Sunday, August 19, 2012

ဘာသာျခားမ်ား ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖမ်ား (၇)

ေမး- က်ေတာ္ နာမည္ mukay ပါလုိ  ့မိတ္ဆက္ပါရေစ။ အမွန္ေတာ့ MUKESH ပါ။ ျမန္မာ နာမည္လည္း ရွိပါတယ္။။ က် ေတာ့္ ျမန္မာနာမည္နဲ ့ လူတေယာက္ကုိ မိိတ္ဆက္လုိက္ရင္ က်ေတာ္ရုပ္ၾကည့္ ျပီး ဘ၀င္မက်ၾကဘူး ထင္လုိ႔ ေမ့လုိက္ျပီ ဗ်ာ။။ ကာလ ေဒသေျပာင္းလည္းလို႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ mukay သည္လွ်င္ က်ေတာ္နာမည္အစစ္ျဖစ္တယ္ခံယူမိတယ္။။ ဟိႏၵဴ လုိလည္း မေနႏုိင္ ျမန္မာရုပ္လည္း မရႏုိ္င္တဲ့ ဘ၀ မဟုတ္လား။။ က်ေတာ္ နာမည္ေလးနဲ့ ေလရွည္ရတာကေတာ့ က် ေတာ္ လည္း ျမန္မာျပည္မွာ ေမြးလာရတဲ့ ကုလားတေယာက္ရဲ့ ရုိက္ခက္မူကုိ ထဲထဲ၀င္၀င္ ခံစားတဲ့ လူဆုိတာ သိေစခ်င္ လုိ ့ပါ။။

က်ေတာ္အကုိ ကုိ စာေရးခ်င္စိတ္ေပၚလာတာကေတာ့-
(၁) ဂ်ီဟတ္ဆုိတာကုိကုိ သေဘာေပါက္ခ်င္လုိ ့ပါ....
(၂) အလာဟ္အရွင္ျမတ္အား အၾကြင္းမဲ ့ မယုံၾကည္သူေတြ ကာဖာရ္ ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့ စကားကို ရွင္းျပေပးပါ..

ေျဖ- (၁) မိတ္ေဆြ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းေလးက စိတ္၀င္စားစရာပါ။ ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားမိတာက- လူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႔ ပေရာဂေၾကာင့္ စိတ္ႏွလံုး ထဲမွာ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္မ၀ မခံရတဲ့ အားငယ္စိတ္ကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘာသာတရား အားလံုးက အဲ့လို မတရားမႈ၊ မမွ်တမႈကို ေတာ္လွန္ဘို႔ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ွိက္ၿပီး ျဖစ္ေစ၊ ပံုသ႑ာန္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္ေစ သင္ေပးပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ေတာ္လွန္ျခင္းကို ကုရ္အံက “ဂ်ီဟာ့ဒ္”လို႔ သံုးပါတယ္။

သမိုင္းအရေတာ့- အိႏၵိယတိုက္မွာ မူလဘူတ ျဒာဗီဒီယန္းေတြေနထိုင္ခဲ့တယ္။ (သူတို႔ထက္ ေရွ႔က်တာလည္း ရွိေနႏိုင္ပါ တယ္) ေျမာက္ပိုင္းက အာရီယာန္ေတြ၀င္လာေတာ့၊ ေနာက္ပိုင္း၀င္လာသူေတြလို ခံစားရၿပီး အားငယ္စိတ္ရွိခဲ့တယ္။ ဒီအခါ မွာ ရာမကရစ္သွ်နက “ဒါ- ငါတို႔ေျမပဲ၊ လူသားဟာ ကမၻာေျမမွာ ေနထိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ရင့္က်ဴးၿပီး အဲ့ဒီက ေျမကို ေကာက္ ကိုင္လိုက္ကာ- ႏွဖူးမွာ သုတ္ လိုက္တယ္။ အဲ့ဒီကစ ဟိႏၵဴရိုးရာမွာ ႏွဖူးမွာ ေျမသုတ္၊ ေနာက္ပုိင္း အေမြးတိုင္က ျပာကို သုတ္၊ ေနာက္ပိုင္း ဆင္တူရ္ ဆိုၿပီး ျဖစ္လာတာ၊”လို႔ ဖတ္မွတ္ဘူးပါတယ္။ ဒါဟာ လူေတြရဲ႔ အားငယ္စိတ္ကို ေျဖေဖ်ာက္ ေတာ္လွန္တဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေတာ္လွန္မႈ “ဂ်ီဟာ့ဒ္” ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမလုပြဲ မဟုတ္ပါ။ ျဒာဗီဒီယန္းေတြကိုယ္ တိုင္က အိႏၵိယ ေတာင္ပိုင္းမွာသာ ေနခဲ့တာပါ။ အာရီယာန္ေတြက ခိုင္ဘာေတာင္ၾကားလမ္းကို ေက်ာ္လာၿပီး ေျမာက္ပိုင္းမွာ အေျခ ခ်ခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တီဘက္ျမန္မာလူမ်ိဳးစုေတြ ၀င္လာသလိုမ်ိဳးေပါ့။ (ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာမွ ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ပိုင္း နယ္ေျမဆက္စပ္လာၿပီး စစ္ျဖစ္တာက ေနာက္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျမာက္ပိုင္း ျမန္မာမ်ားနဲ႔ ေတာင္ ပိုင္း မြန္မ်ား စစ္ျဖစ္ခဲ့သလိုမ်ိဳ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြက အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမကို တိုးခ်ဲ႔တဲ့ မင္းေတြ၊ ဘုရင္ေတြေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါ တယ္။)

သာသနာေရး ဉာဏ္ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာက ဘုရင္ေတြလို အေမြဆက္ခံျခင္း မရွိပါ။ ရာမကရစ္သွ်န လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး လြန္ သြားေတာ့ ဘာသာေရးက ဘာသာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လုပ္သူေတြ၊ တိုင္းျပည္ကို ဆက္ခံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ သူ လူ တန္းစားေတြ ကြဲျပားလာတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူမင္းမ်ားက နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႔ စစ္ေတြ ျဖစ္လာတယ္၊ ဘာသာေရးသမားမ်ားက လိုက္ၿပီး ျဖန္ေျဖေပးတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဒီလို ျဖန္ေျဖေပးေတာ့ ဘာသာေရးသမားမ်ားက ၾသဇာရွိလာတယ္။ မင္းေတြ ဘုရင္ေတြ၊ လူမ်ိဳးစံုက ၾကည္ညိဳေလးစားလာတယ္။ (ဒီအခါမွာ ဘာသာေရး လူတန္းစားက တေျဖးေျဖးနဲ႔ ပူေဇာ္ ပ သခံ လူတန္းစား တစ္ရပ္ ျဖစ္လာတယ္။) အတုိင္းထက္ အလြန္ လူတန္းစား ကြဲလာတဲ့အခါမွာ ေနာက္ထပ္ ဉာဏ္စဥ္ ေဆာင္တစ္ပါး ထြန္းေပၚလာခဲ့တယ္။

ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ ဆိုပါေတာ့၊ သူဟာ အခြင့္ထူးခံ ဘာသာေရး လူတန္းစားႀကီးကို တုိက္ဖ်က္ရတယ္။ ဒီဃနီကယ္ စကၠ ၀တၱိသုတ္၊ အဂၢညသုတ္ေလာက္ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ဘယ္သူမွ ဘုရားသားေတာ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အယူကို တိုက္ ဖ်က္ရ တယ္။ ဒါကို ဂ်ီဟာ့ဒ္ လို႔ ေခၚပါတယ္။ အယူအဆတစ္ခုကို ေတာ္လွန္ရတယ္ ဆိုတာ ေျပာသေလာက္ မလြယ္ပါ။ လူထုႀကီး ရဲ႔ အရိုးစြဲ ၾကည္ညိဳၿပီး စိတ္ႏွလံုးကိုပါ စိတ္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ ျပဳျပင္ေပးရတာပါ။ သိမ္ငယ္ေနတဲ့ စိတ္မ်ားကို ေျဖ ေဖ်ာက္ ေပးရတာပါ။

တစ္ေျဖးေျဖးနဲ႔ ဘာသာေရး လူတန္းစားဟာ ဘုရား လူတန္းစား ျဖစ္လာျပန္တယ္။ ဒါကို ကိုယ္ေတာ္ေယရႈလက္ထက္မွာ ေတာ္လွန္ရျပန္တယ္။ ရွင္ေယာဟန္က်မ္း ၁၀း ၃၅၊ ၃၆ ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ၊ ဉာဏ္စဥ္ရတဲ့ လူေတြကို ဘုရားေခၚခဲ့တာပဲ၊ ငါက ငါ့ကို ငါ ဘုရားသားေတာ္ေလာက္ပဲ ေျပာတာ ဘာအျပစ္ရွိသလဲ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ ဒါဟာလည္း လူေတြကို လူတန္းစား ညိႇေပးတဲ့ ဂ်ီဟာ့ဒ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘာသာေရး လူတန္းစားဟာ သီးျခား ေပၚလာျပန္တယ္။ ဒီေနာက္မွာ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ေပၚလာတယ္။ ဘာ သာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဥပေဒ ေရးရာေတြကို သီးျခားစီ ျပဌာန္းေပးတယ္။ လူတန္းစား မညီမွ်ကို တိုက္ ဖ်က္ရတယ္။ ဒါကို ဂ်ီဟာ့ဒ္ လို႔ ေခၚပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္ အားလံုးဘက္က ပါ၀င္ေတာ္လွန္ေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဂ်ီဟာ့ဒ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ၿပီး လူလူခ်င္းညီမွ်ေစဘို႔၊ လူေတြရဲ႔ ခြဲျခားခံရမႈမ်ား သိမ္ငယ္စိတ္ျဖစ္ေပၚေနရမႈမ်ားကို ေတာ္လွန္ေပးရလို႔- “ဘာသာေရး အ တြက္ ကိုယ္စားျပဳ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေပးရတာ”လို႔ အျမင္ ျဖစ္လာပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ ဘာသာေရး အတြက္ ဆိုတဲ့ သီးသန္႔မဟုတ္ပါ။ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္မ်ား လမ္းျပတဲ့ တရားမွ်တေသာလမ္းစဥ္အတြက္ ေတာ္လွန္ရျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။- မည္သည့္ တရားမွ်တမႈ အတြက္မဆို ေတာ္လွန္ျခင္းကို ဂ်ီဟာ့ဒ္ လို႔ေခၚပါတယ္။ တရားမွ်တမႈ အတြက္ လံႈေဆာ္ျခင္း- ျဖန္႔ ခ်ီျခင္း- ပညာေပးျခင္း အားလံုးဟာ ဂ်ီဟာ့ဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာတစ္ခုကို မကိုးကြယ္လို႔ အတင္းတိုက္ခိုက္ ဘာသာထဲကို သြတ္သြင္းျခင္းဟာ ဂ်ီဟာ့ဒ္ မဟုတ္ပါ။ မြတ္စလင္ေတြ အိႏၵိယကို ဘယ္လိုေရာက္လာသလဲ။ အိႏၵိမွာ မြတ္စလင္မင္းေတြ ႏွစ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သလဲ။ ေလ့လာ ၾကည့္ပါ။ မီဒီယာမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား မရွိမွီ ေခတ္ကာလက အတင္းသာသနာျပဳမယ္ဆုိရင္ အိႏၵိယမွာ ဟိႏၵဴ၊ ဗုဒၶ ဘာသာ၊ ဆာ့ခ္ က်န္ခဲ့မယ္လို႔ ထင္ပါသလား။ ေနာက္ဆံုး အာရဗ္ကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ ဒီေန႔ထိ အာရဗ္မွာ ခရစ္ယာန္ ၁၅ ရာ ႏႈန္း၊ ဂ်ဴး ၅ ရာႏႈန္းေလာက္ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။ လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံမွာ ဆိုရင္ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွကို ခရစ္ယာန္သည္သာ သမၼတ ျဖစ္ရမယ္လို႔ ေရးထားတယ္။

မြတ္စလင္ေတြထက္ ေနာက္က်ၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံသားေတြ၊ ေတာင္အေမရိကတိုက္ကို ၀င္ခဲ့တယ္။ မီဒီယာမရွိ၊ လူ႔အခြင့္ အေရးမရွိေတာ့--၊ ေတာင္အေမရိက တစ္တိုက္လံုး-- ဘာသာေျပာင္းေပးခဲ့ရတယ္။ ေျမာက္အေမရိက-က Native ေတြ လည္း ဘာသာေျပာင္းေပးခဲ့ရတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ေနာက္ဆံုး အစြန္အဖ်ား၀င္လာတဲ့ အာဆီယံထဲက ဖီလစ္ ပိုင္ ႏိုင္ငံလည္း ဘာသာေျပာင္းေပးခဲ့ရတယ္။ (ေတာင္ပိုင္းမွာပဲ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ ရွိေနလို႔ ေတာ္လွန္ရင္း က်န္ခဲ့ တာပါ။)

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အိႏၵိယမ်ိဳးႏြယ္ေတြ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့တာ- အခုမွ မဟုတ္ပါ။ သမိုင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ရွိေနခဲ့ပါၿပီ။ ပုဂံ အႏုပညာ မ်ား ကို ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာတို႔ရဲ႔ အစားအေသာက္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အိႏၵိယမ်ိဳးႏြယ္တိုင္းဟာ ဧည့္သည္ ဆိုတဲ့ သီအိုရီ မ ဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာ အဂၤလိပ္က တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အိႏၵိယနဲ႔ တြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေလွ်ာက္ အိႏၵိယသားေတြ ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရာက္လာတဲ့ အိႏၵိယသားေတြက ျမန္မာကို ဒုုကၡ မ ေပးပါ။ ဆင္းရဲရင္လည္း ရိုးရိုးပဲ- ထီးခ်ဳပ္တယ္၊ ဖိနပ္ခ်ဳပ္တယ္၊ ကြမ္းယာဆုိင္ဖြင့္တယ္၊ ေနာက္ဆံုး မိလႅာ အလုပ္ေတြကို လုပ္တယ္။ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္စားပါတယ္။ အိႏၵိယသား မဟုတ္တဲ့ အျခားလူမ်ိဳးေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရာက္လာ တယ္- အေပါင္ဆိုင္ဖြင့္တယ္၊ ျပည့္တန္ဆာရံုဖြင့္တယ္၊ အရက္ဆိုင္ဖြင့္တယ္၊ ဘိန္းေရာင္းတယ္၊ ျမန္မာလူမ်ိဳး အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးဘာရွိသလဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူမုန္းမုန္း- ဘယ္သူက အထင္ေသးေသး ကိုယ့္ဘက္က ျမန္မာလူမ်ိဳး ကို ဆိုး က်ိဳးမေပးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ကို ထားၿပီး အားငယ္စိတ္ကို ေဖ်ာက္ေစလိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ- အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ တရုတ္က လူေတြ ၀င္လာမွာကို စိုးရိမ္ရတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္ လြတ္လပ္ေရးမွာ နယ္နမိတ္ သတ္မွတ္စဥ္က ျမန္မာအတြင္း ပါလာသူေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အသိအမွတ္ ျပဳရမွာပါ။ အိႏၵိယကို ပါသြားတဲ့ ခ်င္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ပါသြားတဲ့ ရခိုင္၊ တရုတ္ကို ပါသြားတဲ့ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္း၊ ထိုင္းကို ပါသြားတဲ့ ကရင္ နဲ႔ မြန္ လူမ်ိဳးေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတြက သူ႔နယ္နိမိတ္ထဲမွာ ပါလာသူမ်ား ျဖစ္လို႔ အသိအမွတ္ ျပဳထားတာပဲ။ အသိ အမွတ္မျပဳလိုရင္ အဲ့ဒီ နယ္ျခားေနလူမ်ိဳးစုကို သီးျခားဟုိဘက္ ဒီဘက္ ျပန္ေပးၿပီး သီးျခားလူမ်ိဳးစု ႏိုင္ငံထူေထာင္ ေပး လိုက္ယံုပဲေပါ့။ ဒါကို ဘာသာေရးသမားတိုင္း စစ္မွန္တဲ့ႏုိင္ငံေရးသမားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိတာပဲေလ။

မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ အိႏၵိယာ ရုပ္ရည္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တရုတ္ရုပ္ရည္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ သိမ္ငယ္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေနဘို႔ မလိုပါ။ မိမိ က ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေတာ္မတရား မႀကံစည္ဘူး၊ မေတာ္မတရား မလုပ္ဘူး၊ ဆိုတဲ့စိတ္ကို ထားလိုက္ပါ။ ဆိုလိုတာက မိမိ စိတ္ကို မိမိ ဂ်ီဟာ့ဒ္လုပ္လိုက္ပါ- လို႔ အႀကံေပးလိုပါတယ္။

(၂) အလႅာဟ္ကို မယံုၾကည္သူေတြကို အစၥလာမ္က ကာဖရ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ကာဖရ္ ရဲ႔ အဓိပၸါယ္က ဖံုးကြယ္ျခင္း လို႔ ျဖစ္ပါ တယ္။ မသိလို႔ မယံုတာဟာ ဖံုးကြယ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ သိလွ်က္နဲ႔ မယံုၾကည္ရင္ အဲ့ဒါကိုမွ ကာဖရ္ (ဖံုးကြယ္သူ) လို႔ ေခၚပါ တယ္။ မယံုၾကည္သူတိုင္းကို ေတာ္လွန္ ဂ်ီဟာ့ဒ္လုပ္ရမယ့္လို႔ အစၥလာမ္မွာ လံုး၀ မသြန္သင္ပါ။ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္ စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာမဲ့မႈ၊ မ်ားကို အႏိုင္က်င့္ တိုက္ခိုက္လာမွ အဲ့ဒီ တုိက္ခိုက္သူမ်ားကို ျပန္လည္ ေတာ္လွန္ရတာပါ။ မတိုက္ခိုက္ အႏိုင္မက်င့္ရင္ ဘယ္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ႏိုင္ပါ တယ္။ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ ႏုိင္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို စည္းရံုးႏိုင္ပါတယ္။

အလ္ဟာ့ဂ်္ ဦးေအာင္ဒင္ (ျမန္မာစာ) ဘီေအ ဘီအီးဒီ အိပ္ဂ်ီပီ ေရးသားတင္ျပထားတဲ့ ဂ်ီဟာ့ဒ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ဖတ္လိုလွ်င္ ကလစ္ႏွိပ္ ေဒါင္းဖတ္ပါ....
 
ေလးစားစြာျဖင့္
သူရိယ

2 comments:

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)