Tuesday, May 29, 2012

အစၥလာမ္ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သာသနာ ျဖစ္သည္


အစၥလာမ္သာသနာ၏ မွတ္ေက်ာက္ျဖစ္ေသာ၊ မြတ္စလင္မ္တို႔ရဲ႕ ဘဝလမ္းညႊန္ျဖစ္သည့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ကုိ စဖြင့္လိုက္လွ်င္ ဖြင့္လုိက္ခ်င္း 

ဆိုသည့္စာသားကုိေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိစာေၾကာင္းထဲတြင္ပါေသာ အရ္ရဟ္မာန္ (အနႏ ၱဂရုဏာေတာ္ရွင္)၊ အရ္ရဟီးမ္  (သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာအရွင္) ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္ရသည့္ စာသားမ်ားကို ေတြ႔ရျပန္ပါသည္။

ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို စတင္လွစ္ဟသည့္ ပထမဆံုး စာမ်က္ႏွာတြင္ပင္ အစၥလာမ္ သာသနာ သည္ ဂရုဏာတရား၊ သနားၾကင္နာျခင္ မ်ားျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားမ်ားကုိ ေဖာ္ညႊန္းထားကာ အတြင္း စာသားမ်ားတြင္ မည္မွ် ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ တရားမ်ားကို ထည့္သြင္း သင္ၾကား လမ္းညႊန္ထားမလဲဆိုတာ မွန္းဆရံုျဖင့္ပင္ အစၥလာမ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ဂရုဏာတရားတုိ႔ျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳထားေသာ  သာသနာျဖစ္ေၾကာင္း သိႏုိင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ အစၥလာမ္တြင္ အေရးအပါဆံုးျဖစ္ေသာ စၾကဝ႒ာ ေလာကခပ္သိမ္း၏ ဖန္ဆင္းရွင္ “အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္” ၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ထဲမွ တစ္ခုသည္ “အလ္စလာမ္ = ၿငိမ္းခ်မ္းေစေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္သည္” (၅၉ း ၂၃)

 အစၥလာမ္၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဘဝလမ္းညႊန္က်မ္းျဖစ္သည့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုသည္ “ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေစေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။” (၅း၁၆)

ထို ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ဖဝါးေျခထပ္ လုိက္နာက်င့္သံုးျပခဲ့တဲ့ လမ္းမွန္အလင္းျပ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္တဲ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ရဲ႕ ဂုဏ္ပုဒ္က “စၾကဝ႒ာေလာကခပ္သိမ္း၏ ဂရုဏာေတာ္ရွင္” ျဖစ္သည္။ (၂၁း၁၀၇)

ခုလုိ ေမတၱာေတြ၊ ဂရုဏာေတြ၊ သနားၾကင္နာမႈေတြ နဲ႕ ထံုမႊမ္းထားတဲ့ သာသနာမွာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အစၥလာမ္သာသနာ” ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
Oxford Advanced Learner’s Dictionary တြင္ Peace ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ
(၁)  တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၊ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ စစ္မျဖစ္ေသာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကင္းေသာ အခ်ိန္ကာလ၊
(၂)  တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနသည့္ အေျခအေန၊
(၃) ျငင္းခံုမႈမရွိဘဲ အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြ သင့္ျမတ္မႈရွိသည့္ အေျခအေန ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ထို႕ျပင္ ပညာရွင္မ်ားကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိၾကပါသည္။

လူတစ္ဦးႏွင့္ပက္သက္၍ သူ၏ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားထိခိုက္မႈမရွိဘူး၊ အၾကမ္းဖက္မႈမခံရဘူး။ လံုၿခံဳမႈရွိမည္ဆုိလွ်င္ ထုိအေျခအေနကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္ဟု ဆုိႏိုင္သည္။ တစ္ဦးထက္ပိုလာလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းတစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦးၾကားတြင္ ပဋိပကၡ မရွိဘူး။ စည္းလံုးမႈရွိတယ္။ အေကာင္းျမင္ဝါဒ Optimistic ရွိမယ္။ မတူညီမႈ၊ ကြဲျပားမႈမ်ားကို ညွိညွိႏႈိုင္းႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ မည္ဆုိလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရနိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ထိုႏိုင္ငံတြင္ စစ္မျဖစ္ဘူး။ တရားမွ်တမႈရွိမယ္။ အျခားႏိုင္ငံ၏ အၾကမ္းဖက္မႈ မခံရ ဘူး။ ႏိုင္ငံလံုၿခံဳမႈ (security) ရွိမည္ဆိုလွ်င္ ထိုႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္႒ာနစလံုးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရမည္ဆုိလွ်င္ ထာဝရၿပီးျပည့္စံုေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကုိ ရႏိုင္ပါသည္။ (၁၉း ၆၀-၆၂)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၂ မ်ိဳးရွိသည္။
(၁) Positive Peace   (ေရႊအတိၿပီးေသာ၊ ပကတိၿငိမ္းခ်မ္းေရး)
(၂) Negative Peace ( ေရႊရည္စိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး)

ေရႊအတိၿပီးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (Positive Peace) ကသာ ထာဝရမေပ်ာက္ပ်က္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေသာ္လည္း ေရႊရည္ စိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (Negative Peace) မွာမူ ၾကာရွည္မခံဘဲ အေရာင္က် ေမွးမွိန္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရည္ၿခံဳသာ ျဖစ္ေပသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ၿဖိဳဖ်က္ ေနသူမ်ား

(၁၇.၃.၂၀၀၈) ရက္ေန႔ထုတ္ ေရာင္ျခည္မိုး သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ CNN မွသတင္းတစ္ပုဒ္ကုိ ဦးသန္းထြန္း (ေတာင္ျပင္) ျပန္ ဆုိေရးသားခ်က္တြင္-
အေမရိကန္တြင္ရွိေသာ ေရနံစည္ သန္းေထာင္ေပါင္း ၂ဝ သည္ ေနာင္ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ကုန္ဆံုးသြားမည္ဟု ခန္႕မွန္း တြက္ ခ်က္ထားၿပီး ေရနံအသံုးျပဳမႈမ်ားသျဖင့္ ၆၀% ကို ျပင္ပမွ တင္သြင္းေနရေၾကာင္း၊ အီရတ္ကို အေမရိကန္တို႕ ဝင္ေရာက္ က်ဴး ေက်ာ္မႈမွာလည္း အေမရိကန္လိုအပ္ေနေသာ ေရနံမ်ားရရွိေရးအတြက္သာ ျဖစ္သည္ ကုိ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ မ်ားမွလည္း နားလည္ ထားၾကေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ မည္သည့္အခါမွ် သူ႕ႏိုင္ငံအား က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကား တိုက္ခိုက္ျခင္း မခံရဖူးသည့္အတြက္ စစ္ေၾကာင့္ေသဆံုးရမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡမ်ားကိုသိျမင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ ဘူးဆိုသည့္ ေရးသားခ်က္အရဆုိလွ်င္ အေမရိကန္တို႔သည္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမရွိမႈ၊ ေမတၱာတရားေခါင္းပါးမႈ၊ အတၱႀကီးစြာ ကိုယ္က်ိဳး ၾကည့္မႈ စသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကင္းမဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ဆက္လက္၍ ထိုေဆာင္းပါးတြင္ပင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအေဆာင္အဦး (World Trade Center) ႀကီး အၾကမ္း ဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရစဥ္က ေသေၾကဆံုးရႈံးမႈ ျဖစ္ရပ္ထက္ အီရတ္စစ္ပြဲေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒဏ္ႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡမ်ားမွာ အ ဆ တစ္ေထာင္မက ပိုၿပီး ဆိုဝါးလွပါတယ္ဆိုၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ခရစၥတိုဖာကင္းက ေရးသားေဖာ္ျပထားတာကို ဦးသန္းထြန္း (ေတာင္ျပင္) ကဘာသာျပန္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။  ထို World Trade Centre ႀကီး ၿဖိဳခြဲမႈမွာလည္း အစၥလာမ္ သာသ နာကုိ အၾကမ္းဖက္ သာသနာ ဆန္ဆန္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကံေရးသားေနၾကသည္။

စင္စင္ ထုိကဲ့သို႔ ဖ်က္လုိဖ်က္စီး မလုပ္ရန္ အစၥလာမ္သာသနာက သင္ထားေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ စူရာဟ္ ၇ အာယတ္ေတာ္ ၅၆ တြင္

“အသင္တုိ႔သည္ ကမာၻေျမေပၚတြင္ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း မျပဳလုပ္ၾကႏွင့္” ဟုပင္ လမ္းညႊန္ထားပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိလုပ္ရပ္သည္ အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ မည္သို႔မွ မသက္ဆုိင္ပါ။ ထို႔ျပင္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ လူသားမ်ား အား အဓိပၸါယ္မဲ့ ႏုိင္ထက္စီးနင္းလုပ္ၿပီး ေျမနိမ့္ရာ လွံစိုက္ဖို႔ေဝးစြ၊ လူတစ္ေယာက္ကို သတ္ရင္ေတာင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တစ္ခုလံုး သတ္သလို ျဖစ္သလို လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အသက္ကုိ ကယ္တင္ျခင္းသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တစ္ရပ္လံုး၏ အ သက္ကို ကယ္တင္သလုိပဲျဖစ္သည္။ (၅း ၃၂) ဆိုေသာ မိန္႕ဆုိခ်က္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ လံုးဝ လက္မခံေၾကာင္း၊ ေကာင္းက်ိဳးျပဳရမည္ဟုသာ သင္ၾကားထားေၾကာင္း သိႏုိင္ပါသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ မြတ္စလင္မ္ႏိုင္ငံ ၅၇ ႏိုင္ငံရွိသည့္အနက္ အႏုျမဴဗံုးပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသည္ ပါကစၥတန္ တစ္ႏိုင္ငံထဲ ရွိ သည္ကုိ သံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္ မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ လူသားမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးကို ဖန္တီးသည္ဟု စြပ္စြဲလွ်င္ေတာင္ ရာခိုင္ႏႈန္း အနဲဆံုးဆိုတာ ထင္ရွားေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ အီရတ္စစ္ပြဲတြင္လည္း အီရတ္ကုိ စစ္ပြဲမဆင္ႏႊဲရန္ ကမာၻ့ကုလသမဂၢအဖြ႔ဲက တားေနသည့္ၾကားမွ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး စစ္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိစစ္ပြဲေၾကာင့္ အီရတ္ တြင္ အျပစ္မဲ့ေသာ ျပည္သူ၊ လူႀကီးသူမ၊ ကေလးသူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡဆင္းရဲခံၿပီး၊ အသတ္ခံေနရျခင္းမွာ ၅ ႏွစ္တုိင္ ရွိ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
(၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကေရးေသာ ေဆာင္းပါးအတိုင္း ျပန္ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္)။

ထုိ ၅ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းတြင္ အျပစ္မဲ့ေသာ အီရတ္ျပည္သူ  ၆ေသာင္းမွ ၁သိန္း အထိ အသတ္ခံရၿပီးပါၿပီ။ ဤ စာရင္း သည္ အေမရိကန္တို႕ေျပာေသာ အေရအတြက္ ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႕မီဒီယာေလာကကုိ သူတုိ႔က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္အတြက္ အေရအတြက္ အမွန္ကိုေတာ့ သူတုိသာလွ်င္အသိဆံုး ျဖစ္ေပမည္။ ထိုကဲ့သို႔ အျပစ္မဲ့ေသာ လူသိန္းခ်ီေအာင္ သတ္ေနၾကသည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး လူလူခ်င္း ေထာက္ထား စာနာစိတ္မရွိတဲ့ အေမရိကန္ကို အၾကမ္းဖက္ဝါဒီေတြ၊ စစ္ေသြးၾကြ ေတြဟု ကမာၻက မသတ္မွတ္လွ်င္ ဘယ္ လုိ လူေတြကုိ စစ္ေသြးၾကြဝါဒီဟု သတ္မွတ္မည္လဲ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားမရေလာက္ေအာင္ကုိ ျဖစ္ရပါသည္။

အစၥလာမ္ကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟု အမည္ေပးသူေတြ၊ မီဒီယာေတြမွ တစ္ဆင့္ မဟုတ္မတရား ဇာတ္လမ္းဆင္ ေျပာ ဆိုေနမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၾကသူမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဟီရိုရွီးမားႏွင့္ နာကာတာကီၿမိဳ႕မ်ားကုိ အႏုျမဴဗံုးႏွင့္ ႀကဲခဲ့သူမ်ားျဖစ္ သည္။ ထုိသုိ႕ အႏုျမဴဗံုးသင့္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည္အထိ အတိ ဒုကၡမ်ိဳးစံုေရာက္ခဲ့ၾကရ ပါသည္။ ထုိသို႔ မ်ိဳးျဖဳတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ပန္းျဖင့္ ေပါက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။ လူသား မ်ိဳးႏြယ္ထုေတြကို မ်ိဳးျဖဳတ္ သတ္ျဖတ္ ခဲ့ၾကတာျဖစ္သည္။ တိရစာၦန္ေတြေတာင္ မ်ိဳးမသုဥ္းအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ လုပ္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္ မွာ.. လူသားက အင္မတန္ အသိဥာဏ္ ျမင့္မားၿပီး တန္ဖိုး ႀကီးပါသည္။ ဒီလို မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းက အၾကမ္းဖက္ လုပ္ ရပ္ မဟုတ္ဘူးလား ဟု ေမးခ်င္ပါသည္။

ကမာၻ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿဖိဳ ခြဲေနသူမ်ားမွာ မည္သူမ်ား ျဖစ္သူကို ကမာၻသူ ကမာၻသားမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ သိေစခ်င္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာင္ျခင္း (Peacebuilding)

Building (တည္ေဆာင္ျခင္း) ဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ အဓိက အေရးႀကီးဆံုး စလုပ္ရမည္မွာ ေဖာင္ေဒးရွင္း ျဖစ္သည္။ အ ေဆာက္အဦးႀကီး တစ္ခုေဆာက္ရာတြင္ ေအာက္ခံ foundation ေသခ်ာ ခိုင္မာလွ်င္ မည္မွ်ျမင့္သည့္ အျမင့္ကုိမဆို တက္ ႏိုင္မည္ မွန္ေသာ္လည္း ေအာက္ခံ foundation မခိုင္မာဘဲ၊ မေသသပ္ဘဲ အျမင့္တက္လွ်င္ မၾကာမီ ၿပိဳလဲကာ ပ်က္စီးသြား ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မည္ ဆုိလွ်င္လည္း ေအာက္ခံ ေဖာင္ေဒးရွင္း ျဖစ္သည့္ စိတ္ဓာတ္ ႏွင့္ နီယတ္ (ရည္ စူးခ်က္) ကို ဦးစြာျဖဴစင္ ခိုင္မာစြာ ခ်ဖုိ႔ လိုအပ္ေပသည္။  စိတ္ဓာတ္ မျဖဴစင္ပါဘဲလွ်က္ နီယတ္ မမွန္ကန္ပါဘဲလွ်က္ လုပ္ ေဆာင္ေသာ အလုပ္မွန္သမွ် မေအာင္ျမင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ စိတ္ဓာတ္မေကာင္းေသာ၊ နိယာတ္မမွန္ေသာ လူတစ္ေယာက္ ၏ ဘဝသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္လိုသူမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္ျဖဴစင္ေအာင္၊ နိယာတ္ (ရည္စူးခ်က္) မွန္ကန္ေအာင္ ဦး စြာ က်င့္ေဆာင္ရပါမည္။

ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ဂရုဏာရွင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ကလည္း “လုပ္ရပ္ဟူသေရြ႕သည္ နိယတ္ (ရည္စူးခ်က္) ေပၚ မူတည္ သည္” ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့ေပသည္။

ထိုသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံအားျဖင့္…

(၁) တစ္ဦးခ်င္း (Individual)
(၂) မိသားစု (Family)
(၃) အဖြဲ႔အစည္း (Community)
(၄) ႏိုင္ငံ (National) ဟူ၍ အဆင့္ ၄ ဆင့္ ခြဲႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာင္ျခင္း


မိမိ၌ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည္ထက္ ပို၍ ရွိေနသည့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ၊ မာန္မာန ႏွင့္ ငါဟူေသာ အတၱဇြဲတို႔စြဲကပ္ေနသမ်ွ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ ျဖဴစင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမည္ မဟုတ္ေပ။ မိမိ၏ ႏွလံုးသား မၿငိမ္းခ်မ္းသည့္အတြက္ နီယတ္ မမွန္ကန္ဘဲ လက္ေတြ႕ဘဝပါ ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ ႏွလံုးသား ၿငိမ္းခ်မ္းရန္ (Internal Peace) ႏွင့္ လက္ေတြ႔ ဘဝ ၿငိမ္းခ်မ္းရန္ (External Peace) အတြက္ ကိုယ္က်င့္တရား (Morality) ကုိ အစၥလာမ့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ တည္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအခါမွသာ ခႏၶာကုိယ္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ( Internal Peace) ခႏၶာပၿငိမ္းခ်မ္းေရး ( External Peace) ကုိ ရလာမည္ ျဖစ္ သည္။

“ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တရားမွ်တရန္ ၄င္း၊ ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္မူေဆာက္တည္ရန္၄င္း၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း တို႔ကို ေထာက္ပံ့ရန္၄င္း၊ အမိန္႔ေပးေတာ္မူေလသည္။ ၄င္းျပင္ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဖြယ္ရာမ်ားမွ၄င္း၊ မေကာင္းမႈမ်ားမွ၄င္း၊ မတ ရား က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ၄င္း၊ တားျမစ္ေလသည္။” (က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၁၆း၉၀)

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

"မြတ္စလင္မ္တစ္ေယာက္၏ ႏႈတ္လွ်ာႏွင့္ လက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေစခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ အေကာင္းဆံုး မြတ္စလင္မ္ျဖစ္ သည္။"
"အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာ၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ရတနာႏွင့္ အသင္တို႔၏ ကိုယ္ကာယကုိ ၾကည့္ေတာ္မူမည္ မဟုတ္၊ အသင္တို႔၏ စိတ္ႏွင့္ အက်င့္သီလမ်ားကုိသာ ၾကည့္ေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။"

မိသားစုတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာင္ျခင္း

မိသားစုထဲတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အတၱစြဲမ်ားထားရွိမႈေၾကာင့္ အိမ္တြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းျပသနာမ်ား ျဖစ္ပြါးမႈ ေၾကာင့္ မိသားစုတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပ်ာက္ဆံုးသြားေစႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိသားစုတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ လုိလွ်င္ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ တစ္ေယာက္ေပၚ တစ္ေယာက္ နားလည္ ခြင့္လႊတ္တတ္မႈ၊ ငါဟူေသာ အတၱစဲြမ်ား ခြ်တ္ဖို႔ အ ထူးပင္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိသို႔ က်င့္ႀကံေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့သည့္ မိသားစုဘဝရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး မိသားစုတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဖန္ဆင္းခံ ဟူသမွ်သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အိမ္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူဆံုး ေသာ ဖန္ဆင္းခံသည္ ထို အိမ္ေထာင္စု၏ အက်ိဳးကို အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္သည္။ ( မစ္ရွ္ကားသ္ ဟဒီးစ္ အ မွတ္ ၄၇၃၂)

ငယ္သူကိုမသနား၊ ႀကီးသူကုိမရိုေသ၊ ေကာင္းမႈကို မညႊန္ၾကား၊ မေကာင္းမႈကို မျမစ္တားသူသည္ ငါတမန္ေတာ္၏ အုပ္စု ဝင္မဟုတ္။ (မစ္ရွ္ကားသ္ ဟဒီးစ္ အမွတ္ ၄၇၈၁)

အဖြဲ႔အစည္းၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာင္ျခင္း

အဖြဲ႕အစည္းၾကားတြင္  စည္းလံုးမႈမရွိပါက ပဋိပကၡမ်ား၊ ျပသနာမ်ား၊ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးထားရွိျခင္း၊ စိတ္ေနသေဘာထားမတူညီျခင္း၊ မွန္ကန္မွ်တမႈ မရွိျခင္း တုိ႕ ေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ စည္းလံုးမႈ ၿပိဳကြဲကာ ၿငိမ္းခ်မး္မႈ ရလာမည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္လိုပါက အဖြဲ႕ဝင္အခ်င္းခ်င္း စည္းစည္းလံုးလံုးရွိေအာင္ ေနထိုင္ရေပမည္။ သေဘာထား မတိုက္ ဆိုင္လွ်င္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးထားရွိကာ၊ စိတ္ေနသေဘာထား မတူညီမႈမ်ားကို ညွိညွိႏႈိင္းႏႈိင္း ျဖင့္ သူ႕ဘက္ကုိယ့္ဘက္ မွ်ေတြးကာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားၿပီး ေနထိုင္ႏိုင္မွသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို တည္ေဆာင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“လူသားမ်ားသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕ဝင္ ညီေနာင္မ်ားျဖစ္သည္” (က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၂း၂၁၃)

“အသင္တို႔သည္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႀကိဳးေတာ္ကို စြဲၿမဲစြာ ဆြဲကိုင္ထားၾကေလကုန္၊ ထုိ႔ျပင္ အ သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ေသြးမကြဲၾကကုန္လင့္” (က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၃း၁၀၃)

ႏိုင္ငံတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာင္ျခင္း

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ တရားမွ်တမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမ်ားရွိလွ်င္၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားရွိလ်ွင္၊ ထိုႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူအခ်င္းခ်င္း သင့္ျမတ္မႈ ရွိကာ ထိုႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားလံုးပါဝင္ကာ အတူတကြ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေလာကအလွဆင္သူ၊ ေကာင္းက်ိဳးျပဳသူ၊ ကုသိုလ္ တရားပြားမ်ားသူမ်ားကုိ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ သည္။” (က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၂း၁၉၅)

“ကမာၻေျမေပၚဝယ္ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကို မလုပ္ၾကကုန္ႏွင့္။” (က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၇း ၁၄၂)

“မေကာင္းမႈႏွင့္ ေကာင္းမႈတို႔မွာ တူညီၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ မေကာင္းမႈကုိ ေကာင္းမႈျဖင့္ ခုခံ တြန္းလွန္ပါေလ”(က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၄၁း၃၄)

“လူသားတုိ႔အား ၾကင္နာသနားမႈ မထားရွိေသာသူကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကလည္း သနားၾကင္နာေတာ္ မူမည္မဟုတ္” (မစ္ရွ္ကားသ္ဟဒီးစ္အမွတ္ ၄၇၂၈)


လူသား အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရး

အစၥလာမ္ဆိုတာ ႏႈတ္မွ တဖြဖြ ေျပာေနၾကသည့္ ကြ်န္မတို႔ မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ Globalization ဆိုတဲ့ေခတ္ႀကီးထဲမွာ ဆြ လာသ္၊ ဆြီယာမ္၊ ဇကားသ္၊ ဟဂ်္ ဆိုတဲ့ တာဝန္ေတြ ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာ ေကာင္းျမတ္ပါေသာ္လည္း ဤမွ်ႏွင့္ တင္းတိမ္မေနၾကဘဲ အစၥလာမ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရား ပုိမိုေပၚလြင္လာေစဖို႔ ၊ အစၥလာမ့္ဂုဏ္ေရာင္ ေတာက္ေျပာင္ေစဖို႔ က်မ္း ျမတ္ကုရ္အာန္နဲ႕ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ရဲ႕ ၾသဝါဒလမ္းညႊန္မႈ ေတြနဲ႕အညီ မိမိပတ္ဝန္းက်င္၊ မိမိေနထိုင္ရာေဒသ၊ မိမိတို႔နဲ႕ ေအးအတူ ပူအမွ် ယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးဘာသာအသီးသီးတို႔၏ ဘဝလွပေစရန္၊ ဟန္ခ်က္ညီစြာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကရပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ မိမိတတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ ဝိုင္းဝန္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ၾကရပါမည္။ ေမတၱာတရား ကုိ ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး လူသားအက်ိဳးျပဳတာဝန္မ်ားကုိလည္း မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲတုိ႕ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ လုပ္ေဆာင္ၾကရပါ မည္။

လူသားအက်ိဳးျပဳ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္
-ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘားလမ္းရွိ မြတ္စလင္မ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးရံု ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊
-ကလကတၱားၿမိဳ႕ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအနီးတြင္ မြတ္စလင္မ္ေဆးရံုႀကီးတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း၊
-အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း မြတ္စလင္မ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးရံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း၊
-ပ်ဥ္းမနားဟာဂ်ီေဒၚပုမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထိုေခတ္ ထိုအခ်ိန္ကေငြတန္ဖုိးျဖင့္ပင္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံကာ ဆီး ႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးရံုကို ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းထားျခင္း၊
-တမန္ေတာ္ ေမြးေန႕အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ မ်က္ၾကည္လႊာ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ လူသားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ေဒါက္တာယူႏြတ္စ္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြက္ စီးပြါးေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏို ဘယ္ဆု (Noble Prize) ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေဒါက္တာယူႏြတ္စ္သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၿပီး ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္ေသာ သူမ်ားကုိ အတိုးမယူဘဲ ေငြထုတ္ေခ်းေပး၍ လူသားမ်ား၏ ဘဝတိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလံုး အသိအမွတ္ျပဳသည့္ဆုကို ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႔ ေခတ္လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ လူသားအက်ိဳးျပဳတာဝန္မ်ားကို ထမ္း ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

စင္စစ္ ကမာၻသူ ကမာၻသားတုိ႔၏ အက်ိဳးကုိ ေဆာင္ရြက္သူသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ ဟု တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးလည္း မိန္႔ ေျခြခဲ့ေပသည္။

ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပက္သက္၍ လူမ်ိဳးမတူ၊ ဘာသာမတူ၊ ကိုယ္းကြယ္မႈမတူေသာ လူမ်ားအၾကားတြင္ အ ဆင္ေျပေစရန္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴေက်ာင္းကန္၊ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားကို မထီမဲ့ ျမင္ မျပဳရမည့္ အျပင္ သူတစ္ပါး လာေရာက္ဖ်က္ဆီးလွ်င္ပင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္။ (၂၂း၄၀) ဆိုသည့္ က်မ္း ေတာ္ျမတ္အာယတ္ေတာ္အရ ဘာသာေပါင္းစံုမ်ားၾကားတြင္  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေစဖုိ႔ အစၥလာမ္ သာသနာ က သင္ထားေၾကာင္း သိႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။

သူတို႔ေျပာေသာ အစၥလာမ္

ပုိ၍ ပို၍ ေလ့လာမိေလေလ အစၥလာမ္၏ အင္အားက ဓား (အာဏာစက္) တြင္ တည္ျခင္း မဟုတ္သည္ကုိ ကြ်ႏု္ပ္ ပိုသိရ ေလေလပင္ (မဟတၱမဂႏၶီ)

“အေရွ႕တိုင္းသား ေတြးေခၚရွင္ (မြတ္စလင္မ္) တုိ႕ကား ကမာၻ႕စစ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားပင္ ရွက္ေသြးျဖာသြားေစရေသာ စစ္ဥပေဒ ကို ျပ႒န္းေပးခဲ့သည္။ ဘာသာျခားမ်ားအေပၚ သေဘာထား အလြန္ႀကီးခဲ့ၾကသည္။ ေမတၱာ ထားခဲ့ၾကသည္။ စာနာခဲ့ ၾက သည္။ ဤ မဂၤလာတရားမ်ား ပါရွိေသာ ဥပေဒမ်ိဳးကုိ မြတ္စလင္မ္တို႕ကဲ့ ျပဳစုႏိုင္ေအာင္ အေနာက္တုိင္းသားတို႕က ႏွစ္ ၁၀၀၀ ထိ ေစာင့္စားခဲ့ၾကရတယ္ ” (ေအာ့ဗ္စထေရာင္း)

“အစၥလာမ္ အစစ္အမွန္သာ ကမာၻအား ကယ္တင္ႏိုင္မည္” ဘားနဒ္ေရွာ

“အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ ထြတ္ျမတ္ျခင္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္သည္ လူတုိ႔၏ သဘာဝ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းပင္ ျဖစ္သည္” (မဟတၱမဂႏၶီ)

“ယခုထြန္းကားလွ်က္ရွိေသာ ကမာၻ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ မြတ္စလင္မ္တုိ႔၏ ေက်းဇူးပင္ျဖစ္သည္” Dr.K.S.Sita-Ram , M.A.Ph.D

အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ားက အစၥလာမ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သာသနာျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း လက္ခံေန ၾကေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနပါသည္။ ဘက္ေပါင္းစံု၊ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံု မွသည္ ဂရုဏာတရား၊ စာနာျခင္းတရား၊ ညီညြတ္မႈမ်ား ၊ လူသားဆန္မႈမ်ားကို သင္ၾကားထားေသာ သာသနာမွာ ၿပီးျပည့့္စံုေသာ အစၥလာမ္ သာသာနာပင္ျဖစ္ေပသည္။

References
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဘာသာျပန္ ဃာဇီမုဟမၼဒ္ဟာရွင္။
The Light of Islam (ကမာၻ႕အလင္း)
ကမာၻ႕စံျပ တမန္ေတာ္ (ဝါးခယ္မ ေမာင္မင္းႏိုင္)
"ၿငိမ္း" သင္တန္းမွ သင္ၾကားပို႔ခ် ခ်က္မ်ား (30.1.2007-3.2.2007)

MMSY မွ noble ၏ ပို္စ္အား ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္...

Credit: Noble
Source: MMSY

12 comments:

 1. အကုိmobile applicationတစ္ခုမွာအကုိဒီဆုိဒ္ေလးကုိကၽြန္ေတာ္တင္ခ်င္လုိ.ခြင္.ၿပဴေပးပါအကုိ။

  ReplyDelete
 2. ကၽြန္ေတာ္.ဖုန္းနံပါတ္က၄၅၁၂၃၀၂၂၄ပါ။အကုိခြင္.ၿပဳ၇င္ဖုန္းေလးဆက္ေပးပါ။ပုသိမ္ကhelloဖုန္းဆုိင္ကပါ

  ReplyDelete
 3. ကၽြန္ေတာ္.နာမည္shwe koပါ

  ReplyDelete
 4. မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳသည္...

  ReplyDelete
 5. အစၥလာမ္ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သာသနာ ျဖစ္သည္ ။ ဘယ္တုန္းကမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အသြင္ေဆာင္ခဲ့ပါသနည္း။
  ေခါင္းစဥ္ကိုက ရွက္ဖို႔ေကာင္းေနတယ္။ျပန္ျပင္လိုက္ပါ။စထဲကမွားေနတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္က တိုးထြက္လိုက္ပါ။

  ReplyDelete
 6. အစၥလာမ္သာသနာစတင္ကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသြင္မေဆာင္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ အသံုးႏႈန္းကိုမသံုးေစခ်င္ဘူး။ ဘာသာတရားဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာေတာင္မရွိသင့္ဘူး။
  သမိုင္းကသက္ေသျပေနတယ္ ဒါေတာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့စကားလံုးကို သံုးရဲေသးတယ္။ေသြးသံရဲရဲနဲ႔ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနတဲ့ဘာသာတစ္ခုကို ဘာသာလို႔ သံုႏႈန္းေနတာကိုေတာင္ ေသခ်ာဆန္းစစ္မေ၀ဖန္ႏိုင္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ မသံုးသင့္ဘူးမိတ္ေဆြ။ငါမွန္ေသာစကားကိုဆိုတယ္။ လိုအပ္ရင္ ငါနဲ႔လာေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္။

  ReplyDelete
  Replies
  1. မိတ္ေဆြအစၥလာမ္ကေသြးသံ၇ဲ၇ဲနဲ႔ေပ်ာ္ေမြတဲသာသနာမပာုတ္ဘူးဗ်ျပန္ေလ႔ျကည္႔အံုး

   Delete
 7. ႀကိဳက္တဲ့ အကိုးအကားနဲ႔လာခဲ့ပါ ။ ကမၻာမွာ ထစ္ခနဲ႔ စီခနဲ႔ ဆို အစၥလာမ္ပဲ။
  ဒါေတာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားလံုးသံုးေနတယ္။ တစ္ရြာလံုးနဲ႔ တစ္ေယာက္ရန္ျဖစ္ေနတာေတာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတဲ့ ရွက္တက္ရင္ လဲေသဖို႔ေတာင္ေကာင္းတယ္။

  ReplyDelete
  Replies
  1. ကမၻာေပၚမွာထစ္ကနဲဆိုအစၥလာမ္လို႔ေျပာတယ္ေနာ္မိတ္ေဆြကကမၻာသမိုင္းကိုဘယ္ေန၇ာကစဖတ္တာလဲ

   Delete
 8. မဒီနာကေန မကၠာကိုသိမ္းတာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား
  အာဏာရၿပီး တိုင္းျခားႏိုင္ငံေတြကို အစၥလာမ္အယူ၀ါဒ လက္ခံေစတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား။အလႅာဓါးလို႔ေျပာတာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား
  မိန္းမအမ်ားအျပားယူတာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား
  မဒီနာကမကၠာကို သြားတဲ့ ကုန္သည္ေတြကို ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခိုက္တာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား။ႏြား ၊ ဆိတ္ ၊ သိုး ၊ လူ ေတြကို ဟာလာလုပ္ေနတာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား ။ေသြးညိွနံ႔ေတြပဲရတယ္ မိတ္ေဆြ။

  ReplyDelete
 9. ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတာ မင္းတို႔ ဘယ္လိုနားလည္ထားတာလည္း။စစ္နဲ႔စခဲ့တဲ့ မင္းတို႔ဘာသာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ပရိယာယ္ႀကြယ္ လူၾကားေကာင္းတဲ့ စကားလံုးမ်ိဳးပဲျဖစ္မယ္။

  ReplyDelete
 10. ဟဂ်္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦးသည္ အျပစ္ဟူသမွ်ကိုလည္းေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး၊ ယုတ္ညံ့သည့္ စကားမ်ဳိးလည္း မေျပာ၊ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးေကာင္းမြန္စြာေနထုိင္ခဲ့ပါလွ်င္ ထုိသူသည္ မိခင္၀မ္းအတြင္းမွ ေမြးဖြားစကေလးသူငယ္ကဲ့သို႔ပင္ အျပစ္ကင္းစင္သူတစ္ဦးျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။
  ဟိႏၵဴေတြ ဂဂၤါျမစ္ေရဆင္းခ်ိဳးတာနဲ႔တူေနတယ္။ၾကည့္လုပ္ေနာ္

  ReplyDelete

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)