲ က်ေနာ္ အျပန္အလွန္သုံးသပ္တယ္။ အဲ Topic တစ္ခု သီးသန္႕ လုပ္ပီး ေဆြးေႏြးဖုိ႕ေတာ့ Admin ကုိ ဒုတ္ခ မေပးခ်င္ဘူး။ က်ေနာ္က ဒီဘေလာ့ကုိ ေတာင္ ခုမွပဲ ၀င္ဖတ္ျကည့္ဖူးတာ။ စား၀တ္ေနေရး ရုန္းကန္ေနရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု က်ေနာ္ေရးတဲ့ အယူအဆကုိ ဘယ္လုိသေဘာထားမလဲဆုိတာေလးေတာ့ သိခ်င္တယ္၊ ယုတ္တိရွိရွိေပါ့ေလ။ က်ေနာ့္ကုိ ေတာ့ ဗုဒဘာသာကုိ ကာကြယ္သူလုိ႕ မမွတ္လုိက္နဲ႕။ ခုန ေျပာသလုိပဲ ေလ့လာဆဲပဲ၊ Islam က အမွန္တရားကုိ ပုိေျပာနုိင္ရင္ လက္ရွိ ဗုဒဘာသာ မိဘ ၂ ပါးစလုံး တာ့တာ ျပဖုိ႕၀န္မေလးဘူး။ အဲ ဘာသာေရး ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ science ကုိ tool တစ္ခုအေနနဲ႕ မသုံးမျဖစ္သုံးရလိမ့္မယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ကုိယ့္ဆရာ မေမ့နဲ႕။ အဲလုိေမ့မယ္ဆုိရင္ ယေန႕ Theologian ဆရာျကီးေတြျဖစ္တဲ့ Willian Lane Craig တုိ႕ Doglas Wilson တုိ႕ Dinesh D'Souza ေတာင္ ကုိယ့္ဆရာကုိ monotheist စာရင္းသြင္းမွာမႈတ္ဘူး။

   ပုိ႕ကုိ ဖတ္ေပးသူမ်ား ေက်းဇူးပါ။စာေလးေတြ ျပန္မစစ္နုိင္လုိ႕ spelling error ရွိရင္ ခြင့္လြတ္ရန္

   Delete
 16. Anonymous က ေျပာတဲ့ အေျဖက အေတာ္ေလး ေစာဒက တက္စရာပဲ။ နိဗၺာန္ရွိတယ္။ အသြားဘူးေသးလို႔ မသိေသးတာ ဟုတ္လား။ အျခားဘာသာေတြက ဖန္ဆင္းရွင္ရွိတယ္။ ေသခ်ာ မယံုေသးလို႔ မသိေသးတာလို႔ ျပန္ေျပာရင္ ဘယ္လုိ ေျဖမလဲ။
  ဒီေနရာမွာ (၁) ေဂါတမဗုဒၶေဟာတဲ့ စကားမ်ား (ပိဋကတ္) က လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္ေလာက္မွန္သလဲ- ၊ အစၥလာမ္ဘာသာက တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ေျပာတဲ့ စကား(ကုရ္အာန္)ထဲကလက္ေတြ႔မွာ ဘယ္ေလာက္မွန္သလဲ အရင္အဦး တိုင္းတာ ျခင္ဆင္ေပါ့။ လက္ေတြ႔မွာေတာင္ မမွန္ဘူးဆိုရင္ မျမင္ကြယ္ရာက နိဗၺာန္တို႔ ငရဲတို႔ အလႅာဟ္တို႔ ဘယ္လို လိုက္ယံုလို႔ ရမလဲ။ လက္ေတြ႔မွာ မွန္ေနတဲ့သူ ေျပာတာကိုမွ မျမင္ကြယ္ရာက အရာမ်ားကို လက္ခံသင့္သလား- လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္ေလာက္မွားမွား ေနာက္ကြယ္က အရာသည္ မွန္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္သင့္သလား- လက္ေတြ႔က်က် စဥ္းစားပါ။(၁) သံယုတ္ပါဠိ ၅ ပုပၹ၀ဂ္ ၅ နခသိခါသုတ္မွာ ေနတို႔ လတို႔ကို အၿမဲတည္ၿမဲေသာ၊ ခိုင္ခံ့ေသာ၊ ေဖါက္ျပန္ျခင္း ကင္းေသာ အရာမ်ားလို႔ ခိုင္းႏိႈင္းေျပာထားတယ္။
  (၂) သုတ္ပါထိက၀ဂၢပါဠိ အဂၢညသုတ္မွာ- ကမၻာမွာ လူေတြ ျဖစ္လာၿပီးမွ လူေတြေတာင့္တလို႔ ေန၊ လ ျဖစ္လာရတာလို႔ ေျပာတယ္။- ေလာဆယ္-၊ ဒါေလးကို ယုတၱိနဲ႔ ကိုက္မကိုက္ အရင္ရွင္းၾကည့္ပါ။ အဲ့ေလာက္ေတာင္ မသိခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက မျမင္ကြယ္ရာရွိ နိဗၺာန္ ရွိတယ္လို႔ ေျပာတာကို ဘယ္လိုအင္အားနဲ႔ ယံုၾကည္သင့္ပါသလဲ။
  ေနာက္တစ္ပိုဒ္ခ်င္း သြားတာေပါ့ေနာ္။ ကုိအေနာ္နိမာ့စ္ ေျပာသလို ပိဋကတ္ထဲက တိုက္ရိုက္ေျပာလိုက္တာေလ။ ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာျပန္ၿပီး ရွင္းႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုရ္အာန္က်မ္းက ေျပာလာရင္လည္း ကိုယ္ပိုင္ဘာသာျပန္ၿပီး ရွင္းခြင့္ျပဳပါ။ (ကိုယ္ပိုင္ ဆိုေပမယ့္ အေထာက္အထား ရွိရမယ္ေနာ္၊) ဘယ္စာလံုးက ဘယ္လိုဆိုတယ္ ဆိုတဲ့ တိက်တဲ့ အဘိဓာန္၊ က်မ္းကိုး ရွိရပါမယ္။ ကိုအေနာနိမာ့စ္ရဲ႔ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးဘို႔ ဖိတ္ေခၚမႈကို ႀကိဳဆိုလွ်က္-
  ဇီ၀က

  ReplyDelete
 17. ဦးဇင္းကုိ ထပ္ဆင့္ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ဦးဇင္းအသိဉာဏ္ရွိသမွ် ထပ္မံေျဖဆုိေပးထားပါတယ္။ ဦးဇင္းဆုိဒ္ http://www.sanninaymin.com/2012/03/blog-post_18.html မွာ တင္ထားေပးလုိက္ပါတယ္။

  ReplyDelete
 18. ဒီက ဆရာဇီ၀က reply ေလးေတြက တတုိ႕တတုိ႕ေလးေတြပဲ ေရးေရးထားေတာ့ ဖတ္ရတာ သိပ္အားမရလွဘူးဗ်ာ။ ဥပမာ က်ေနာ္က ဗုဒဘာသာဟာ ဘာေျကာင့္ plausible and convincing ျဖစ္သလဲဆုိတာကုိ အခ်က္ (၃)ခ်က္နဲ႕ ခပ္လြယ္လြယ္ဥပမာေပးတယ္။ ဆရာဇီ၀က က အဲဒီထဲကမွ နိဗါန္ရွိတယ္ ဆုိတဲ့ စကားေလး တစ္ခြန္းကုိ ပဲ pick up လုပ္ပီး၊ က်ေနာ့္ကုိ ခ်ည္တယ္။ နိဗါန္ဆုိတာမ်ဴိးက က်ဳပ္တုိ႕ဆီမွာ အျမင့္ဆုံးက အသီးျဖစ္ေနေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕ အလွမ္းမမီေသးဘူးဆုိတာ ကုိယ့္ဆရာ သိပုံရတယ္၊ မဆုိးဘူးပဲ။ ဒါေပမယ့္ နိဗါန္ကုိ သြားလုိ႕ရတဲ့ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေျကာင္းကုိ ေတာ့ လုံး၀ မလြဲေအာင္ျပထားပီးသား။ ဥပမာ က်ဳပ္တခါမွ မေရာက္ဖူးတဲ့ေဒသကုိ ေျမပုံညြန္းနဲ႕တကြ သြားလုိ႕ရတဲ့ နည္းေတြ ေပးထားဗ်ာ။ မရဘူးလား၊ အဲ သြားဖုိ႕အစြမ္းရွိမရွိနဲ႕ သြားခ်င္စိတ္ရွိမရွိ ကေတာ့ က်ဴပ္နဲ႕ဆုိင္တာေပါ့ေလ။ အဲဒါက ဗုဒက သူနဲ႕ မဆုိင္ပါဘူးလုိ႕ေျပာထားပီးသားပဲ။ ခက္ေတာ့ ခက္သေပါ့ေလ၊ နိဗါန္ဆုိတာမ်ဴိးက ဖန္ဆင္းပီး ေရာက္လုိ႕ရတဲ့ အရာမ်ဴိးမွမဟုတ္တာ၊ ကုိယ့္ဆရာလဲသိမွာပါ။ Islam မွာ အဲလုိ လမ္းေျကာင္းနဲ႕ အလားတူ ေကာင္းကင္ဘုံကုိ သြားတဲ့ လမ္းေျကာင္းကလဲမရွိ၊ မျမင္ရတဲ့ ဘုရားသခင္ကုိပဲ မွန္းဆကုိယ္းကြယ္ပီး သူ႕ကုိသာယုံ ေကာင္းကင္ဘုံကုိ ေရာက္ဖုိ႕ တျခား ဘာ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့ က်င့္စဥ္မွာ မလုိဘူး ဆုိတာမ်ဳိးကေတာ့ ၂၁ ရာစုမွာ လူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ မဆြဲေဆာင္နုိင္ေလာက္ဘူးထင္တယ္။ ဆရာဇီ၀က က စာအုပ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ဖတ္ပုံရတယ္ေနာ။ ပါဠိေတြပါေတြ ဖတ္တုိင္းလဲ ခရီးမေရာက္တတ္ပါဘူး၊ ဥပမာ ပါဠိတတ္တဲ့ဆရာျကီးေတြ ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပုံမွာပါခဲ့တာပဲ။ မထူးျခားပါဘူး။ ဗုဒကလဲ ေဟာထားပါတယ္။ ပညာ ေကာင္းရဖုိ႕ သဒါ၊ ၀ီရိယ သတိ၊ သမာဓိ အဲ ဒါေတြ ညီမွွ်ဖုိ႕လုိပါတယ္။ ဒါေတြ ညီမွ်မွ analyze လုပ္နုိင္စြမ္းအားေကာင္းမွာပါ။ ဗုဒေဟာတဲ့ နိဗါန္ရွိပါတယ္ဆုိတာကုိ မယုံဘူးထားအုံး၊ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ applicable ျဖစ္တဲ့ ငါးပါးသီလ ေလာက္ေတာင္ယေန႕ ဗုဒဘာသာ၀င္ေတြ ထဲက ေစာင့္ထိန္းနုိင္သူမ်ားမ်ားစားစားေတြ႕ဖူးသလား၊ အဲ Islam မွာက်ေတာ့ ဘုရားသခင္အတြက္ အလုပ္သာလုပ္ေပး။ မင္းကုိ ေကာင္းကင္နုိင္ငံေရာက္ဖုိ႕ အာမခံတယ္လဲ ဆုိေရာ(အေထာက္အထားရွိတာမရွိတာေတာ့ အသာထားေပါ့ေလ) ဟုိမွာ အေသခံလုိက္ျကတာ ေသာက္ေသာက္လဲပဲ။ အဲ ကုိယ့္ဆရာက ဖန္ဆင္းရွင္ရွိတယ္ ေသခ်ာ မယုံေသးလုိ႕ မသိတာလုိ႕ ျပန္ေျပာရင္ေတာ့ Believe it if u can, I can't stop u. Believe it if u like, u r welcome.လုိ႕ ျပန္ေျပာရမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ လူ႕ဘုံကုိ သူ႕ agent ေတြ ေစလြတ္ပီး သူအတြက္ စစ္တုိ္က္ေနရတဲ့လူေတြ အစ္စေရး ပါလက္စတုိင္းမွာ ခုထိကုိယ့္ဆရာ အျမင္ပဲ၊ ကုိယ့္ဆရာေတာင္ (ဘုရားသခင္က ဗမာျပည္ပုိ႕လုိက္လုိ႕) အဲလုိစစ္တုိ္က္မေနရတာကံေကာင္း။ မဟုတ္ရင္ ရာဆာအာရာဖတ္လုိ၊ ေမြးကေန ေသတဲ့ထိ ေသနတ္သံ မျကားလုိက္ရတဲ့ ေန႕ တစ္ေန႕မွေတာင္ရွိမယ္မထင္ဘူး။ ဟုတ္တယ္ဟုတ္။ ကဲေျပာ။ အဲဒီစစ္ေတြ ဘယ္ေတာ့ ျငိမ္းမွာတုံး။ ျကုံရင္ ဘုရားသခင္ကုိ အဲဒါေလးတခ်က္ေမးျကည့္ေပးပါ။ လက္ပုိက္ျကည့္ေနတာ အားမရေသးဘူးလားလုိ႕။ ဗုဒကေတာ့ ေသသြားပီးသားဆုိေတာ့ က်ဴပ္လဲ ေမးဖုိ႕မျဖစ္နုိင္ဘူး၊ အဲ ခုနက ကိစ္စေတြက politics ေတြပါကြာလုိ႕ေတာ့ မေျပာနဲ႕ေနာ္၊ သူတုိ႕ theocratic ေတြဆုိတာ ကုိယ့္ဆရာသိပီးသားပဲ။ ဒါကဖန္ဆင္းရွင္ရွိမရွိကိစ္စ မဟုတ္ေသးဘူးေနာ္။ ဖန္ဆင္းရွင္အမွန္တကယ္ရွိပါတယ္လုိ႕ ကုိယ့္ဆရာက ေျပာေနေတာ့ က်ေနာ္ က ဘယ္မွာလဲ လုိ႕မေမးေသးဘူး..ကဲရွိတယ္ပဲထား လုိ႕ ကုိယ့္ဆရာကုိ တမင္ pass ေပးပီး အဲအတုိင္းအလုိက္သင့္ လုိက္လာတာ။ ကဲဒီေတာ့ Islam မွာ ေကာင္းကင္ဘုံကုိ ေရာက္ဖုိ႕ ဘုရားသခင္ကုိ တစ္ေန႕ အျကိမ္အမ်ားျကီး ထုိင္၀တ္ျပဳ တာကလြဲလုိ႕ တျခားအက်င့္ေကာင္းမ်ားရွိရင္ ညြန္ျပေပးပါ။ က်ေနာ္လဲ နိဗါန္က နဲနဲအလွမ္းေ၀းေတာ့ ေကာင္းကင္ဘုံကုိ အခု ပုိမ်က္စိက်ေနတယ္။ တကယ္ပါ၊ က်ေနာ္ ေရးထားတာ အားလုံးကုိ ေသခ်ာ ခံစားပီး စပါယ္ရွယ္ အားရပါးရ reply လုပ္ပစ္လုိက္စမ္းပါ။ ဗုဒဘာသာ ကုိ ဘုမသိဘမသိ စြတ္ရုံေနတဲ့ ေကာင္ေတြကလဲ ရွိေနေတာ့ သူတုိ႕ေတြ သိေအာင္ အမ်ားျကီး ဒီကတဆင့္အသိေတြ ေ ပး ပစ္လုိက္လုိ႕ရတာေပါ့။

  ReplyDelete
 19. အေပၚမွ reply ဧ။္အဆက္....

  အခုထိက်ေနာ္ ေျပာေနတာေတြက အထက္ကက်ေနာ္ေျပာခဲ့တဲ့ ၃ ခ်က္ထဲက နိဗါန္ကိစ္စပဲရွိေသးတယ္။ က်န္တဲ့အခ်က္ေလးေတြအတြက္ေက်းဇူးျပဳပီး ေဆြးေႏြးေပးပါအုံး။ က်န္တဲ့ ၂ ခ်က္နဲ႕ပတ္သက္ပီး Islam ရဲ႕ Position ေလး သိခ်င္လုိ႕ပါ။

  ကုန္အာရ္ ကေျပာတဲ့စကားေတြ လက္ေတြ႕ မွန္ပါတယ္လုိ႕ ေထာက္ခံတဲ့(Islam ျပင္ပက) ဘယ္ပညာရွင္မွ က်ေနာ္မေတြ႕ဖူးေသးဘူး၊ အဲ..ကုန္အာရ္က်မ္းကုိ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးေနျကတာေတာ့ ေတြ႕လုိက္မိသလားလုိ႕။ အုိင္းစတုိင္းလုိပုဂိဳလ္မ်ဴိးရဲ႕ ဗုဒဘာသာနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ comment ကုိ ဒီဘေလာ့တေနရာမွာ ၀ါးတားတားလုပ္ထားတာေတြ႔ရတယ္၊ အုိင္းစတုိင္းဘာမွမေျပာသြားလဲ ဗုဒဘာသာရဲ႕ အမွန္တရားကေမွးမွိန္မသြားပါဘူး၊ အမွန္ကုိမွားသေယာင္၀ါးတားတားလုပ္ထားတာကေတာ့ လုပ္တဲ့သူရဲ႕(ဒီဘေလာ့ရဲ႕) ဂုဏ္သိခၤါပဲ ေမွးမွိန္မွာပါ။ခုထိက်ေနာ္ေဆြးေႏြးတာ ideology ပုိင္းပဲရွိပါတယ္၊ က်ေနာ္ Islam,Christianity အေျကာင္းသိတန္သေလာက္သိေပမယ့္လဲ http://islamsucks.wordpress.com/ ဒီဘေလာ့မွာလုိ ရမ္းရမ္းကားကားေရးတာေတြကုိေတာ့ မႏွစ္ျမဳိ႕မိဘူး။ ဒီဘေလာ့ရဲ႕ ဂုဏ္သိခၤါမငယ္ဖုိ႕ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းနုိင္လိမ့္မယ္လုိ႕ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

  ReplyDelete
 20. ဇီ၀က မွ anonymous သုိ႕ reply

  ကေနဒါ သေႏၶသားေဗဒပညာရွင္ အလ္ကီယက္မိုးလ္ က အစၥလမ္ထဲကို ၀င္လုိက္တာ။ ျပင္သစ္ ခြဲစိတ္ပညာရွင္ ေဒါက္တာေမာရစ္ဘူဂိုင္းက အစၥလာမ္ထဲ ကို ၀င္လိုက္တာ။ ေျမာက္မ်ားစြာကို ဖတ္ခ်င္ရင္ နက္ထဲမွာ convet to Islam ဆိုတာေလးကို ရိုက္ၾကည့္လိုက္ေပါ့။ အိုင္စတိုင္းကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာထဲကို မ၀င္ခဲ့ဘူးေနာ္။ ၿပီးေတာ့ အုိင္စတိုင္းတို႔ ေဟာ့ကင္းတို႔က ေသၿပီးရင္လည္း ဘာမွ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဗုဒၶဘာသာက သံုးဆယ့္ တစ္ဘံုကို လက္ခံထားတယ္- ဒီေတာ့ အိုင္စတိိုင္၊ ေဟာ့ကင္းတို႔နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ က သီးျခား ျဖစ္ေနတယ္ေလ-။
  ကုရ္အာန္က်မ္းကို မီးရိႈ႔တာ- ေစာ္ကားတာေတြက သူတို႔မႏိုင္လို႔ ရမ္းတဲ့ သေဘာပဲ ဆိုတာ ထင္ျခားေနတာပဲ။ အမွန္တရားကို လက္နက္နဲ႔ အႏိုင္ယူ လို႔ မရဘူး ဆုိတာ သက္ေသပဲ မဟုတ္လား။ အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြကေတာ့ ဘာသာတိုင္းကို ေစာ္ကားေနတာပဲ ပူပူေႏြးေႏြး အေမရိကန္ရုပ္သံက လြင့္တဲ့ Rude Buddha ဆိုတဲ့ သေရာ္ေစာ္ကားမႈကို ဘယ္လို သေဘာထားသလဲ။ ကိုအေနာနိမာ့စ္ ေဆြးေႏြးထားတာေတြကို တစ္ခုခ်င္း ေဆြးေႏြးမွာပါ။ အခု ကၽြန္ေတာ္ေထာက္ျပထားတဲ့ ကမၻာ၊ လူ၊ လ၊ ေန ျဖစ္စဥ္ေလးကို အရင္ရွင္းၾကည့္ပါဦး။

  ReplyDelete
 21. ဆရာဇီ၀က က ေနတုိ႕လတုိ႕ အေျကာင္းေတာ္ေတာ္စိတ္၀င္စားတယ္နဲ႕
  တူတယ္၊ အင္းေပါ့ေလ ခင္ဗ်ားတုိ႕က်ဴပ္တုိ႕ငယ္ငယ္က အဲဒီအေျကာင္းေတြ သိပ္မ်ားမ်ားစားစားမွ သင္ခဲ့ရတာမွမဟုတ္တာ။ ၂၃ နဲ႕ ၂ ပုိင္း ၁ပုိင္းေလာက္ပဲသင္ခဲ့ရတာကုိး။ ဒါမွမဟုတ္ က်ေနာ္ က ဗုဒေဟာတဲ့ က်မ္းဂန္ေတြထဲက ဟာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနရင္ ဘယ္တုံးက ဘယ္ေနရာမွာ ေဟာတာလဲ ဆုိတာေတြ၊ သူက ဘယ္ ကိရိယာနဲ႕ တုိင္းတာပီးေဟာတာလဲ ဆုိတာေတြ လာအုံးမယ္ အဲ..လ တုိ႕ ေနတုိ႕ ဆီကုိ က်ေနာ္ကုိတုိင္ ေရာက္ဖူး ရင္ေတာ့ ဆရာဇီ၀ကတင္ မကဘူး ဘယ္သူ လာ အင္တာဗ်ဴးဗ်ဴး က်ေနာ္က ျပန္ေျဖျပမွာပါ။ မတြန္႕တုိပါဘူး။ နိဗါန္ကုိေတာင္ က်ေနာ္ မေရာက္ဖူးေသးလုိ႕ မယုံေသးဘူးလုိ႕ က်ေနာ္ေျပာပီးပီပဲ၊ ဒီေတာ့ လက္ေတြ႕ က်တဲ့၊ လက္လွမ္းမွီတဲ့ ကိစ္စေလာက္ပဲ ေဆြးေႏြးတာ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္။ ဗုဒ ေဟာသြားတဲ့ဟာေတြကုိ ေလွ်ာက္ေျပာေနရရင္ ပီးမွာမႈတ္ဘူး၊ အေျခခံထင္သာျမင္သာတဲ့၊ အခု ခင္ဗ်ားတုိ႕ က်ေနာ္တုိ႕လက္ေတြ႕ဘ၀နဲ႕ စပ္ဟပ္မိမယ္ ကိစ္စေလာက္ပဲေဆြးေႏြးတာ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္၊ အဲ ဘာသာတစ္ခုကေနတစ္ခုကုိ ေျပာင္းတဲ့ကိစ္စက တကဘာ လုံး အတုိင္းအတာနဲ႕ ခ်ီရမွာဆုိေတာ့ တစ္ေယာက္၂ ေယာက္ေလာက္ကုိ pick up လုပ္လုိ႕ ရတာမႈတ္ပါဘူး၊ အဲလုိေျပာေျကးဆုိ ဆုိမားလီးယားက Ayaan Hirsi Ali က မြတ္စလင္အစစ္ပဲ၊ အခုကုိယ့္ဆရာေျပာတဲ့သူေတြထက္ ပုိနာမည္ျကီးေသးတယ္။ circumcision တုိ႕ female genital cutting တုိ႕ စက္ဆုပ္လြန္းလုိ႕ ေတာ္လွန္လုိက္တာ တကဘာလုံးမ်က္လုံးေတြ သူ႕ဆီေရာက္သြားတဲ့အထိ၊ အခုထိလုိက္အင္တာဗ်ဴးေနျကတယ္၊ မြတ္စလင္ဆရာျကီးေတြနဲ႕ေတာင္ debate ေတြျပန္လုပ္ေနတယ္။ ကုိယ့္ဆရာမယုံရင္ သူ႕wiki ကုိ သြားျကည့္၊ ဒါနမူနာတစ္ခုေျပာတာေနာ္ လူေတြအမ်ားျကီးေျပာရမွာ ျကာလြန္းလုိ႕။ ခင္ဗ်ားေျပာသလုိ web site တစ္ခုကုိ လက္ညဳိးထုိးရမယ္ဆုိလဲ၊ http://www.thereligionofpeace.com/ အဲမွာသြားျကည့္ဗ်ား၊ Islam ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တဲ့
  ဘာသာတစ္ခုပါ လုိ႕ သူ႕သြားေျပာလုိ႕တဲ့ဗ်ား၊ အဲဒီဘုိးေတာ္က အဲနာမည္နဲ႕ ဒီဆုိဒ္ကုိ ထ ေထာင္တာ။ အခု ကုိယ့္ဆရာေျပာတဲ့ ကေနဒါမွာတင္ မြတ္စလင္၊ ခရစ္ယာန္ကေန atheist ျဖစ္သြားတဲ့သူေတြ ခင္ဗ်ားေျပာသလုိ တစ္ေယာက္ခ်င္း
  ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း ေျပာမေနဘူး တင္းေတာင္းနဲ႕ေတာင္ ျကုံးယူလုိ႕ရတယ္။
  အဲ ..ဘာေျကာင့္ ဒီေကာင္ေတြဗုဒဘာသာျဖစ္မလာလဲေတာ့မေမးနဲ႕၊ ဗမာျပည္မွာေနတဲ့ ဆရာဇီ၀ကေတာင္ ဗုဒဘာသာနဲ႕ နီးေနေပမယ့္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္ခြင့္မရွိဘူးမႈတ္လား၊ ဒီေကာင္ေတြဆုိ ေ၀းေရာေပါ့။ ကုန္အာန္က်မ္းကုိ မီးရႈိ႕တာနဲ႕ ဗုဒဘာသာကုိ ေစာ္ကားတဲ့ Rude Buddha နဲ႕က ပုံစံခ်င္းမတူပါဘူး။ ဒါတင္မကေသးဘူး apple က အုိင္ဖုန္းကုိ ဗုဒဆင္းတုေတာ္ လက္၀ါးထဲမွာထည့္ပီး ေျကာ္ျငာတာေရာ
  ေစာ္ကားတယ္ထင္ျကမွာပဲ။ ကုိယ့္ဆရာ psychology ကုိ ေလ့လာမႈအားနည္းေသးတယ္ထင္တယ္၊ ေသခ်ာျပန္စဥ္းစားျကည့္ပါအုံး၊ လူေတြက ဖန္ဆင္းရွင္နဲ႕ ေတြးအေခၚကုိ သိပ္ဘ၀င္မက်ျဖစ္လာ၊ ဗုဒက ရဲ႕ အေတြးအေခၚကလဲ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ သူတုိ႕ျကားမွာ ေရပန္းစားလာေတာ့၊ နာမည္ျကီးခ်င္သူေတြက ဗုဒနာမည္ကုိ တလြဲလုပ္ပီး သုံးျကမွာေပါ့။ ဒါကုိ ဗမာျပည္က ဗုဒဘာသာ၀င္ေတြက ရုိင္းစုိင္းတယ္ထင္ျကတာပါ၊ အဲ ကုရ္အာန္ကုိ မီးရႈိ႕တာကေတာ့ ရွင္းရွင္းေလးပါ၊ ဆရာေျပာသလုိ မနုိင္လုိ႕ ၇မ္းတဲ့သေဘာပါပဲ ဘင္လာဒင္ကုိ မုန္းလဲမုန္း မနုိင္လဲမနုိင္လုိ႕ သူတုိ႕ ရမ္းတာပါ၊ တနည္းအားျဖင့္ ဆန္ဒမွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျကတာပါပဲ၊ အဲ နုိင္သာနုိင္ရင္ သူတုိ႕ဆန္ဒ က ဘင္လာဒင္တင္မကဘူး အလႅာဟ္ ကုိပါ သူရွိတဲ့ေနရာကုိ သိရင္ ေတြ႕ရာသခၤ်ဳိင္း ဓါးဆုိင္းမွာမႈတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္ေျပာတာ မွန္မမွန္ ျကည့္ေလ၊ သူတုိ႕ ဘင္လာဒင္ကုိ ကဘာေျမျပင္ေပၚက ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ရေအာင္ရွာပီး သတ္သြားတာက သက္ေသခံေနတာပဲ။ က်ဳပ္ကေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ အဲေလာက္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးတာေနာ္၊ ဆရာ့လုိ ကုိယ္မနုိင္တာေလးေတြ ခ်န္ထားပီး ဟုိနားတတုိ႕ဒီနားတတုိ႕ လုိက္မလုပ္ဘူး၊ အဲလုိလုပ္တာေလာက္နဲ႕က ခင္ဗ်ားတုိ႕ က်ေနာ္တုိ႕ ဦးေႏွာက္ေတြ ပြင့္လင္းလာမွာမႈတ္ဘူးေလ၊ အဲ ဆရာဇီ၀က ေမးတဲ့ ေနတုိ႕လတုိ႕က က်ေနာ္အစ ပ်ဴိးခဲ့တာေတြမႈတ္ဘူး၊ ကုိယ့္ဆရာသိခ်င္ရင္ အဲဒီအစပ်ဴိးခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ ဆန္နီေနမင္း ဆုိဒ္မွာ အဲဒီေမးခြန္းတင္မကဘူး တသီတတန္းျကီးေျဖထားတာ အမ်ားျကီးပဲ၊ လြယ္လြယ္ေလး၊ အထက္နားမွာ သူ႕ဆုိ္ဒ္ေျပာထားတာရွိတယ္၊ သူကေတာ့ philosophy တက္ေနတဲ့ဘုန္းျကီးပဲ။ က်ဳပ္အတြက္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ကုိ နားလည္ဖုိ႕ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီ တက္ဖုိ႕မလုိဘူး၊ အထူးအဆန္းေလးေတြ ေတြ႕တုိင္း ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းတာလုိ႕ ေတြးျကေျကးဆုိ နယူတန္ေတာင္ ဟုိး..၁၆-၁၇ ရာစုကထဲက ပန္းသီးေျကြက်တာ ဘုရားသခင္ေျကာင့္လုိ႕ ေတြးခဲ့မွာေပါ့။ သူေတာင္ သူ႕အေျကာင္းနဲ႕သူရွိရမယ္လုိ႕ ေတြးခဲ့တာပဲ။ ခင္ဗ်ားတုိ႕က်ဴပ္တုိ႕က ၁၆ရာစုက ခ်ာတိတ္ေတြမွ မဟုတ္ေတာ့တာ။ အဲ က်ေနာ္ ေျပာတဲ့ အခ်က္ ေတြကုိေတာ့ ကုိယ့္ဆရာတစ္ခုမွ ျပန္မေဆြးေႏြးေသးဘူးေနာ္။

  ReplyDelete
 22. ကိုယ့္ဆရာ တို႔နမာဇ္ဖက္ ပ်က္၀ပ္ေနတဲ့ဘုရားဟာ ဘာလူမ်ိဳး ၊ ဘယ္အမ်ိဳးအႏြယ္ ၊ဘယ္ပံုရွိတယ္ဆိုတာ
  ေတာင္မသိဘဲ ဗုဒရဲ႕ ဂုတ္ရည္နဲ႔မတုပါနဲ႔ ။သဘာ၀တရားကို သူလုပ္သေယာင္ေယာင္ေျပာေနတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္
  မွန္းဆဘုရားဟာ အျငင္းပြားစရာႀကီးပါ။ကုရအာန္မွာအမွားေတြအမ်ားႀကီးရွိတာ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္မေနနဲ႔ေလ။ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးျပဳလုပ္သူဟာ တစ္လံုးတည္းထုပ္ပီး ပီးျပည့္စံုသြားတာလား
  ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ေတြ ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူေတြအမ်ားႀကီး တီထြင္သူေတြလုပ္ခဲ့ရတယ္။ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးျဖစ္ဖို႔
  တီထြင္သူေတြ ဘယ္ေလာက္က်ိဳးစားခဲ့ရသလဲဆိုတာ ကိုယ့္ဆရာေတြးပါ အဲဒီမွာ ကံကံ၏အက်ိဳးကိုျမင္လာမွာပါ

  ReplyDelete
 23. (၁) နိဗာန္ရွိတယ္၊ အဲေနရာကုိ သြားလုိ႕ရတဲ့ လမ္းေျကာင္းကုိ လဲ မလြဲေအာင္ ျပထားတယ္၊
  ဟုတ္ၿပီ။ သံသရာဆင္းရဲကလြတ္ေျမာက္မႈ႕က နိဗာန္ ေပါ႔။ ဆုိလုိတာကသံသရာကဆင္းရဲဘံုပဲ။ ဒီေတာ့မေရတြက္ႏူိင္ေသာ သက္ရွိေတြကဘာေၾကာင့္မ်ားသံသရာထဲကုိစတင္ဝင္ေရာက္ၿပီး ဆင္းရဲလာခံရတာပါလိမ့္။အခုအကုိတုိ.က်ေနာ္တုိ.ကဘာအျပစ္လုပ္မိလုိ. သက္သက္မဲ့ ဒီသံသရာထဲဝင္လာရတာလဲခင္ဗ်။ မသိျခင္း၊ အမုိက္ေမွာင္ေၾကာင့္စြဲလမ္းမႈ႕ျဖစ္ၿပီးျခင္းေၾကာင့္ပါလုိ.ေတာ့မေျဖနဲ႔ေနာ္။ အဲဒါကသံသရာကမလြတ္ေျမာက္တဲ့အေၾကာင္းရင္း၊ သံသရာထဲကုိဝင္လာရတဲ့အေၾကာင္းရင္းအေျဖလုိ.ေတာ့ေျပာရင္တလြဲေတြျဖစ္ကုန္မယ္။ ကုိယ္လဲဘာအျပစ္မွမလုပ္ရပဲ၊ သံသရာမွာလာက်င္လည္ရတယ္ဆုိတာႀကီးကသံသရာဟာဆင္းရဲလုိ.အကုိလက္ခံထားရင္ ေက်နပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ သက္ရွိျဖစ္တည္ႏူိင္ဖုိ.ဆုိတာသန္:ခ်ီေသာ လုိအပ္ခ်က္ေတြရွိတယ္။ အဲဒီလုိအပ္ခ်က္ေတြမရွိပဲသက္ရွိဆုိတာရွိမလာႏူိင္ဘူး။ ဒီေတာ့အဲဒီလုိလုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ျပည့္စံုေနတာဟာသဘာဝဆုိရင္အဲဒီသဘာဝကုိအျပစ္တင္လုိက္ပါ။

  ReplyDelete
 24. (၃) သိပံနဲ႕ တစ္ထပ္ထဲက်တယ္၊ သိပံပညာက ခရီးသြားဆဲမုိ႕ တခ်ဴိ႕ေနရာေတြ ဒြိဟျဖစ္ေနတာလြဲရင္(ဥပမာ သိပံက အေသးငယ္ဆုံး particle ဟာ atom ပါလုိ႕ ေလာေလာဆယ္ ေျပာေနေပမယ့္ Buddhism က ေျပာတဲ့ matter က အဲဒီထက္ အမ်ားျကီး ပုိငယ္ေနတာမ်ဴိး) ဗုဒဘာသာဟာ သိပံနည္းက်တယ္လုိ႕ ေျပာရေလာက္ေအာင္ လက္ေတြ႕က်တယ္။

  သိပံနဲ႕ ကုိက္တယ္ဆုိၿပီးဘာသာတရားတုိင္းကႀကိဳးစားသက္ေသျပေနတာပဲ။အေပၚကေန၊လ၊လူ ကုိရွင္းၾကည့္ပါဦး။ science က အဲဒီခရီးကုိေတာ့ေရာက္ၿပီးပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ အက္တမ္ကအငယ္ဆံုးဆုိတာ ဘယ္သူကေျပာလုိ.လဲ ။sub-atomic particles ေတြမွတျပဳတ္ႀကီး။ အစ္ကုိေျပာတဲ့ပုိငယ္တဲ့အရာေတြက science ကလုိက္မမွီေသးတာဆုိရင္၊ ဟုိ ယူဇနာဘယ္ေလာက္ရွိတဲ့ေတာင္ႀကီးကေကာ ၊ ဘယ္ေရာက္သြားပါလိမ့္။

  ReplyDelete
 25. ဖန္ဆင္းရွင္၊ ရွိႏူိင္မရွိႏူိင္ကုိ science ကုိ tool တစ္ခုအေနနဲ႔အသံုးခ်မယ္ဆုိရင္ ဝမ္းေျမာက္စြာေဆြးေႏြးသြားပါမယ္။

  ReplyDelete
 26. Kozay79 အတြက္-
  (၁) ပညတ္နဲ႔ ပရမတ္ကို ခြဲျခား သိျမင္ရင္ ေဂါတမနဲ႔ ဗုဒၶ ဆိုတာကိုလည္း ခြဲျခား သိျမင္လာလိမ့္မယ္။- ပညတ္နဲ႔ ခြဲျခား သိျမင္ႏိုင္မႈ မရွိရင္ ေလ့လာလိုက္ပါဦး။ ပုဂၢိဳလ္၊ မ်ိဳးႏြယ္၊ အတၳဳပၸတၱိ၊ အက်င့္၊ ပါရမီ ျဖည့္ဆီးျခင္း ဆိုတာေတြက ပညတ္နယ္ထဲက ကိစၥေတြ ျဖစ္တယ္။ ပရမတ္ကို နားမလည္ေသးသူကို အလႅာဟ္ဆိုတာ နားလည္ေစဘို႔ ေဆြးေႏြးရမွာ အေ၀းႀကီး က်န္ေနပါတယ္။ ဆက္လက္ေလ့လာပါ။ ပညတ္နယ္ထဲက ကိစၥကိုပဲ အရင္ေဆြးေႏြးပါ။ တစ္ကယ္လို႔ ပရမတ္ကို တစ္ကယ္နားလည္ရင္ ဗုဒၶ ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဗုဒၶဘာသာ အျဖစ္ခံယူထားတဲ့ မိတ္ေဆြကပဲ အရင္ရွင္းျပပါ။

  (၂) ကုရ္အံထဲက အမွားေတြ အမ်ားႀကီး ဆိုတာကို စိတ္၀င္စားတယ္။ အမ်ားႀကီးထဲက တစ္ခုေလာက္ ကို ယုတၱိရွိရွိ ေဆြးေႏြးေပးေစလိုတယ္။ ႀကိဳဆိုေနမွာပါ။ မိတ္ေဆြရဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈက ယုတၱိရွိေနရင္ ကၽြန္ေတာ့ ဘက္က အစၥလာမ္ကို လက္ခံထားျခင္းမွ ရုပ္သိမ္းေပးပါမယ္။ မိတ္ေဆြရဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈက ယုတၱိမဲ့ေနရင္- ေနာက္ေနာင္မွာ ကုရ္အံထဲမွာ အမွားမ်ား ရွိတယ္လို႔ မေျပာေတာ့ပါဘူး ဆိုတာ ေလာက္ပဲ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

  (၃) အရာရာတိုင္းမွာ ကံကိုခ်ည္း ထိုးမခ်နဲ႔ ဆိုတဲ့ အဂၤုတၳိဳရ္ထဲ ရွင္ေဂါတမ ေျပာတဲ့ စကားကိုေတာ့ မိတ္ေဆြ လက္မခံဘူး ထင္တယ္။ (ဒီလိုဆိုရင္ မိတ္ေဆြက ဗုဒၶဘာသာကိုေတာင္ မေက်ညက္ေသး ပဲ)။ ကုရ္အံကို ေသခ်ာေအာင္ မေလ့လာေသးဘဲ-၊ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ေတြသီအိုရီကို အစၥလာမ္က လက္မခံဘူးလို႔ ၾကားဘူးနား၀ မေျပာသင့္ပါ။
  (ေဆြးေႏြးလိုရင္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈနဲ႔တူတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးနဲ႔ ေဆြးေႏြးလိုပါ တယ္။)

  ReplyDelete
 27. အရာရာ ကံကို ပံုမခ်သင့္ေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အႏွစ္သာရ ကိုက ကံ၊ ကံ၏ အက်ိဳးကိုယံုၾကည္သက္၀င္တာပါပဲ.။ ခ်မ္းသာတဲ့ဘ၀ ၊ ဆင္းရဲတဲ့ဘ၀ေတြထားဦးေတာ့.
  အလုပ္လုပ္တာ ၊ အလုပ္မလုပ္တာ ထားဦးေတာ့. ၊ လူႏွစ္ေယာက္ ကားစီးသြားတယ္.။ ကားေမွာက္တယ္..၊ တစ္ေယာက္က ပြဲခ်င္းၿပီးေသတယ္.။ တစ္ေယာက္က လက္တစ္ဖက္ပဲက်ိဳးသြားတယ္.။ ဒါက်ေတာ့ ဘာကို ဘယ္လိုယူဆမလဲ.။ ဒါကေရာ
  အလႅာဟ္ ရဲ႕ အလိုေတာ္လို႔ပဲဆိုမွာလား.။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာမွာက်ေတာ့ အတိတ္ဘ၀က သူ႔ရဲ႕ မေကာင္းမႈ ေၾကာင့္. ၊ သူတပါးအသတ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
  ဒီလူက ျပန္လည္ခံစား၇တာ လို႔ ဆိုတယ္.။ အသက္သတ္တဲ့သူက အနာေရာဂါထူမယ္..၊
  ခြန္အားနည္းမယ္.၊ အသက္တိုမယ္.၊ သူတစ္ပါး သတ္ျဖတ္တာကိုခံရမယ္.။ ဒီလို ျပန္ခံစား ရမယ္ လို႔ယံုၾကည္တယ္.။ ဒီဘ၀ မွာမိမိျပဳတဲ့ကံဟာ ေနာက္ဘ၀ ဒါမွ မဟုတ္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ မိမိ ျပန္ခံစားရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေနာင္ဘ၀အတြက္ မ်ိဳးေစ့လို႔လည္းဆိုၾကတယ္.။ ေၾကြးသစ္ခ်တယ္လို႔လဲ ဆိုၾကတယ္.။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေနာင္တစ္ခ်ိန္အတြက္ ဒီဘ၀မွာ မ်ိဳးေစ့ခ် စိုက္ပ်ိဳးၾကတယ္.။
  ျပဳသူအသစ္၊ ျဖစ္သူ အေဟာင္းဆိုတဲ့စကားကလည္း ဒါကိုဆိုလုိတာပါပဲ...။
  ဒီဘ၀မွာ ျပဳေနသူက ကံအသစ္ကို စီမံေနတာျဖစ္ၿပီး.၊ သူျဖစ္ေနရတဲ့ဘ၀ကေတာ့
  အရင္ဘ၀က ကံအေဟာင္းျဖစ္ပါတယ္.။

  ReplyDelete
 28. ကံဆိုတာဘာဘာညာညာမေဆြးေႏြးပါနဲ႔ ဆိုပါစို႔ ေဂါဒမ က မိမိအက်ိဳးသူတပါးအက်ိဳးထိခိုက္ေစရင္ အကုသိုလ္လို႔ဆိုထာတာပဲ သတ္ျဖစ္ျပီး ကုသိုလ္လုပ္တယ္ ယူဆေနသူေတြနဲ႔ စကားေျပာတာျငင္းခုန္တာဟာ ဖန္ဆင္းရွင္အလိုက်ပဲ သူက၀ါဒမ်ိဳးစံု ဖန္ဆင္းထားတာ လူေတြရန္ျဖစ္ၾကျပီး ေနမွသေဘာက်တာဗ် က်ဳပ္တို႔ဆို သတ္ေနၾကရတာ ျမင့္ျမတ္တဲ႔ စစ္ပြဲမွာေပါ႔
  ကံ(ကိုယ္၊ႏုတ္၊စိတ္ရဲ႔အလုပ္)၊ညာဏ္(ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစား)။၀ီရိယ(ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္)စြမ္းအင္မ်ားဖန္ဆင္းရွင္လို႔ မွတ္လို႔ထား

  ReplyDelete

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)