Tuesday, August 7, 2012

ေရႊႏုိင္ငံႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ


ေရႊႏုိင္ငံႏွင့္ရုိဟင္ဂ်ာ
ကမၻာ့အလည္တြင္ ေရႊႏိုင္ငံဟူသည္ ၿပိဳင္စံရွား တစ္ခုတည္းေသာ တုိင္းၿပည္ၿဖစ္သည္။ ယင္းတုိင္းၿပည္သည္ အလြန္အင္မ တန္မွ သံယံဇတေပါၾကြယ္၀လွသည့္အၿပင္ မ်ဳိးၿမင့္ၿမတ္ေသာ ပညာတတ္လူတန္းစားမ်ား အမ်ားစု ေနထုိင္ၾကသည္။ ၂၁ ရာစုအထိ သိပၸံပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ အသိပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ႏုိဘယ္လ္ဆုရွင္မ်ားစြာ၊ သမုိင္းပညာရွင္မ်ားစြာတုိ႔အၿပင္ လူမ်ဳိးစုႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုဆုိင္ရာ သရုပ္ခြဲပညာတြင္လည္း သူမတူေအာင္ ထူးခၽြန္သူမ်ားအား ေမြးထုတ္ၿပီးၿဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွပင္ အလြန္ေလးစားအားက်အတုယူေနရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ပညာေရးစနစ္ စသည္ စသည္တုိ႔ သည္လည္းၿပိဳင္စံရွား အထူးေကာင္းမြန္လွသည့္အၿပင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စည္းကမ္း၊ လူ႔ေဘာင္ အသိုက္အ၀န္းအား အက်ဳိးၿပဳမွု၊ ဘာသာတရားကုိင္းရွိုင္းမွုတုိ႔မွာလည္း စံနမူနာယူစရာအတိပင္ၿဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ ့ၿပည့္စံုေကာင္းမြန္လွေသာ တုိင္းၿပည္သုိ ့လာေရာက္လည္ပတ္ခ်င္သူ၊ လာေရာက္အေၿခခ်ေနထုိင္လုိသူမ်ားစြာတုိ ့သည္ ယင္းႏိုင္ငံသုိ ့ေရာက္ရွိအေၿခ ခ်ရန္ အစဥ္ ေမွ်ာ္လင့္ ၾကိဳးစားလ်က္ရွိၾကသည္။

သုိ ့ေသာ္ ဗီဇာစနစ္ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္ၿပီး လံုၿခံဳေရးစနစ္ အားေကာင္းလြန္းေသာေၾကာင့္ အနည္းငယ္မွ် ခ်မ္းသာရံု၊ ပညာ တတ္ရုံၿဖင့္ ယင္းတုိင္းၿပည္သုိ ့ေၿခမခ်ႏုိင္ေပ။ ဤသို ့ေသာအေၿခအေနတြင္ ယင္းတုိင္းၿပည္သုိ႔ အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ လာ ႏုိင္ေသာသူမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ယင္းလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ အလြန္တရာမွဆင္းရဲ ႏုံခ်ာၿပီး ပညာမဲ့ ဥစၥာမဲ့ အရုပ္ဆုိး အက်ည္း တန္ လူတန္းစားမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။ ထုိလူတန္းစားမ်ဳိးကုိ ရိုဟင္ဂ်ာဟု အမည္တြင္သည္။ ယင္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ သူတုိ ့၏ ပင္ ကုိယ္ အရည္အခ်င္းၾကိဳးစားမွုေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ ေရႊႏိုင္ငံ၏ သနားၾကင္နာတတ္ေသာ၊ ေဖးမွကူညီတတ္ေသာ ေရႊလူမ်ဳိးတုိ႔ သည္ နယ္စပ္မွ၀င္ခြင့္ေပးခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ယင္းရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတုိ ့အေၿခခ်ခြင့္သည္ ၂၀ ရာစုတြင္ပုိမိုလာသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယင္းတုိ ့ ေနထုိင္ခြင့္ရၾကေသာၿပည္နယ္သည္ အင္မတန္မွ သံယံဇတေပါၾကြယ္၀သည့္အၿပင္၊ တရားမွ်တ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ႏွင့္ကမၻာ့ေခတ္အမွီဆံုးေခတ္ေပၚ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားၿဖင့္ ၿပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္ၾက သူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီးေနခ်င့္စဖြယ္္ ၿဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

ယင္းၿပည္နယ္တြင္ ေရႊ၊ေငြ၊ေက်ာက္သံပတၱၿမားအၿပင္ ေရနံ၊သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ့ႏွင့္ အဆင့္ၿမင့္စုိက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား အၿပင္ နည္းပညာၿမင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းထုတ္ကုန္တုိ ့မွာစံုလင္လွသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ယင္းၿပည္နယ္ရွိ ေရႊရခုိင္ဟုေခၚတြင္ေသာ မ်ဳိးၿမင့္ၿမတ္ေသာ၊ လွပတင့္တယ္ၿပီး ပညာတတ္ရည္မြန္ေသာသူမ်ား သည္ေရႊကုိေၿမလုိသံုး၊ ေငြကုိေရလုိသံုးႏုိင္ၾကသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ေရႊရခိုင္လူမ်ဳိးတုိ ့အား အလြန္အမင္း မနာလုိစိတ္ ရွိေနၾကသည္။ သူတုိ ့ကဲ့သုိ ့ေရႊပန္းကန္မ်ား၊ ေရႊခြက္မ်ားၿဖင့္စားေတာ္ပြဲတြင္ရႊင္ၿပလုိၾကသည္။ ယင္းသို ့ေသာ အေၿခအေန မ်ားက ငတ္ၿပတ္စုတ္ၿပတ္ေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိယင္းၿပည္နယ္တြင္ အေၿခခ်ေနထုိင္လုိစိတ္ၿပင္းၿပ ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။
ေရႊႏုိင္ငံမွရႊလူမ်ဳိးတုိ ့သည္ ယင္းရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ သနားေသာအားၿဖင့္ နယ္စပ္ဂိတ္ပင္မထား၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ပင္ မလုိ ဧည့္စရင္းဆုိသည္ကုိၾကားဖူးသူဟူ၍ မရွိေလာက္ေအာင္ ေနထုိင္သြားလာခြင့္ၿပဳေပးခဲ့ၾကသည္။ ေနအိမ္မရွိေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ေနထုိင္စရာမ်ားစီစဥ္ေပးၿခင္း၊ ပညာသင္ၾကားေပးၿခင္း၊ အစာရည္စာေထာက္ပံၿခင္း၊ သာသနာၿပဳခြင့္ေပး ၿခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ၿဖစ္ေနသူမ်ားကုိ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေပးၿခင္းစသည္ၿဖင့္ယင္းတုိ ့ဘ၀တြင္လူၿဖစ္ရက်ိဳးနပ္ေအာင္ပင္ လူသားၿခင္းစာနာေသာစိတ္ အၿပည့္ၿဖင့္ ကူညီေပးေနခဲ့သည္။ ဤသုိ ့ေနထိုင္လာခဲ့ၾကရာ ၂၁ရာစုအေရာက္ ၂၀၁၂ တြင္ ေရႊလူမ်ဳိးတုိ ့သည္ ဆုိးသြမ္းရမ္းကားလာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတုိ ့ကုိမဟာဗ်ဴဟာက်က်ႏွင္ထုတ္ရန္ ၿဖစ္လာခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေရႊႏုိင္ငံတြင္ မည္သည့္ေရႊလူမ်ဳိးမွ မက်ဴးလြန္ဖူးေသာ မုဒိမ္းမွုကို ရုိဟင္ဂ်ာ (၃)ဦးတုိ ့က ဆန္းသစ္တီထြင္စြာ ကနဦး က်ဴးလြန္မိၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ မည္သို ့မွသီးမခံႏုိင္ေသာ ေရႊလူမ်ဳိးတုိ ့သည္ အမ်က္ေဒါသ ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္လ်က္ ေရႊရခုိင္ၿပည္နယ္သုိ ့လာေရာက္ေသာေရႊႏိုင္ငံ၏ အၿခားၿမဳိ့မ်ားၿဖစ္ေသာ ေတာင္တြင္းၾကီး၊ ေၿမာင္းၿမတုိ ့ မွ (၁၀) ဦးပါ၀င္ေသာ(ရုိဟင္ဂ်ာတစ္ဦးမွ်ပင္မပါေသာ) မြတ္စလင္တရားေဟာအဖြဲ ့ အားအုပ္စုလုိက္ ညင္သာ စြာ သုတ္သင္လုိက္ၾကသည္။

ၿပစ္မွုက်ဴးလြန္ေသာ တရားခံ (၃) ဦးအနက္ ၿပစ္မွုထင္ရွားေသာ ထက္ထက္ဆုိသူမွာ ေရႊႏုိင္ငံ၏ေထာင္တြင္း၌ပင္ မိမိကုိယ္ ကုိ အဆံုးစီရင္သြားခဲ့သည္။ ေထာင္တြင္း၌ မိမိကုိယ္ကုိအဆံုးစီရင္ရန္လြယ္ကူေလာက္ေအာင္ အေထာက္အပံ့မ်ားရွိသည္ မရွိသည္ဆုိသည္မွာ ယင္းေရႊႏုိင္ငံ၏တာ၀န္ရွိသူမ်ားသာ သိခြင့္ရၾကမည္။  အၾကမ္းဖက္သမား ဘင္လာဒင္ကဲ့သုိ ့ဆုိးသြမ္း ယုတ္မာေသာ ထက္ထက္ဆုိသည္ကုိလည္း ေသေသာအခါ မည္သူမွ်အေလာင္းမေတြ ့ရွိႏိုင္ေတာ့ေပ။ ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္ေသာ ယင္းထက္ထက္ဆုိသည္ကုိ မည္သည့္ ၿပည္ပမီဒီယာမွၿမင္ေတြ ့ဖူးလုိက္ၿခင္းမရွိေပ။ အဓိကဇာတ္ေကာင္သည္ ဤမွ်ႏွင့္ပင္ နိဂံုးခ်ဴပ္ေလသည္။ က်န္တရားခံႏွစ္ဦးမွာ လည္းမီဒီယာေရွ ့တြင္ေပၚထြန္းလာၿပီး မၾကာမီွေသဒဏ္ၿဖင့္ ဇီ၀ိန္ ခ်ဴပ္ ေလသည္။ (၁၀) ဦးအား ေရႊလူမ်ဳိးမ်ားက ေဒါသအေလ်ာက္ ညင္သာစြာ ဆံုးမလုိက္သူမ်ားမွာေတာ့ ယေန႔ ေရႊႏိုင္ငံ မီဒီယာ မ်ားတြင္ ေပ်ာက္ၿခင္းမလွ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေလသည္။ ယင္းႏွင့္တစ္ဆက္တည္း ဆက္သြယ္ေရးနည္းစနစ္ လြန္စြာ ေကာင္းမြန္ၿပီး အင္တာနက္စနစ္ၿမန္ဆန္ေသာေရႊႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း ယင္းရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေရႊလူမ်ဳိးတုိ ့သိမ္ေမြ ့စြာဆဲဆုိသံမ်ား၊ ဘာသာတရားကုိ ေစာ္ကားေသာ အဆင့္ၿမင့္လုပ္ကြက္မ်ား၊ မဟာ ဗ်ဴဟာ က်က်ပူေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားၿဖင့္စည္ကားလ်က္ရွိၾကသည္။ ကမၻာ့အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း ေရႊႏုိင္ငံမွ တရား၀င္ အမွန္အကန္မထြက္လာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ အၾကံအဖန္အခ်က္အလက္မ်ားသာ ၾကီးစုိးလာၿပီး ၾကိမ္းသူကၾကိမ္း၊ ဆဲသူကဆဲ၊ စိန္ေခၚသူကစိန္ေခၚေနၾကေလၿပီ။ထုိ ့ၿပင္ ငတ္ၿပတ္မြဲေၿခာက္ေနက်ေသာ ကမၻာ့မီဒီယာမ်ား သည္လည္း အလြန္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏လာဘ္ေပးမွုကိုရယူကာ ဘက္လုိက္ေရးေနၾကေလသည္။ ေရႊ တုိင္းၿပည္၏ ေရႊလူမ်ဳိးတုိ ့၏ သိကၡာဂုဏ္သတင္းကာ ကမၻာ့အလည္တြင္ေမြးပ်ံ့ေက်ာ္ေဇာလ်က္ရွိသည္။ ေရႊတုိင္းၿပည္သည္ ေမတၱာတရားၾကီးစုိး အေၿခခံေနၾကသူမ်ားၿဖစ္သၿဖင့္ ကမၻာ့လူဦးေရ အေတာ္အမ်ားကပင္ တန္ၿပန္ေမတၱာၿဖင့္ ခ်စ္ခင္မပ်က္ ရွွိေနၾကသည္။  မၾကာမွီကပင္ 7day news ဟုေခၚတြင္ေသာ ေရႊမီဒီယာသည္ အမည္၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ ႏွင့္ ေနရပ္ေဒသ အၿပည့္အစံုၿဖင့္ ကမၻာ့အလည္ မီဒီယာတြင္ သတင္းထြက္ၿပီးေသာ ညင္သာစြာ ဆံုးမသုတ္သင္ခံလုိက္ရသူ (၁၀) ဦးကို အိႏိၵယႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းကဟု မီဒီယာတြင္ ပါ၀င္ေစခဲ့ၿခင္း အားၿဖင့္ ေရႊႏုိင္ငံ၏ ေရႊမီဒီယာမ်ားကုိ ကမၻာက မည္သုိ ့တုန္ ့ၿပန္ မည္ဆုိသည္မွာ ႏွင့္ေရႊလူမ်ဳိးတုိ ့၏ရုိဟင္ဂ်ာ ႏွင္ထုတ္သုတ္သင္ေရးဗ်ဴဟာသည္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ကုိရီးယားဇာတ္ လမ္း တြဲပင္ၿဖစ္သည္။
ကေနဒါမွေမခလာ
၃.၈.၂၀၁၂

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)