Monday, January 8, 2018

ဦးေအာင္ဆန္းနဲ႔ အဇီးမ္ရွိက္

ဦးေအာင္ဆန္းနဲ႔ အဇီးမ္ရွိက္

သူေဌးႀကီး အဇီးမ္ရွိက္က ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ရက္ရက္ေရာေရာ ေထာက္ပံ့ခဲ့သူျဖစ္တယ္။ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ဦးေအာင္ဆန္းတို႔အဖြဲ႕ ခရီးစဥ္အတြက္လည္း အကုန္အက်ခံေပးခဲ့သူ ျဖစ္တယ္။

၁၉၄၇၊ ဇႏၷဝါရီ ၃ရက္ေန႔ ဦးေအာင္ဆန္းနဲ႔ အဇီးမ္ရွိက္တို႔ ေလယာဥ္ကြင္းမွာ ရိုက္ထားတဲ့ သမိုင္းဝင္ဓါတ္ပုံျဖစ္တယ္။


No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)