Saturday, December 16, 2017

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕က လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္

မျမင္ဘူးရင္ ျကၫ့္ထားၾက။

ဗမာ မြတ္စလင္ မ႐ွိလား ႐ွိလား။

အစိုးရက. ေသြးေႏွာကပ္တိုင္း ေရစုန္လိုက္ေမ်ွာေနရင္
သင္ဟာ အာဏာ႐ူးလက္ပါးေစဘဲ။

Crrd. Photo

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕က လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္

ဗမာ မူဆလင္ တဲ့
တ႐ုပ္ အမ်ဳိးသား တဲ့

သမိုင္းက သမိုင္းပဲ

ဘယ္လိုႀကိဳးစားေဖ်ာက္ဖ်က္လည္း

မေပ်ာက္ႏိုင္ပါ။

Crd bro  Ye SweWin


No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)