Thursday, August 23, 2012

အစၥလာမ္အတြက္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား


သေႏၶသားေဗဒ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ကီယာဗ္ အလ္ မိုးရ္ Keith L. Moore ၏ သက္ေသခံခ်က္


ခႏၶာေဗဒႏွင့္ သေႏၶသားေဗဒ ပညာရပ္မ်ား၌ ကမၻာ့ အထင္ ကရ ပညာရွင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ လူသား၏ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳး ျဖစ္စဥ္ The Developing Human စာအုပ္၏ စာေရး ဆရာလည္း ျဖစ္ေသာ သိကၡာရ အၿငိမ္းစား ပါေမာကၡ ကီ ယာဗ္ အလ္ မိုးရ္ Keith L. Moore က ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ ဒင္မန္ ေဆးပညာရွင္မ်ား ညီလာခံ တြင္ `ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ လူသား ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း ကုရ္ အံ က်မ္း၌ ေဖၚျပခ်က္မ်ားကို လြန္စြာ ဘ၀င္က်မိပါသည္။ ဤသို႔ ေဖၚျပခ်က္သည္- ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္ လွ်ဥ္း၍ လူသားတို႔ ဗဟုသုတ ရွိမလာမွီ ႏွစ္ရာစုေပါင္း မ်ားစြာကပင္ မုဟမၼဒ္အား ပရမတ္ဘုရားရွင္ (အလႅာဟ္) က အသိေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ရေပမည္။

ဤသည္ပင္ မုဟမၼဒ္သည္ သဗၺညဳဉာဏ္ကို ဆြတ္ခူးရရွိသည္ ပရမတ္ ဘုရားရွင္၏ ဉာဏ္စဉ္ေတာ္ေဆာင္ ျဖစ္ကိုျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ အတြက္ ခိုင္မာေသာ သက္ေသတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္၏၊ ဖြင့္ဟေၾကျငာ- သက္ေသခံခဲ့ေပသည္။  အယ္မိုးရ္၏ လူသား၏ တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးျဖစ္စဥ္ The Developing Human စာအုပ္အား ကမၻာ့ဘာသာ စကား ႀကီး ရွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ဘာသာျပန္ ခဲ့၍၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အထူေကာ္မီတီမွ သိပၸံဆိုင္ရာ ကိုးကားက်မ္းအျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္ ခဲ့ေပသည္။ ေဒါက္တာ ကီယာဗ္ အလ္ မိုးရ္ သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ တိုရန္တို တကၠသိုလ္မွ အႏုမာန ဇီ၀ေဗဒႏွင့္ ခႏၶာေဗဒ သိကၡာရ အၿငိမ္းစား တစ္ဦးျဖစ္၍၊ ထိ၌ သူသည္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ အေျခ ခံ သိပၸံဌာနမွ ဦးေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့၍။ ခႏၶာေဗဒဆိုရာ ဌာန၌ ဥကၠဌအျဖစ္ ၈ ႏွစ္ၾကာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေပသည္။

သူသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ကေန ဒါ ႏိုင္ငံ ခႏၶာေဗဒပညာရွင္မ်ား အစည္းအရံုးမွ ခႏၶာေဗဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အထူးဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔  the J.C.B. Grant Award ကို ရရွိခဲ့ေပသည္။ သူသည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ရွိ ခႏၶာေဗဒပညာရွင္မ်ား အစည္းရံုးမ်ား ႏွင့္ ဇီ၀ သိပၸံ သမဂၢ မွ ခႏၶာေဗဒ ပညာရွင္မ်ားအား ၫႊန္ ၾကားလမ္းျပမႈ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပသည္။ေဒါက္တာ ယိုခ်ီဟိဒ ကိုဇိုင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳ၊ မိတက အမ်ိဳးသား နကၡတၱေဗဒ စူးစမ္း ေရး အဖြဲ႔ ၫႊန္ၾကားေရးမႈး ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဟြန္ဂို တို က်ိဳ တကၠသိုလ္မွ အၿငိမ္းစား ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ယိုခ်ီ ဟိဒ ကိုဇိုင္းက- `ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အလြန္တိက် မွန္ကန္ တဲ့ နကၡတၱ ေဗဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုရ္အံ က်မ္းမွာ ေတြ႔ရွိရလို႔ ထိုက်မ္းကို အလြန္ တေလးတစား ျဖစ္မိပါတယ္။ပါေမာကၡ တီဂ်ာတတ္ တက္ဂ်ာစင္ Professor Tejatat Tejasen


ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေခတ္သစ္ နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္ေတြဟာ စၾကာ၀ဠာလံုးဆိုင္ရာထဲက မေျပာပေလာက္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေလး ကိုပဲ ေလ့လာေနရဆဲပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားကိုးအားထား ျပဳေနရတဲ့ အႏုၾကည့္ မွန္ ေျပာင္းေတြဆိုတာ စၾကာ၀ဠာ ထဲက အစိတ္အပိုင္းေလး တစ္ခုကိုပဲ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္လို႔ပါ။ ကုရ္အံကို အႏုလံု ပဋိလံု ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ စၾကာ၀ဠာအား စူးစမ္းေလ့လာ ျခင္း၌ အနာဂါတ္ လမ္းစေတြရလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္ မွတ္ယူပါတယ္။ 

ခ်င္းမိုင္ တကၠသိုလ္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ တကၠသိုလ္မွ ခႏၶာေဗဒ ဌာန ဥကၠဌ ပါေမကၡ တီဂ်ာတတ္ တက္ဂ်ာစင္က ေဆာင္ဒီ အာေရဗီးယား ႏိုင္ငံ ရီဒါ၌ က်င္းပေသာ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ညီလာခံတြင္- မတ္တပ္ထရပ္လွ်က္၊-  လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ကာလအတြင္း ကၽြန္ေတာ္ ကုရ္အံကို စတင္ စိတ္၀င္စားခဲ့ပါတယ္

-- ကၽြန္ေတာ့ရဲ႔ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္နဲ႔ ဒီညီလာခံက သိလာရတဲ့ အခ်က္ေတြ ဒါေတြဟာ အမွန္တရားပါလို႔ သိပၸံနည္းက် သက္ေသျပခဲ့တာေတြဟာ-- အားလံုးဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္က ေျပာထားတဲ့ ကုရ္အံထဲမွာ မွတ္တမ္း တင္ၿပီးသားေတြရွိခ်ည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ မုဟမၼဒ္ဟာ ေရးတတ္ ဖတ္တတ္သူ မဟုတ္ခဲ့ဘူး၊ သူ႔ကို ဖန္ဆင္းရွင္လို႔ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အရွင္က သဗၺညဳဉာဏ္ ကိန္း၀ပ္ခ်မွတ္ေပးရာ ပရမတၳသစၥာကိုသာ မွီတည္အားထားခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုဖန္ဆင္းတဲ့ အရွင္ဆိုတာ ပရမတ္္ဘုရားရွင္သာျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္- ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ဒီအခ်ိန္ဟာ- ပရမတ္ဘုရားရွင္  မွ အပ အျခား ဘုရားဟူ၍ မရွိ၊ မုဟမၼဒ္သည္ အရွင္၏ ဉာဏ္စဥ္ေတာ္ေဆာင္ျဖစ္၏ဟု သစၥာဆိုရမယ့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔ နိဂံုးေျပာလိုတာက- ဤသို႔ ထည္၀ါ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္တဲ့အတြက္ အသိ အမွတ္ျပဳပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီညီလာခံမွာ သိပၸံဆိုင္ရာ ရႈေဒါင့္၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ရႈေဒါင့္မ်ားအျပင္- တက္ ေရာက္ ပါ၀င္လာတဲ့ အထင္ကရ သိပၸံ ပညာရွင္ႀကီးေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ သိကၽြမ္းခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ထိုအရာ အားလံုးထက္ ပိုၿပီး တန္ဘိုး မျဖတ္ႏိုင္ေသာ ရရွိ မႈကေတာ့- မူဆလင္ တစ္ဦးျဖစ္လာဘို႔အတြက္ `ပရမတ္ ဘုရားရွင္မွ အပ အျခား ဘုရားဟူ သည္မရွိမုဟမၼဒ္သည္ အရွင္၏ ဉာဏ္စဉ္ေတာ္ေဆာင္ ျဖစ္၏ ဆိုတဲ့ လာအိလာဟ အိေလႅာဟ္ မုဟမၼဒ္ ဒု ရစူလ္လို႔လႅာဟ္ ဆိုတာပါပဲ။ 

ဦးေဌးလြင္ဦး

3 comments:

 1. ေအး သနားစရာ ၾကယ္ၾကည္႕ သူက ဟိႏၵဴ ေဗဒင္ 3ပံု ဖတ္မိသြား ရင္ ျဖစ္ျဖစ္ မာယာနတၡတ္က်မ္းဖတ္မိရင္ ျဖစ္ျဖစ္ မင္းတို႔ ကိုရ္အာန္က်မ္းကို စြန္႔သြားမွာ ေသခ်ာတယ္ စၾကာ=လည္ပတ္ေနေသာ။ဝဠာ=အလံုး။ ဒါေၾကာင့္ စၾကာဝဠာဆိုတာ လည္ေနတဲ႔အလံုးပဲ ဒါေၾကာင့္ Universe ကို အနႏၲစၾကာဝဠာလို႔ ဘာသာျပန္ရတယ္
  ေရွးဘဝရွိေၾကာင္းက မွတ္မိသူေတြ စိတ္ညိႈ႕ နည္းနဲ႕ အသက္ျပန္ေလ်ာ့သူေတြ အဂၢါေကစီ ရဲ႕ေဆးကုသူမွတ္တမ္း (အေမရိကားမွာ အဓိကရုန္းေတာင္ျဖစ္တယ္ သူမွန္သြားတယ္) မွာ ေလ့လာနိုင္လို႔ God ျဖစ္တဲဲ႔ အလႅာ သို႔ ေယေဟာဝါ စကားတမန္ေတာ္ေတြ အမွတ္မွားတာလားလို႔ ေတာင္ ထင္ရပါတယ္ အေမရိကားမွာေတာ့ ရေသ့စိတ္ေျဖ ေျဖရွင္းလိုက္ရတယ္

  ReplyDelete
 2. ဗုဒၶဟာ အလာထက္ အရင္ေပၚတာပါ ျမတ္စြာဘုရားဟာ အရာအားလံုးကိုသိတဲ႔ တစ္ဆူတည္းေသာ သဗၺညဳတ ညဏ္ေတာ္ရွင္ပါ မိုဟာမက္ကို ဗုဒၶၵၵဘုရားႏွင့္ မႏွိဳင္းေကာင္းပါ မိုဟာမက္ေကာ ေျပာတဲ့သူပါ သတ္မွတ္သူအပါအဝင္ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္ကို သြားရလိမ့္မယ္ ဗုဒၶဘုရားကို ျဗမာကေတာင္ထိုင္ရွိခိုးရတာပါ အငယ္ဆုးျဖစ္တဲ႔ အလာက ငါတို႔ဘုရားရဲ႕ ညီအငယ္ဆုံုးေပါ့ သူက အကိုမိန္႕ၾကားတာကို ဆန္႕က်င္ခ်င္ေနတာပါ ကိုးကြယ္မွဳ မမွားေစနဲ႔ေနာ္ ေဒဝဒတ္လို ေျမမ်ိဳခံရလိမ့္မယ္ ေစတနာနဲ႔ေျပာတာပါ အလာရဲ႔ အကို ျမတ္စြာဘုရားကိုးကြယ္တဲ႔ မႏၲေလးက မိတ္ေဆြစစ္

  ReplyDelete
 3. ဗုဒၶဟာ အလာထက္ အရင္ေပၚတာပါ ျမတ္စြာဘုရားဟာ အရာအားလံုးကိုသိတဲ႔ တစ္ဆူတည္းေသာ သဗၺညဳတ ညဏ္ေတာ္ရွင္ပါ မိုဟာမက္ကို ဗုဒၶၵၵဘုရားႏွင့္ မႏွိဳင္းေကာင္းပါ မိုဟာမက္ေကာ ေျပာတဲ့သူပါ သတ္မွတ္သူအပါအဝင္ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္ကို သြားရလိမ့္မယ္ ဗုဒၶဘုရားကို ျဗမာကေတာင္ထိုင္ရွိခိုးရတာပါ အငယ္ဆုးျဖစ္တဲ႔ အလာက ငါတို႔ဘုရားရဲ႕ ညီအငယ္ဆုံုးေပါ့ သူက အကိုမိန္႕ၾကားတာကို ဆန္႕က်င္ခ်င္ေနတာပါ ကိုးကြယ္မွဳ မမွားေစနဲ႔ေနာ္ ေဒဝဒတ္လို ေျမမ်ိဳခံရလိမ့္မယ္ ေစတနာနဲ႔ေျပာတာပါ အလာရဲ႔ အကို ျမတ္စြာဘုရားကိုးကြယ္တဲ႔ မႏၲေလးက မိတ္ေဆြစစ္

  ReplyDelete

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)