Tuesday, March 13, 2012

တာ၀န္အရ ေငြရလုိ႔႔ ့ ဘာသာေရး ေစာ္ကားရျခင္းတဲ့

ယေန႕အြန္လိုင္းအင္တာနက္ေပၚတြင္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေသေသခ်ာ ခ်ာ ေထာက္ေလွ်ာက္ ေလ့လာသူတို႕ မွ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေသာ ေအာက္ပါ အေထာက္အထား သက္ေသမ်ားကို ဟစ္တိုင္မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုထံသို႕တင္ျပအပ္ပါတယ္။

၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ အေရးေတာ္ပုံမွ သံဃာေတာ္တပ္ ႏွင့္ဘာသာစုံျပည္သူ လူထုတို႕ပါဝင္ဆင္ႏြဲေသာ ဆႏၵျပပြဲေၾကာင့္ သံဃာေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတို႕၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို နအဖ မွ ထိပ္လန္႕ခဲ့ၾကတယ္။ တိုင္းျပည္ထဲမွာ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ရွိေနရင္ နအဖအေနနဲ႕ အာဏာျမဲရန္ မလြယ္ကူပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ အျမဲၾကံစီ ဖန္တီးလ်က္ ရွိၾကတယ္။ ယခုနအဖတို႕ျပစ္မွတ္ထားျပီး လုပ္ၾကံေနတာကေတာ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ေသြးဝမ္းကြဲမွ သာလွ်င္ နအဖတို႕က လြယ္ကူစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းခ်ယ္လွယ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္စစ္အစိုးရ တက္ျပီးေနာက္ သံဃာမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာေတြၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးေသာ၊ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ျဖစ္ ပါတယ္။

ေရႊဝါေရာင္ အေရးေတာ္ပုံ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ နအဖတို႕ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ဝင္၍ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ေစေရး အတြက္ လွည့္ တိုက္ေပးရန္ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ နအဖ တို႕သည္ အြန္လိုင္း အင္တာနက္မ်ားကို အသုံးခ်ျပီး ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးေစရန္ ဆိုးဆိုးရြားရြား အီေမးလ္မ်ားျဖင့္ ေရးသားျဖန္႕ေဝခဲ့ၾကတယ္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ နအဖမွ လက္သပ္ေမြးထားေသာ ဗိုလ္ေပါက္စမ်ားသည္ ဂူးဂယ္လ္မွ အခမဲ့ေပးေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား    ေထာင္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာကို ညစ္ညမ္း႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရး သားျခင္းတို႕ကိုအဆက္မျပတ္ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ေရႊဝါေရာင္အေရးေတာ္ပုံတြင္း သံဃာေတာ္မ်ားအား နအဖမွ ျပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး ခ်ိန္ကာလ၌ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား မူဆလင္မ်ားမွ ဆြမ္းကပ္၊ ေဆးလဴ ျပဳစုေပးခဲ့ၾကျပီး ၎တို႕၏ေနအိမ္၌ ဖြက္ေပးခဲ့သည္မ်ားကို နအဖမွခါးခါးသီးသီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

နအဖ ဘက္ေတာ္သားမ်ားသည္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလႈတ္ရွားေရး ဘေလာ့ဂ္မ်ားတြင္ အစဥ္အျမဲသြားေရာက္ ထိပါး ေရးသားျခင္း၊ ေႏွာက္လွ်က္ျခင္းတို႕ကိုျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎တို႕ အိုင္ပီကို စစ္ေဆးၾကည့္ရာ အမ်ားစုမွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုျမိဳ႕မွ ဝင္လာၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဗိုလ္ေပါက္စမ်ား ဘေလာ့ဂ္ ေထာင္ျပီး လွဳပ္ရွားေနသည္မွာ ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္း ပိုထင္ရွားလာပါတယ္။

နအဖ လက္သပ္ေမြး ဗိုလ္ေပါက္စမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာမွာ ဘေလာ့ဂ္ ေထာင္စ ပထမႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးသမား အေယာင္ေဆာင္္ စာေရးျခင္း၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြါးေစရန္ အလြန္ ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ စီေဘာ့ခ္မ်ားတြင္ ၎တို႕အဖြဲ႕သားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ႐ိုင္းျပစြာ ဝင္ေရာက္ ေရးသားျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာျခင္းတို႕ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ၾက ပါတယ္။

၎တို႕ဘေလာ့ဂ္ေထာင္ျပီးဒုတိယႏွစ္မွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး လွဳပ္ရွားေရး သမားမ်ားနဲ႕ ျပည္သူမ်ားကို နအဖ ဘက္ပါေအာင္ မသိမသာ တစ္ျဖည္းျဖည္း ဆြဲေဆာင္ပါ ေတာ့တယ္။ ထိုလုပ္ရပ္ကို ၎တို႕ဘေလာ့ဂ္ ဆိုက္ဘားမွာ http://myanmartruthers.blogspot.com/ တင္ထားတဲ့ သန္းေရႊနဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕၏ပုံ ကသက္ေသျပ ေနပါတယ္။

 
နအဖမွ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္ေတြၾကား အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အမည္ေတြမွာ
၁၊ အစၥလာမ္ဆန္႕က်င္ေရးအသင္းေတာ္ http://anti786.blogspot.com
၂၊ Islam S*** http://islamsucks.wordpress.com
၃၊ http://linsha-allah.blogspot.com
၄၊ ျမန္မာ့အလင္း http://myanmartruthers.blogspot.com
၅၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအတြက္ေစတမန္ http://messengerforbuddhist.blogspot.com
၆၊ ပိေတာက္ေျမ http://padaukmyay.blogspot.com/
တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။

သူ႔အေတြးအျမင္
 “တာ၀န္အရ ေငြ ရလုိ႔႔ ့ ဘာသာေရး ေစာ္ကားရျခင္း”
ယေန႕အြန္လိုင္းအင္တာနက္ေပၚတြင္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ေထာက္ေလွ်ာက္ ေလ့လာသူတို႕ မွ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေသာ ေအာက္ပါ အေထာက္အထား သက္ေသ မ်ားကို ဟစ္တိုင္မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုထံသို႕တင္ျပအပ္ပါတယ္။

၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ အေရးေတာ္ပုံမွ သံဃာေတာ္တပ္ ႏွင့္ဘာသာစုံျပည္သူ လူထုတို႕ပါဝင္ဆင္ႏြဲေသာ ဆႏၵျပပြဲေၾကာင့္ သံဃာေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတို႕၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို နအဖ မွ ထိပ္လန္႕ခဲ့ၾကတယ္။ တိုင္းျပည္ထဲမွာ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ရွိေနရင္ နအဖအေနနဲ႕ အာဏာျမဲရန္ မလြယ္ကူပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ အျမဲၾကံစီ ဖန္တီးလ်က္ ရွိၾကတယ္။ ယခုနအဖတို႕ျပစ္မွတ္ထားျပီး လုပ္ၾကံေနတာကေတာ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ေသြးဝမ္းကြဲမွ သာလွ်င္ နအဖတို႕က လြယ္ကူစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းခ်ယ္လွယ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္စစ္အစိုးရ တက္ျပီးေနာက္ သံဃာမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာေတြၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးေသာ၊ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ျဖစ္ ပါတယ္။

ေရႊဝါေရာင္ အေရးေတာ္ပုံ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ နအဖတို႕ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ဝင္၍ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ေစေရး အတြက္ လွည့္ တိုက္ေပးရန္ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ နအဖ တို႕သည္ အြန္လိုင္း အင္တာနက္မ်ားကို အသုံးခ်ျပီး ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးေစရန္ ဆိုးဆိုးရြားရြား အီေမးလ္မ်ားျဖင့္ ေရးသားျဖန္႕ေဝခဲ့ၾကတယ္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ နအဖမွ လက္သပ္ေမြးထားေသာ ဗိုလ္ေပါက္စမ်ားသည္ ဂူးဂယ္လ္မွ အခမဲ့ေပးေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား ေထာင္ျပီး   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာကို ညစ္ညမ္း႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္း တို႕ကိုအဆက္မျပတ္ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ေရႊဝါေရာင္အေရးေတာ္ပုံတြင္း သံဃာေတာ္မ်ားအား နအဖမွ ျပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခ်ိန္ ကာလ၌ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား မူဆလင္မ်ားမွ ဆြမ္းကပ္၊ ေဆးလဴ ျပဳစုေပးခဲ့ၾကျပီး ၎တို႕၏ေနအိမ္ ၌ဖြက္ေပးခဲ့သည္မ်ားကို နအဖမွခါးခါးသီးသီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

နအဖ ဘက္ေတာ္သားမ်ားသည္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလႈတ္ရွားေရး ဘေလာ့ဂ္မ်ားတြင္ အစဥ္အျမဲသြားေရာက္ ထိပါး ေရးသားျခင္း၊ ေႏွာက္လွ်က္ျခင္းတို႕ကိုျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎တို႕ အိုင္ပီကို စစ္ေဆးၾကည့္ရာ အမ်ားစုမွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုျမိဳ႕မွ ဝင္လာၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဗိုလ္ေပါက္စမ်ား ဘေလာ့ဂ္ ေထာင္ျပီး လွဳပ္ရွားေနသည္မွာ ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္း ပိုထင္ရွားလာပါတယ္။

နအဖ လက္သပ္ေမြး ဗိုလ္ေပါက္စမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာမွာ ဘေလာ့ဂ္ ေထာင္စ ပထမႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးသမား အေယာင္ေဆာင္္ စာေရးျခင္း၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြါးေစရန္ အလြန္ ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ စီေဘာ့ခ္မ်ားတြင္ ၎တို႕အဖြဲ႕သားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ႐ိုင္းျပစြာ ဝင္ေရာက္ ေရးသားျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဝင္ေရာျခင္း တို႕ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ၾက ပါတယ္။

၎တို႕ဘေလာ့ဂ္ေထာင္ျပီးဒုတိယႏွစ္မွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး လွဳပ္ရွားေရး သမားမ်ားနဲ႕ ျပည္သူမ်ားကို နအဖ ဘက္ပါေအာင္ မသိမသာ တစ္ျဖည္းျဖည္း ဆြဲေဆာင္ပါ ေတာ့တယ္။ ထိုလုပ္ရပ္ကို ၎တို႕ဘေလာ့ဂ္ ဆိုက္ဘားမွာ http://myanmartruthers.blogspot.com/ တင္ထားတဲ့ သန္းေရႊနဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕၏ပုံ ကသက္ေသျပ ေနပါတယ္။

နအဖမွ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္ေတြၾကား အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အမည္ေတြမွာ
၁၊ အစၥလာမ္ဆန္႕က်င္ေရးအသင္းေတာ္ http://anti786.blogspot.com
၂၊ Islam S*** http://islamsucks.wordpress.com
၃၊ http://linsha-allah.blogspot.com
၄၊ ျမန္မာ့အလင္း http://myanmartruthers.blogspot.com
၅၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအတြက္ေစတမန္ http://messengerforbuddhist.blogspot.com
၆၊ ပိေတာက္ေျမ http://padaukmyay.blogspot.com/
တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အစၥလာမ္ဆန္႕က်င္ေရးဘေလာ့ဂ္ေတြကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစရန္၊ ၎တို႕ ေခါင္းေရွာင္ ႏိုင္ရန္ ခရစ္ယာန္တို႕၏ *(အသင္းေတာ္)* ဟူေသာ အသုံးအႏွုံးကို သုံးထားၾကပါတယ္။ ထိုမွ်မကေသး အျခားဘာသာဝင္ေတြ ႏွင့္ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီး ရာတြင္ ၎တို႕၏ဘေလာ့ဂ္တြင္ သံဃာေတာ္၏ပုံ၊ ေစတီပုထိုးမ်ား၏ ပုံကိုဗန္းျပ၍တင္ ထားၾကသည္ http://myanmartruthers.blogspot.com ။

ဤသည္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ ငါးဆယ္ေက်ာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားရွင္၏ ဩဝါဒ အဆုံးအမတို႕ကို ေသာ္လည္းေကာင္း နအဖ တို႕မွကိုယ္တိုင္ ဆန္႕က်င္ေနေၾကာင္း၊ မိုက္႐ိုင္းေစာ္ကား ေနေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာကိုသကၡါခ်ေနေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာျမင္ရ၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အတြက္ စိတ္မေကာင္း စရာျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၎ဘေလာ့ဂ္မ်ားသို႕ ဥေရာပေရာက္ ျမန္မာသံဃာေတာ္ တစ္ပါးမွ တရားခ်၍ဆုံးမခဲ့ေသာ္လည္း နအဖ လက္သပ္ေမြး ဘေလာ့ဂ္ မ်ားမွာ နားေထာင္ျခင္း မရွိေပ။

ယခုတစ္ဖန္ နအဖမွ ဆက္လက္ယုတ္မာမႈ တိုးခ်ဲ႕ေနသည္မွာ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္တို႕ၾကားဘာသာေရး ပဋိပကၡ မ်ား ျဖစ္ပြါးေစရန္ ခရစ္ယာန္ဘေလာ့ဂ္မ်ား http://www.mission-one.co.cc သို႕သြားေရာက္၍ ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသား ၾကျခင္းကို ၂၀၁၀ ႏွစ္အစမွ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ ပါတယ္။

႐ုရွားေရာက္ စစ္သည္ တစ္ေယာက္နဲ႕ စကားေျပာဘူးတဲ့ ျမန္မာ သံဃာတစ္ပါးက (႐ုရွားမွာေနတဲ့ စစ္သားေလးက တပည့္ေတာ္ တို႕က ေက်ာင္းေန ေနတာပါ ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းေတြကို ေရးခ်င္လို႕ ေရးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုစာေတြကို စစ္အစိုးရ အၾကိဳက္ ေရးေပးတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႕က တစ္လကို ေဒၚလာ ၅၀ ပိုေပး ပါတယ္။ ေဒၚလာ ၅၀ ပိုရတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္ ကာမိေအာင္ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ တပည့္ေတာ္တို႕က မေရးခ်င္ပဲနဲ႕ေရးေနရပါတယ္) လို႕ေျပာတာ ၾကဳံေတြ႕ ခဲ့ရတယ္။

႐ုရွားေရာက္စစ္သည္ခပ္မ်ားမ်ားမွာ အြန္လိုင္းမွ ျမန္မာ မိန္းကေလးမ်ားကို ခ်စ္သူရည္းစား ထားၾက ပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ ေန တဲ့ ျမန္မာ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္က သူမ၏ ႐ုရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗိုလ္ ခ်စ္သူက (လူေတြေသြး ဆူလာေအာင္ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ေတြ ေရးေပး ရတယ္။ ဒါမွ ျမန္မာျပည္ ျပန္ရင္ အထက္က အရာရွိဆီမွာ မ်က္ႏွာပန္းလွျပီး ၾကယ္ပြင့္မ်ားမ်ား တပ္ရမယ္)ဟု ေျပာျပပါတယ္။

နအဖ၏ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းမႈ တို႕သည္ စစ္အုပ္စုရဲ့လူမႈေရး ဦးတည္ခ်က္ ၄ ရပ္ထဲမွ ပထမႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္ ျဖစ္ေသာ တစ္မ်ိဳးသား လုံး၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၲ ျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနစ္မ်ား အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုေသာအခ်က္ႏွင့္ လုံးဝဆန္႕က်င္ေနပါ တယ္။ ျမန္မာ ျပည္သူ မ်ား ကိုယ္စား နအဖတို႕၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရွဳတ္ခ်လိုက္ပါတယ္။

Peace lover
၂၇.၀၄.၂၀၁၀

ျမန္မာျပည္သူတိုင္းဖတ္သင့္တဲ့ဟစ္တိုင္
http://www.hittai.net/?show=rm&fileid=5&t=home4&id=4

http://forshwemyanmar.blogspot.com/2010/05/blog-post.html

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)