Tuesday, August 14, 2012

ရခုိင္ျပည္္နယ္မွ-မူဆလင္မ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍-သက္ဆုိင္္ရာ-၀န္ႀကီးမ်ား၏-လႊတ္ေတာ္အတြင္းေမးခြန္းမ်ားရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္အေပၚ-သံုးသပ္ခ်က္

102678063-ရခုိင္ျပည္္နယ္မွ-မူဆလင္မ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍-သက္ဆုိင္္ရာ-၀န္ႀကီးမ်ား၏-လႊတ္ေတာ္အတြင္းေမးခြန္းမ်ားရွ... Click here for Download

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)