Tuesday, September 11, 2012

ကုရ္အာန္တြင္ဆုိေသာ ရွင္ေဂါတမအေၾကာင္း


အစၥလာမ္ဘာသာ ေပၚထြန္းလာမွာကုိ ဗုဒၶက ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေလာက္ကတည္းက ၿကုိတင္ ေဟာ ကိန္းထုတ္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ကုိေတြ႕တာႏွင့္ မွ်ေဝခဲ့ပါတယ္။ အဲဒိလုိ မွ်ေဝရာမွာ ကုရ္အန္ထဲ မွာ ဗုဒၶႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖၚျပထားတာရွိတယ္လို႔ ေရးလုိက္ပါတယ္။ ေရးလုိက္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုက ဗုဒၶ ဘာသာလူမ်ားစုေတြ ေနထုိင္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြအေနႏွင့္ ဗုဒၶႏွင့္ အစၥလာမ္ ဆက္စပ္မႈကုိ ၾကားသိထားသည့္အတုိင္း ေရးလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးႏြယ္တုိင္းကုိ အလႅာဟ္အရွင္က တမန္ေတာ္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္ဟု ကုရ္အန္က ဆုိသည္ဟုလည္း ၾကားနာဖူးပါတယ္။ ဗုဒၶကုိ ကုရ္အန္တြင္ ေဖၚျပထားသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေလးစားအပ္ေသာမိတ္ေဆြႀကီးႏွစ္ဦးကေမးခြန္းထုတ္လာပါတယ္။

က်ေနာ္သိသေလာက္က ဘာသာအသီးသီးမွာ အယူအျမင္ ကဲြျပားမႈေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအယူ အျမင္ကဲြျပားမႈ အေပၚ အေျခခံျပီး ခရစ္ယာန္၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴ၊ ဂ်ဴး စသည္တုိ႔မွာ အစၥလာမ္လိုဘဲ ဂုိဏ္းကဲြမ်ား (Schools) ျဖစ္တည္လ်က္ ရွိပါတယ္။ တစ္ဂုိဏ္းထဲမွာပင္ ေဒသအလုိက္ ကဲြျပားမႈေတြ ရွိတတ္ျပန္ပါတယ္။

အခုက်ေနာ္ ေဖၚျပေပးမည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အစၥလာမ္ ဘာသာေရး ပညာရွင္မ်ားတြင္ အျမင္မတူညီမႈေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ့အေနႏွင့္ ေတြ႕ရွိရျခင္းကုိ ဗဟုသုတအျဖစ္ မွ်ေဝေပးျခင္းသာျဖစ္ပါ တယ္။ ေလ့လာထားတာ ဟုတၱိပတၱိမရွိ၍ ေလ့လာထားတာကုိ တင္ျပျခင္း အလ်ဥ္း မဟုတ္ပါ။ ဘယ္ေလာက္ မွန္တယ္။ မမွန္ဘူး။ ခုိင္မာတယ္။ မခုိင္မာဘူးဆုိတာကုိ အေသးစိတ္ ပုိမုိသိရွိလိုပါက သက္ဆုိင္ရာ အစၥလာမ္ သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ၾကပါတယ္။ မိမိ သိရွိထားသည္မ်ား ရွိပါကလည္း ဖတ္ရႈလုိပါ တယ္။

ဆရာ ဦးေမာင္ကုိ ဂဖာရီ၏ Al-Nahdahပါ ေဆာင္းပါးကုိ (မူလ မိတၱဴက အလြန္ေဟာင္းႏြမ္းေနျပီး ဖတ္ရန္ ခက္ခဲေနသျဖင့္) ကူးယူေဖၚျပေပးလုိက္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာအားနည္းေသာ မိတ္ေဆြမ်ား အလြယ္သိရွိႏုိင္ရန္ အဓိကက်ေသာအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကုိျမန္မာျပန္ေပးလုိက္ပါတယ္။

(Allama Yusuf Ali အပါအဝင္) ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ အစၥလာမ္သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ားက ေဂါတမဗုဒၶကုိ Surah Ambiya (21:85-86)ႏွင့္ Surah Sad (38:48)ပါ Zul-Kifl, Man of Kappila (ဇြလ္ကိဖ္လ္, ကပၸိလမွ ပုဂၢိဳလ္ထူး)အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖၚျပၾကပါတယ္။ Maulana Manazir Ahsan Gilaniက Sabe-inသည္ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံကုိ ရည္ညႊန္းသည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။ Maulvi Abdul Haq Vidhyarthi ႏွင့္ အျခားၾသဇာႀကီးမား ေသာ အစၥလာမ္သာသနာ့ ပညာရွင္အမ်ားအျပားက ဗုဒၶမိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ ေနာက္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ Ari-Metteya ဘုရား(မိမိ၏ ရန္သူကုိပင္ ေမတၱာတရား ႀကီးမားစြာ ထားႏုိင္ေသာသူ) ဆုိသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေနာက္ဆုံး တမန္ေတာ္ကုိရည္ညႊန္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက Surah At-Tin(95)ကုိ သဖန္းပင္ဟု ျပန္ဆုိရာတြင္ ဗုဒၶႏွင့္ အျခားသူေတာ္စင္မ်ား တရား အားထုတ္ေသာေဗာဓိေညာင္ပင္ကုိလည္းဆုိလုိႏုိင္ေၾကာင္းဖြင့္ဆုိၾကေသးသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ေအာင္တင္
ေအာက္တုိဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၀
Copy from: http://myanmarmuslimhands4u.blogspot.com/2011/04/blog-post_4370.html

22 comments:

 1. အစၥလာမ္သာသနာ့ ပညာရွင္အမ်ားအျပားက ဗုဒၶမိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ ေနာက္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ Ari-Metteya ဘုရား(မိမိ၏ ရန္သူကုိပင္ ေမတၱာတရား ႀကီးမားစြာ ထားႏုိင္ေသာသူ) ဆုိသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေနာက္ဆုံး တမန္ေတာ္ကုိရည္ညႊန္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိၾကသည္။

  ပထမ ဗုဒၶဘုရား သာသနာကြယ္မွသာလွ်င္ ေနာက္ဘုရား ပြင့္ရုိး ရွိသည္။ ဗုဒၶ တစ္ဆူႏွင့္ တစ္ဆူ နီးကပ္စြာ ပြင့္ေလ့ မရွိပါ။ ( ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားကုိသာ ဆုိလုိသည္။ ထုိေၾကာင့္ မုိဟာမက္ သည္ အရိေမၲယ် ဗုဒၶ မဟုတ္ပါ။)

  ReplyDelete
 2. ဗုဒ္ဓ သာသနာဟာ တစ္ခုတည္းေသာ အနတ္တ၀ါဒ ျဖစ္တယ္ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အစ္စလမ္ ဘာသာဟာ ဂ်ဴးဘာသာ ကို ဆက္ခံရင္ ေက်းဇူးသိရာေရာက္မယ္ (ကမ္ဘာဦး မွာဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ဂ်ဴးဘာသာ(အိသေရလလူမ်ိဳး)ကေန ခရစ္ယန္ဘာသာ နဲ႔ အစ္စလမ္ဘာသာ ဟူျပီးကြဲသြားတယ္ ဒါျငင္းမရတဲ့သမိုင္းပဲ ဒါေၾကာင္ ေယေဟာ၀ါနဲ႔အလ္လလ္ဟာ အမည္ကြဲသာျဖစ္တယ္) ဗုဒ္ဓ ဆိုျပီး ထာ၀ရ ဘုရားစိတ္ညိဳျငင္ေအာင္မလုပ္ပါနဲ႔

  ReplyDelete
 3. ဒီ Blog ဟာ အဆင္႔အတန္းရွိတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္ ... သုိေပမယ္႔ ... တဖက္သတ္ ေမးခြန္းေတြေမး
  ကို္ယ႔ဟာကုိယ္ေတြေျဖျပီး အရုိင္းဆန္တယ္ ကို္ယ္႔ဘက္အျမင္ေတြပဲေရးေနတယ္ ...
  တုိက္ခုိက္သလိုလို ေဆြးေႏြးသလိုလိုဆန္တယ္ ။ တုိက္လဲ မလႈပ္ပါဘူး ဆဲလဲ မတုန္ပါဘူး ဘယ္ဟာ မွားေနတယ္ထင္လဲ ေမးပါ ေျပာပါ Open Forum တင္လုိက္ပါ ဒါဆုိ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိမယ္ ။
  ကုိယ္႔ဘက္ကလဲ အပိတ္ သူ႔ ဘက္ ကလဲ အပိတ္ဆုိ ဆက္စရာမရွိပါဘူး ။

  ReplyDelete
 4. အဟဟဟ . ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ နဲ႔ ၾသဇာၾကီးမားေသာ .အစၥလာမ္ သာသနာ့ ပညာရွင္ေတြရယ္ ..
  ည့ံခ်က္က ကမ္းကုန္.. အရိေမေတၱယ် ဘုရားက တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ကို ရည္ညြန္းတယ္ဆို .
  တမန္ေတာ္မိုဟာမက္က ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႔ ေနာက္မွေပၚတဲ့ တမန္ေတာ္ေပါ့ .
  ( ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ေဟာခဲ့တာအမွန္ဆိုရင္ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္က သူ႔ကိုယ္သူ ဘုရားလို႔ ဘာေၾကာင့္မေျပာပဲ
  တမန္ေတာ္လို႔ေျပာရပါသလဲ ) ပို႔စ္တင္ခ်င္ရင္ အမွန္အမွားခြဲျခားပီးတင္ပါ ..
  ဖြင့္ဆိုတယ္ဆိုတာက ဖြင့္ဆိုတဲ့သူရဲ႔သေဘာထားပါ အမွန္ေတြပါမေျပာႏိုင္သလို အမွားေတြပါလို႔လဲမေျပာႏိုင္ပါဘူး.. ဥာဏ္သံုးပီးစဥ္းစားပါ

  ReplyDelete
 5. ((((Allama Yusuf Ali အပါအဝင္) ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ အစၥလာမ္သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ားက ေဂါတမဗုဒၶကုိ Surah Ambiya (21:85-86)ႏွင့္ Surah Sad (38:48)ပါ Zul-Kifl, Man of Kappila (ဇြလ္ကိဖ္လ္, ကပၸိလမွ ပုဂၢိဳလ္ထူး)အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖၚျပၾကပါတယ္။ Maulana Manazir Ahsan Gilaniက Sabe-inသည္ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံကုိ ရည္ညႊန္းသည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။ Maulvi Abdul Haq Vidhyarthi ႏွင့္ အျခားၾသဇာႀကီးမား ေသာ အစၥလာမ္သာသနာ့ ပညာရွင္အမ်ားအျပားက ဗုဒၶမိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ ေနာက္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ Ari-Metteya ဘုရား(မိမိ၏ ရန္သူကုိပင္ ေမတၱာတရား ႀကီးမားစြာ ထားႏုိင္ေသာသူ) ဆုိသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေနာက္ဆုံး တမန္ေတာ္ကုိ ရည္ညႊန္းျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္း လင္းဖြင့္ဆုိၾကသည္။)))


  က်ဳပ္တို႔သာသနာေတာ္မွာ အရိမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္ေတာ္ မူမယ္လို႔ပဲ ေဟာထားခဲ့တာမဟုတ္ဘူးေလကြယ္…. အရိမေတၱယ်ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟာ ဘယ္လိုဘယ္ပံုေပၚေပါက္ေတာ္မူမယ္ဆိုတာက အစ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ၿပီး မည္သည့္ ဂုဏ္ေတြနဲ႔ျပည့္စံု မယ္ဆိုတာပါ အတိအက်ပါပါသကြယ္….. အရိမေတၱယ်ျမတ္ စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟာ သူ႔ကိုယ္သူေခါင္းျဖတ္ၿပီးေပးလွဴခဲ့တဲ့ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ အထက္မွာ တုိင္ေလးခုပါတဲ့ ရတနာေက်ာင္းေတာ္ သ႑န္အမိုးထီးေတာ္ဟာ အၿမဲတေစၦလိုက္ ပါၿပီး ေနေရာင္မခ မိုးေပါက္မက်ရေအာင္ လိုက္ပါေနမယ္…. အရိမေတၱယ်ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ႀကီးၾကြ ခ်ီေတာ္မူတဲ့ ေျခလွမ္းတိုင္းမွာလည္း ပဒုမၼာၾကာပြင့္ေတြဟာ ေျမျပင္မွသူ႔အလိုလိုေပၚ ထြက္ၿပီး ေျခေတာ္အစံုကို ခံယူေတာ္မူမယ္လို႔ ေဟာထားခဲ့တယ္… ကဲ ဘယ္မွာလဲ မိုဟာမက္မွာ အဲဒီလိုအခ်က္အ လက္ထူးေတြ…. ဟားဟားဟား အလိုလိုရတနာေက်ာင္းေတာ္ လိုက္မိုးေပး ဖို႔ေနေန သာသာ အၿမဲတမ္းထီးလိုက္မိုးေပးမဲ့သူေတာင္ရွိလို႔လား….. ဘုရားရွင္တို႔မည္သည္ ကိေလသာဟူ၍ ဝါသနာႏွင့္တကြအၾကြင္းမဲ့ပယ္သတ္ေတာ္မူၿပီးမွျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာကို အဲဒီလို မယားေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ နဲ႔လူက တို႔ဘုရားျဖစ္ခ်င္ေသး သလားကြယ္… . ျဖစ္ခ်င္သပ ဆိုရင္ေတာ့ တို႔သာသနာထဲဝင္ ဘုရားရွင္ကိုဖူးေတြ႔ႏိုင္ေအာင္အရင္ႀကိဳးစား… ၿပီးမွ ဘုရားဆုသာ ပန္ေပေရာ့….. အဲ…. အဲလိုမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့လည္း ဒီလိုဘာသာတစ္ခု ထူေထာင္ျဖစ္မွာေတာင္ မဟုတ္ေလာက္ ပါဘူးေလ… အတင္းေရာ ဇြတ္ေရာ အဓမၼေရာကို ဆြဲတူေနေတာ့တာပဲ… တို႔ျမတ္စြာဘုရား ရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး အႏွိဳင္းမဲ့ေလာကသစၥာတရားေတာ္ျဖစ္တဲ့ အနတၱဝါဒ ကို ေဟာၾကားျဖန္႔ေဝေတာ္ မူတယ္… ထာဝရဆိုလို႔ နိဗၺာန္ကိုေတာင္ မသံုးႏွံဳးဘူး… နိဗၺာန္ဆိုတာ အၿငိမ္းဓါတ္သက္သက္ သာလွ်င္ျဖစ္ တယ္…. အဲဒီလိုဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက ထာဝရတည္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ႕ တမန္ေတာ္ျဖစ္ပါဦးမလား…. အဲဒီလိုကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဖန္ဆင္းရွင္ပါလို႔ ေလႀကီးေနတဲ့ သတၱဝါ သာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးနဲ႔ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ႀကံဳႀကိဳက္လုိက္ရရင္ သေဗၺဓမၼာအနတၱာ၊ သေဗၺသခၤါရာအနိစၥာဆိုတာေတြကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက ေဟာၾကားေတာ္မူလိုက္လို႔ သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး မွားပါၿပီလို႔ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္သြားမွာေသခ်ာတယ္…. ဘုရားရွင္လက္ ထက္ေတာ္ ကလည္း ပကျဗဟၼာႀကီးဟာ သူ႔ကိုယ္သူဘံုစဥ္ေတြေလွ်ာက်ေနမွန္းမသိဘဲနဲ႔ ၿမဲလွၿပီထင္ၿပီး သူကေတာ့ ထာဝရပါလို႔ အခုလိုပဲ ခပ္တည္တည္နဲ႔ ဘာမသိညာမသိရမ္းၿဖီးခဲ့ေသးတာပဲေလ…. အတုမဲ့ပရေမ အစစ္ျဖစ္တဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႕ေတာ့ သူလည္း အရွံဳးေပးရၿပီး အမွားကိုဝန္ခံ ရေတာ့တာပဲ မဟုတ္လား….. အခုလည္း ဖန္ဆင္းရွင္ဆိုတာႀကီး အဲဒီဘဝေရာက္ သြားပါဦးမယ္ဗ်ာ…. စြတ္ၿပီးေတာ့ အရမ္းကာေရာကို မတူခ်င္စမ္းပါနဲ႔….

  မင္းကန္စီ

  ReplyDelete
  Replies
  1. ျကိုက္သြားျပီ ပါဠိလိုမ်ား၂မေရးပါနဲ႔ အနက္မ်ား၂းေရးပါ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ ဒါမွသူတို့ အမွားအမွန္သံုးသပ္လို့ရမွာ

   Delete
 6. ((((((Allama Yusuf Ali အပါအဝင္) ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ အစၥလာမ္သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ားက ေဂါတမဗုဒၶကုိ Surah Ambiya (21:85-86)ႏွင့္ Surah Sad (38:48)ပါ Zul-Kifl, Man of Kappila (ဇြလ္ကိဖ္လ္, ကပၸိလမွ ပုဂၢိဳလ္ထူး)အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖၚျပၾကပါတယ္။ Maulana Manazir Ahsan Gilaniက Sabe-inသည္ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံကုိ ရည္ညႊန္းသည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။ Maulvi Abdul Haq Vidhyarthi ႏွင့္ အျခားၾသဇာႀကီးမား ေသာ အစၥလာမ္သာသနာ့ ပညာရွင္အမ်ားအျပားက ဗုဒၶမိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ ေနာက္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ Ari-Metteya ဘုရား(မိမိ၏ ရန္သူကုိပင္ ေမတၱာတရား ႀကီးမားစြာ ထားႏုိင္ေသာသူ) ဆုိသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေနာက္ဆုံး တမန္ေတာ္ကုိရည္ညႊန္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိၾကသည္။))))))

  ျဖစ္ရေလရွင္.... ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္ကလဲတစ္ေယာက္တမ်ိဳးပါလားးး
  ကိုေအာင္တင္ေရ..ရွင္တင္တဲ႕ပိုစ့္မွာေတာင္.... ေလးလံုးမကြဲဖူးေနာ္... ေဂါတမဘုရားရွင္ လိုလို အရိေမတၱယ် ဘုရာရွင္လိုလို.... ဘာအေၾကာင္းကိုလိမ္ခ်င္တာလဲရွင္....

  ကဲ Surah Ambiya (21:85-86) ကိုအရင္ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္ရွင္ ေနာ္

  http://islamicstudies.info/maarif.php?sura=21&verse=85

  ေသခ်ာလဲျပန္ဖတ္ၾကပါအုန္းရွင္.... ရွင္တို႕ရဲ႕ ( Surah Al.Ambiya (21:85-86)) မွာ....ဘာေရးထားသလဲ ဆိုတာေလ ...ဘာလို႕ညွိမရတာကို မတူတူေအာင္ လိုက္ညွိေနတာလဲရွင္ ... အဲ့မွာေျပာထားတာက
  Isma'il , Idris နဲ႕ Dhul-Kifl တို႕၃ေယာက္ဟာ... ေမတၱာတရားထားနိဳင္ေသာသူမို႕လို႕ အလာဟ္က ေရြးခ်ယ္ေသာသူပါတဲ့ရွင္.... ကဲျပစမ္းပါအုန္းရွင္..ဘယ္နားးး မွာ ကပၸိလ၀တ္ရဲ႕ လူဆိုတာ ရွိလဲလို႕ေလ.....
  ျပီးေတာ့ေနာက္တခု Surah Sad 38;48 ကိုၾကည့္ရေအာင္ပါ.....

  (Surah Sad 38;48 ) ( Y.Ali) commemorate Isma'il , Elisha and Zulkifl; Each of them was of the company of the good.
  38.48: (picktall) And made mention of Isma'il , Elisha and Zulkifl; All are of the chosen.

  သူေျပာထားတာက.... Isma'il , Elisha and Zulkifl; တို႕က ေမတၱာတရားထားနိဳင္သူမို႕ ...သူတို႕ သည္အလာဟ္လြတ္တဲ့သူေတြက်ိန္းေသျဖစ္ရမည္တဲ့.... အလာဟ္မွာလြဲလို႕ဘယ္သူမွမသိနိဳင္တဲ့..။

  ရွင္ျပတဲ့က်မ္း၂ခုလံုးမွာ.... ျမတ္ဗုဒၶနဲ႕ပတ္သက္တာ...ဘာမွ..မဘာမွ ယံုတင္မကပါဖူး.... က်မ္း၂ခုညြန္တာ အဲ့က်မ္း ၂ခုက လူနာမည္ေတာင္.... အေပၚတမ်ိဳးေအာက္တမ်ိဳးလြဲေနေသးတာပါလား...။ ကိုယ့္က်မ္းလဲ ကိုယ္ျပန္ၾကည့္ပါအုန္းရွင္... လံုးလားျပားလားဆိုတာ... အလည္ကလူနာမည္က အီလီးရွာ ျဖစ္လိုက္ အစ္ဒရစ္ ျဖစ္လိုက္.... တစ္ကယ္ပါပဲ...က်ိန္းေသတာကေတာ့... က်မ္းရဲ႕အက်ယ္မွာေရာ..အက်ဥ္းမွာ ပါ ျမတ္ဗုဒၶအေၾကာင္းမပါပါရွင္... အင္ဒီးယားနဲ႕ဆင္တာဆိုလို႕..မူဂ်ာဟစ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အေၾကာင္းပဲ ပါတာပါ... ေသခ်ာျပန္ဖတ္အုန္းရွင္... ကိုယ္က်မ္းစာကိုကိုယ္... သူမ်ားေတြကလိုက္ရွင္းျပေနရရင္ မဟုတ္ေသးဖူးေနာ္....

  ေနာက္တစ္ခု.... ဦးေဌးလြင္ဦးေရးခဲ႕တဲ့... ကိုယ္ေတာ္မူဆာသည္ ေဂါဏဂုဏ္ဘုရားလား

  http://islamsasana.blogspot.com/2008/05/blog-post_9505.html

  ဆိုတဲ့ပိုစ့္မွာ ေရာဒီပိုစ့္မွာပါ ပါတဲ့ ေဌးလြင္ဦးးက ေရသဖန္းပင္ေျပာျပီး ကိုေအာင္ တင္က ေဗာဓိပင္ လို႕ ေျပာတဲ့ At.Tin ( 95 ) ဆိုတဲ့ အပင္ကိုေျပာပါရေစရွင္....ဒီအပင္ကို.. ဒီအာရာဗ္ နိဳင္ ငံေတြ မွာ... အက္ တိင္းန္.... လို႕ေခၚျပီး.... ဒီအပင္ရဲ႕ အသီးကိုက်ေတာ့ တိင္းန္ ( TINN) လို႕ေခၚၾကပါ တယ္... အခုလိုေႏြရာသီေတြမွာ... အရမ္းေပါပါတယ္... ေယာက်္ားေတြ အတြက္ ဟိုမုန္းအားေကာင္းေစတယ္... အပူစင္တယ္လို႕ေျပာပါတယ္.. တမန္ေတာ္ အၾကိဳက္ဆံုး အသီးေပါ့... ေယာက်္ားေလးေတြ အရမ္းစားၾက ပါတယ္... ဦးေဌးလြင္ဦး လိမ္တဲ့ ေရသဖန္းလဲ မဟုတ္သလို ဦးေအာင္တင္ ရမ္းေျပာတဲ့ ေဗာဓိ ပင္လဲမဟုတ္ ပါဖူးရွင္.... သဲကႏာၱရ တေဇာင္းပင္ နဲ႕တေဇာင္းသီးပါ.. ဓါတ္ပံုပါတင္ထားပါတယ္.. ဆိုဒ္ထဲမွာသြားၾကည့္ပါရွင္ http://moenatvilla.blogspot.com/2013/08/blog-post_19.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. အခုလိုရွင္‌းျပ‌ေပးတာthanks.

   Delete
  2. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ေသခ်ာေရရာျပီးတိက်ရွင္းလွပါ ေရာရမ္းမွန္းသုတ္မဟုပ္ပါဘူး အေရးသားတိက်လွပါသည္

   Delete
  3. ခင္ဗ်ား တို့ အဲ႕ လို သူဘာသာ ကိုယ့္ ဘာသာ အျပန္ အလွန္ပုတ္ ခက္ ျပီး ျငင္ း ေန မယ့္ အစား
   ဘုရား ေဟာ တဲ႕ ဝိပသနာ ကို အားထုတ္ ၾက ပါ လား
   ဘယ္ ဟာ အမွန္ ဘယ္ ဟာ အမွား ဆို တာ ဘယ္ သူ မွ ေသ ခ်ာ မသိ ဘူး
   ငါ တ ေကာ ေကာ ပီး ငါ့ ဟာ မွ အမွန္ လို့ အတၱ ၾကီး မ ေန ၾက စမ္း ပါ နဲ႕

   Delete
 7. ‌ေစာက္‌ဆင့္မ႐ွိ ‌ေ‌ေ‌ေ‌ေ‌ေ‌ေ‌ေစာက္‌႐ွက္‌မ႐ွိတဲ့တြမင္‌းတို႔အမငမူဆလိမ္‌‌ေမူဆလိမ္‌႐ွက္‌မ႐ွရ႐ွက္‌က႐ွရအလာဟ္‌ဖင္‌ကို၀၀က္‌ဆီသုတ္‌ၿပီးတက္‌ခ်ဦးမယ္‌ၾကည္‌့‌ေန

  ReplyDelete
 8. ‌ေစာက္‌ဆင့္မ႐ွိ ‌ေ‌ေ‌ေ‌ေ‌ေ‌ေ‌ေစာက္‌႐ွက္‌မ႐ွိတဲ့တြမင္‌းတို႔အမငမူဆလိမ္‌‌ေမူဆလိမ္‌႐ွက္‌မ႐ွရ႐ွက္‌က႐ွရအလာဟ္‌ဖင္‌ကို၀၀က္‌ဆီသုတ္‌ၿပီးတက္‌ခ်ဦးမယ္‌ၾကည္‌့‌ေန

  ReplyDelete
 9. က်က္သေရမရွိလိုက္တာကြာ
  မင္းတို့အလႅာပုံကိုငါတုို့ကိုျပစမ္းပါ

  မျမင္ဘူးလို့ပါ

  ReplyDelete
 10. မၾကည္‌့ပါနဲ႔ကြာ။႐ြံစရာႀကီး ‌ေနမွာ။

  ReplyDelete
 11. မင္းဘုရာရွိလို ့လား ေခြးေတြ မင္းတို ့ကရုပ္ထုျကိးကိုဘုရားဆိုျပိးကိုးကြယ္ အဟုတ္ျကိးမွတ္ေနလား ဘုရားဆိုတာ အစၥလာမ္နိုင္ငံမွာ ပြင့္တာ မသိရင္မွတ္ထား

  ReplyDelete
 12. အလႅာဖင္ကိုေနာက္မွ ဝတ္ဆီတုတ္ကြ အခုမင္းအေမဖင္မွာ ငါသုပ္ရည္ တုတ္ေပးစမ္း shan mung ရမယ္ဟုတ္လား

  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. မင္းတို႔ဘု႐ားကဘယ္ေလာက္ဆြမ္းလဲေတာ့မသိဘူေပားမင္းတို႔အေျပားအဆိုကိုျကည့္႐တာနဲမင္းတို႔ဘု႐ားကဘယ္လိုမိန္ခဲ့လယ္ဆိုတာေပၚေနျပီမင္းတို႔ဘု႐ားကဒီလိုပဲေပာာထားတာမလာဒါေျကာင့္သူမ်ားဘာသာေစာ္ကားေနတာအစင့္တန္းမ႐ွိတဲ့မ်ိဳးစုတ္မ်ိဳး႐ုပ္

  ReplyDelete
 15. မင္းတို႔ဘာသာကေစာ္ကားခိုင္းသလိုငါတို႔ဘာသာကမေစာ္ကားခိုင္းထားဘူးကြဒါေျကာင့္မင္းတို႔လိုမညစ္ပက္ဘူ
  အမ်ိဳးစုတ္အမ်ိဳး႐ုပ္ေတြ

  ReplyDelete
 16. အဒိ ေပ့ ထဲ မွာ အျပန္ အလွန္ ကိုက္ ေန တဲ႕
  ဗုဒၶဘာသာ ေကာ
  အစၥလာမ္ ဘာ သာ ဝင္ ေကာ ေျပာ လိုက္ မယ္
  သူ မ်ား ဘာသာ ေရး ကို ပုတ္ ခက္ ေစာ္ကား ေန မယ့္
  က္ုယ္ ့ ဘာသာ ေရး ကို ဘဲ အာ ရံု စိုက္ ပါ
  ကိုယ္ ၾကိဳက္ တာ ကိုယ္ ကိုးကြယ္
  ဘာ မွ ေစာက္ ဇယား ရွုပ္ စရာ မလိုဘူး
  အလကား ဟာ ေတြ
  ဗုဒၶ အဲ႕ လ္ု ျငင္း ခံု ေန ဖို့ ခဲ႕ လား ခ်ီးဘရိနါး ေတြ
  လြက္ ေျမာက္ ရာ ကို ကြ က္ုယ္ ရွာ ေဖြ က်င့္ ၾကံ အား ထုတ္
  ေခြး ေတြ လို ၾက ေတာ့ က္ုက္ တတ္ တယ္

  ReplyDelete
 17. အစၥလာမ္​ဘာသာဟာစစ္​မွန္​တဲ့ဘာသာဆိုရင္​open to open ထားသင္​့ပါတယ္​

  ReplyDelete

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)