Friday, May 4, 2018

ကုလားဆိုတာ

ကုလားဆီေရာက္သြားတဲ့တက်ပ္က
ေက်ာက္ကပ္ေဆးရံုႀကီး ျဖစ္သြားတယ္
ဟာဂ်ီမ ေဒၚပုရယ္...!

ကုလားဆီေရာက္သြားတဲ့ ပညာေရးက
အမ် ဳ ိးသားပညာေရးျဖစ္သြားတယ္
ဦးရာဇတ္ရယ္...!

ကုလားလက္ထဲေရာက္သြားတဲ့
ေသနတ္ေတြ အေျမာက္ေတြနဲ႔
ၿဗိတိသ်ွ ေနမဝင္အင္ပါယာ ကို
အန္တုခဲ့ပါတယ္
ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ရယ္....!

ကုလားလက္ထဲေရာက္သြားတဲ့
စာအုပ္စိမ္းႀကီးကို တရြက္ခ်င္းစီ
ဆြဲျဖဲခဲ့တာပဲ ဦးကိုနီရယ္.....!

ကုလားဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့
ေက်ာင္းသားသမဂၢသမိုင္းမွာ
အုပ္ခ် ဳပ္သူ အစိုးရကို
ေတာ္လွန္ခဲ့တာပဲ
ဦးရာ႐ွစ္ရယ္....!

ကုလားလက္ထဲ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလးတခုရေတာ့
ဦးပိန္တံတားရယ္လို႔
ကမာၻက သိိသြားတယ္
ေတာင္သမန္ရယ္....!

Aung San Myo


No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)